Strona główna / Bezkrwawe ofiary Brooklynu


Bezkrwawe ofiary Brooklynu

 

Z oświadczenia Towarzystwa Strażnica w Bułgarii, które przedstawili Europejskiej Komisji Praw Człowieka:

"Wnioskodawca zobowiązuje się dodać do swego statutu stwierdzenie na temat transfuzji krwi uznające, że jego członkowie posiadają wolny wybór odnośnie siebie i swoich dzieci, bez jakiejkolwiek kontroli czy sankcji ze strony towarzystwa." (podkr. nasze)

 

Obszerny dział dotyczący kwestii krwi znajduje się na stronach Watchrtoweru.com.pl - zapraszamy do zapoznania się z materiałem tam umieszczonym.

 

 

 


BROOKLYN