Skocz do zawartości


Olo.

Rejestracja: 2005-02-27
Poza forum Ostatnio: Informacja prywatna

Moje posty

W temacie: Imię Boże Jahwe. Czy na pewno nie było go w NT?

2009-03-29, godz. 18:00

Św Augustyn (354-430r)

Jesteśmy małymi dziećmi wobec Boga: Jego trzeba uważać za Ojca i jego też za Matkę. Jest On Ojcem, bo stworzył świat, bo powołał do swej służby, bo On rozkazuje, bo On rządzi. Jest On też Matką, bo On ogrzewa, bo On karmi mlekiem, bo On ogarnia ramionami.
Enarrations in Psalmum 26,2,18

Ojcem i Matką.

W temacie: "Zmartwychwstanie odwołane, pomazańcy wracają do grobów!"? Kim j...

2009-03-27, godz. 04:18

...ostatnio przykuł moją uwagę taki cytat z pochodzącego z I/II wieku dziełka judeochrześcijańskiego pt: "Wniebowzięcie Izajasza", gdzie od 10 rozdziału a wersu 7 czytamy:

I usłyszałeem głos Najwyzszego, Ojca mego pana, mówiacy do mego Pana Chrystusa, który ma byc zwany Jezusem. Pójdź i zstap poprzez wszystkie niebiosa, a zstapisz poprzez firnament i tamten świat zstapisz aż przed anioła który jest w Szeolu....

.....i takze aniołów którzy są w Szeolu.


Zauważmy, że tekst jest chrześcijański, bo wspomina Chrystusa. jednak juz na przełomie I/II wieku wspomina o aniołach Szeolu - "tamtego świata". A przecież podobno Szeol to wspólny grób ludzkości, czyli niebyt. Oczywiście kopia jest młodsza i nie koniecznie reprezentuje poprawne zrozumienie. Wiemy tylko,ze faryzeusze wierzyli w egzystencje dusz w szeolu, w czasach pierwszych chrześcijan.

Ireneusz (130-200r)
Przeciw herezjom IV,27.2
Pan zstąpił do miejsc które są pod ziemią, aby także im głosić swoje przyjście, odpuszczenie grzechów, ze względu na tych, którzy w Niego wierzą

No ja nie mogę nadal zrozumieć dlaczego Jezus opowiedział przypowieść o Łazarzu, który "podniósł oczy w hadesie i mówił".

W temacie: Dusze z Obj 6:9-11

2009-03-27, godz. 04:09

Wówczas było tak:
A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego ....
Gdyby więc Jan żył w dzisiejszym czasie, to zapewne napisał by tak:
„A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza osoby zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa,

Tak to bardzo ciekawa i disc trzeźwa ocena. Właśnie coś takiego sugerowałem już od dawna. Zwłaszcza gdy w literaturze SJ czytywałem, że Jan na pewno widział krew a nie osoby.

W temacie: Poszukuje Biblii w MP3

2009-03-23, godz. 13:02

może tutaj
http://www.russianch...russian-mp3.htm

Dzięki Bene. O to mi chodziło, "mordo Ty moja". :)

W temacie: nie przyszedłem sam od siebie

2009-03-23, godz. 12:39

Miedziana Cyna

Co do wieczności Syna i Ojcostwa Boga, oraz zmian w Bóstwie przed hipotetycznym zaistnieniem czasu, to już pisałem, gdzieś podawałem cytaty z Teofila (ok 180r) i Tertuliana (ok 200r). Cytaty które dzieliły bytność Syna na 4 etapy. Ważne bo to u nich pierwszych spotykamy słowo Trójca.

1 etap: Jako Rozum w Bogu (gr. ratio)
2 etap: Jako zrodzone Słowo (gr. logos)
3 etap: Przyjście na ziemie.
4 etap: Powrót do nieba.

Jezuita Henryk Pietras w "Początkach Teologii Kościoła" pisze między innymi o tamtych pierwotnie "trynitarnych" poglądach:

Można więc powiedzieć, ze Bóg zawsze był Bogiem, Ojcem zaś stał się, gdy zrodził Syna, czyli uzewnętrznił w Słowie swój Rozum.
str 181 wyd WAM 2007r

Ostatecznie jednak dogmatyka trynitarna zrezygnowała później z tego poglądu jaki głoszono w II wieku. Zrezygnowano z punktu pierwszego powyższej listy. Zaprzestano wyznawać, że Syn zanim stał się Logosem był Rozumem w Bogu. Zrezygnowano też z poglądu, ze Bóg w jakimkolwiek momencie przed powstaniem świata stał się Ojcem gdy wydał z siebie Rozum jako Słowo.