CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Czy Świadkowie Jehowy naprawdę wstrzymują się od krwi?

Przybliżony czas czytania - 5 minut

Większość Świadków Jehowy szczerze wierzy, że transfuzja krwi jest strasznym grzechem, ponieważ Biblia twierdzi, że musimy "powstrzymywać się od krwi. " (Dz.Ap.15:29) Całkowicie zrozumiałym jest fakt, że wiele osób czuje się zakłopotanych stosunkiem Towarzystwa Strażnica do różnych składników krwi lub otrzymywanych z niej produktów jak albumina, naturalna erytropoetyna, szczepionki, immunoglobuliny i czynniki antyhemofilowe (krzepnięcia). Wydaje się niemożliwym wyjaśnienie, dlaczego Towarzystwo Strażnica (dalej: TS) pozwala Świadkowi przyjmować te składniki, podczas gdy akceptacja innych jak osocze, trombocyty (płytki krwi), czerwone i białe krwinki jest pogwałceniem prawa Bożego. Te sprzeczności doprowadziły pewną liczbę starszych i członków Komitetów Łączności Szpitalnej do cichej rezygnacji.

W dodatku w ostatnich latach utrzymuje się tendencja do dopuszczania wiąż nowych i nowych produktów z krwi. Jeśli skojarzyć to z oświadczeniem TS dla Europejskiej Komisji Praw Człowieka, że nie jest stosowana żadna "kontrola ani sankcje " wobec Świadka, który przyjmuje krew, oraz że niepełnoletni nie muszą przestrzegać Zaawansowanych Dyrektyw Medycznych (Advance Medical Directives), zabraniających transfuzji krwi - jest to istotnym wskazaniem, że w kiedyś w przyszłości TS może znacznie zmodyfikować ograniczenia na na przyjmowanie krew lub całkowicie je odrzucić.[1]

"...sprzeczności doprowadziły pewną liczbę starszych i członków Komitetów Łączności Szpitalnej do cichej rezygnacji... "

Ważne pytania pozostają bez odpowiedzi

Jest to ilustracja zamieszczona w polskim wydaniu Przebudźcie się! z 8 grudnia 1990 r. Zauważ, że osocze stanowi 55% krwi. Jeśli Towarzystwo Strażnica pozwala Świadkom przyjmować wyodrębnione składniki osocza, to jedynie sensowne jest pytanie, dlaczego zabraniają używać samego osocza?

Lekarze z całego świata zadawali to pytanie członkom Komitetów Łączności Szpitalnej. Ci z kolei szukali odpowiedzi w Bethel w Brooklynie i w różnych oddziałach Strażnicy. Jak na razie, powiedziano im po prostu, aby zostawili ten problem i więcej nie pytali. Dlaczego TS nie może odpowiedzieć na to ważne pytanie?

Ponieważ nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentów mówiących o przyjmowaniu pewnych składników czy produktów z krwi, rozsądnym jest zapytać:

Gdzie Towarzystwo Strażnica znajduje fragmenty uzasadniające częściowy zakaz krwi?

Wiedza na podstawie stworzenia Jehowy Boga

"....praktycznie wszystkie składniki krwi przedostają się przez barierę łożyskową " Strażnica obecnie naucza, że dopuszczone składniki krwi ograniczają się do tych, które podczas ciąży przedostają się przez barierę łożyskową i na tej podstawie Świadek może przyjąć je z czystym sumieniem. [2] Jest tak dlatego, że jeśli Bóg Jehowa pozwala, aby te składniki przedostawały się od matki do dziecka, to można logicznie wywnioskować, że Bóg nie złamałby własnego prawa. Mogłoby to wyglądać rozsądnie gdyby nie fakt, że jak pokazała medycyna, praktycznie wszystkie składniki krwi przedostają się przez barierę łożyskową. [3] (Zdjęcie autorstwa Lennart'a Nilsson'a)

Czy tylko najmniejsze składniki krwi są dozwolone?

Czasem argumentuje się, że składniki krwi dozwolone przez Towarzystwo Strażnica są maleńkimi częściami krwi. Nawet tej linii argumentacji nie można zastosować, ponieważ albumina, która znajduje się w osoczu krwi i jest akceptowana przez Towarzystwo Strażnica zajmuje procentowo dużo więcej objętości krwi (2.2%), niż zakazane składniki krwi jak białe krwinki (1%) i trombocyty (0.17%), które Świadkowie muszą odrzucać. W dodatku dozwolone czynniki antyhemofilowe wymagają zebrania i przechowywania ogromnych ilości krwi (do 2500 krwiodawców na jedno leczenie), podczas gdy Towarzystwo Strażnica zabrania Świadkom przechowywania ich własnej krwi. Dlaczego istnieje podwójna norma? [4] "...składniki krwi dozwolone przez Towarzystwo Strażnica są maleńkimi częściami krwi. "

Wiedza wynikająca z biblijnego kontekstu stwierdzeń na temat krwi

Jeśli ktoś poświęci czas aby uważnie przestudiować cały materiał biblijny odnoszący się do krwi, stanie się dla niego zupełnie jasne, że mowa o złym używaniu krwi jest zawsze w kontekście spożywania krwi , jak przyznaje to czasami sama Strażnica. Za każdym razem, gdy Pismo mówi o zakazie krwi, jest to związane z traktowaniem jej jako pożywienia, tak więc uważamy że zakaz dotyczy stosowania krwi jako odżywki. (Strażnica 9/15/58, s.575)

Czy transfuzja krwi jest tym samym co żywienie się krwią?

"Przetoczona krew, podobnie jak przeszczepione serce czy nerka, nie może być użyta przez ciało jak odżywka. "

Kiedyś Towarzystwo Strażnica nauczało że jest. [5] Potem w połowie lat sześdziesiątych dowiedzieli się, że przetoczona krew nie jest trawiona ale zatrzymywana w ciele podobnie jak przeszczepiony organ. Tragiczne jest, że do tamtego czasu wielu Świadków Jehowy już umarło. Ponieważ Ciało Kierownicze wierzyło, że koniec jest wyjątkowo blisko,[6] i że nauka wkrótce dostarczy dobrej alternatywy dla krwi, [7] zakaz krwi pozostał ale dopuszczane było coraz więcej i więcej wyodrębnionych z krwi produktów. [8] Aktualna polityka była rozwijana przez lata w sposób beztroski i jest w niej wiele podobieństw do wcześniejszych zakazów Towarzystwa odnośnie szczepionek i transplantacji organów. [9]

Mówiąc prosto, aby wykorzystać krew jako odżywkę, trzeba by ją zjeść i przetrawić tak aby została przerobiona i użyta jak jedzenie. Żadna korzyść żywieniowa nie płynie z transfuzji krwi.

Strażnica próbowała zbić ten fakt argumentując, że transfuzja nie różni się od dożylnego dokarmiania dextrozą (glukozą) lub alkoholem. Porównanie to jest zwodnicze, ponieważ ciało faktycznie może zużyć cukier i alkohol jak jedzenie, mimo że są niestrawione. Przetoczona krew, podobnie jak przeszczepione serce czy nerka, nie może być użyta przez ciało jak odżywka.

Rozważmy dwóch pacjentów niezdolnych jeść i przyjętych do szpitala. Jednemu robi się transfuzję krwi a drugiemu odżywnianie dożylne, który z nich otrzymuje pokarm i przeżyje? Oczywiście lekarze nie przepisują transfuzji krwi aby leczyć niedożywienie ale by zastąpić coś, co utraciło ciało, zwykle są to czerwone krwinki potrzebne do transportu tlenu i utrzymania człowieka przy życiu.

Ponieważ nie można dowieść, że tranfuzja krwi jest żywieniem się krwią lub równoważnikiem jedzenia krwi, tak więc nie istnieje krytyczne powiązanie, niezbędne do biblijnego uzasadnienia ograniczeń Strażnicy w sprawie krwi.

Jak Towarzystwo Strażnica usprawiedliwia swój częściowy zakaz używania krwi?

Żaden cieszący się poważaniem lekarz czy naukowiec nie będzie utrzymywał, że transfuzja krwi jest tym samym co żywienie krwią lub równoważnikiem jedzenia krwi lecz, jak przyznaje teraz samo Towarzystwo, przeszczepem organu lub tkanki płynnej . [10] Aby poradzić sobie z tym faktem, Strażnica stworzyła dla Świadków nowe prawo ustalając, że źle jest podtrzymywać życie za pomocą krwi. Problem polega na tym, że nigdzie w Biblii nie znajdziemy żadnego ograniczenia w sprawie krwi wyrażonego w tych słowach. Czy, jak argumentuje Strażnica, jedzenie i podtrzymywanie życia jest tym samym? Hm, jest wiele rzeczy, które robimy dla podtrzymania życia jak picie, oddychanie, spanie itd. Jedzenie jest jedną z rzeczy niebędnych do podtrzymania życia. Ta gra słowna jest ze strony Strażnicy zarówno nieuczcia i lekkomyślna, jak zaciemniająca prawdę Bożego Słowa "wykraczając ponad to, co zostało napisane. " (1Kor.4:6) "...Strażnica stworzyła dla Świadków nowe prawo ustalając, że źle jest podtrzymywać życie za pomocą krwi. "

Czy Świadkowie Jehowy naprawdę wstrzymują się od krwi?

"A zatem również nakaz 'powstrzymywania się od krwi oznacza, że w ogóle nie wolno wprowadzać jej do organizmu " (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s.216, par.22, wyd. pol.) Większość Świadków Jehowy odpowiedziałaby gromkim TAK! Jednakże, jak pokazało nawet to krótkie rozważenie faktów, odpowiedź brzmi nie. Czy da się wyjaśnić, dlaczego Towarzystwo Strażnica pozwala stosować substancje otrzymywane z krwi jak albumina, erytropoetyna, surowica krwi, immunoglobuliny i czynniki antyhemofilowe (czynniki krzepnięcia VIII i IX), skoro w sposób oczywisty są one stosowane do podtrzymania życia? Jak można, będąc uczciwym, uważać to za powstrzymywanie się od krwi? Odpowiedź jest oczywista - nie można. Jeśli stosowanie krwi w medycynie jest złe, nie możemy sobie wybierać, od których składników i produktów krwi będziemy się powstrzymywać, podobnie jak nie możemy zaangażować się w małe cudzołóstwo czy małe bałwochwalstwo. Ten sposób rozumowania ma poważne wady.

Ludzkie koszty przestrzegania ograniczeń Strażnicy w sprawie krwi.

W minionych dziesięcioleciach Świadkowie Jehowy w olbrzymiej liczbie lojalnie przestrzegali zakazu używania szczepionek i przeszczepów organów. W niektórych przypadkach ta lojalność kosztowała ich życie a my pozostajemy zaciekawieni, jak musiały zareagować ich rodziny, kiedy Towarzystwo Strażnica w końcu otrzymało "nowe światło " i zmieniło swój punkt widzenia. [9]

Okładkę czasopisma Przebudźcie się! z 22 maja 1994 (polski odpowiednik: Przebudźcie się! nr 6 z dnia 8 czerwca 1994) tworzą zdjęcia 26 dzieci w wieku do 17 lat i nagłówek: "Młodzi dający pierwszeństwo Bogu ". Wewnątrz czasopismo podaje: "W dawnych czasach tysiące młodych ludzi przypłacało życiem dawanie pierwszeństwa Bogu. Dzisiejsi młodzi są gotowi uczynić to samo, tyle że ich tragedia rozgrywa się w szpitalach i salach sądowych, a kwestią sporną jest transfuzja krwi. " (s.2). W wyróżniającym się artykule na stronie 9 zatytułowanym ": Młodzi odznaczający się 'mocą, która wszystko przewyższa' ", opowiedziane są historie trojga dzieci, które zmarły po odmowie leczenia z zastosowaniem krwi. Czy ich śmierć była naprawdę potrzebna?

Lojalne przestrzeganie doktryny o krwi kosztowało życie tysięcy Świadków. Mimo to wielu starszych, członków Komitetów Łączności Szpitalnej i długoletnich obserwatorów Strażnicy wierzy, że kwestią czasu jest zmiana stanowiska organizacji w sprawie krwi i uczynienie kwestią sumienia zgody na przyjmowanie wszystkich produktów krwi.

W między czasie zachęcamy Cię do gruntownego wyszkolenia się w tej dziedzinie, abyś mógł dokonać rozeznanego i skrupulatnego wyboru odnośnie przyjmowania krwi i jej produktów. Poszukaj alternatywych dla krwi sposobów leczenia, radząc się wykwalifikowanych fachowców medycznych, którzy mogą najlepiej podać ci ryzyko i potencjalne korzyści przyjęcia lub odrzucenia wszystkich produktów krwi, bez względu na to, czy owe produkty są aktualnie akceptowane przez Towarzystwo Strażnica.

"...doktryna o krwi kosztowała życie tysięcy Świadków... czy ich śmierć była naprawdę potrzebna? "Zjednoczeni Świadkowie Jehowy dla reformy poglądów na temat krwi to zróżnicowana grupa Świadków z wielu krajów, w tym starszych i innych przedstawicieli organizacji, członków Komitetów Łączności Szpitalnej, lekarzy, prawników, kuratorów dziecięcych i członków ogółu publiczności, którzy ochotniczo poświęcili swój czas i siły w celu doprowadzenia do zakończenia tragicznej i nierozważnej polityki ograniczeń, która kosztowała życie tysięcy ludzi, w tym wielu dzieci.

WWW: http://www.ajwrb.org/
Email: [email protected]
P.O. Box 190089 - Boise, ID 83719-0089 U.S.A.

Bibliografia:

[1] Decision on Admissibility of Application 28626/95, p.22, pp.6; Information note no. 148, B. II. (a); Commission Report on Application 28626/95 adopted March 9, 1998, p.4, 17. II. The Council of Europe - European Commission of Human Rights.

[2] Strażnica 6/1/90 s.31

[3] Walknowska, J., Conte, F.A., Grumback, M.M. (1969). Practical and theoretical implications of fetal/maternal lymphocyte transfer, Lancet, 1, 119-1122; Simpson JL; Elias S., JAMA 1993 Nov. 17; 270(19):2357-61; Isolating Fetal Cells in Maternal Circulation For Prenatal Diagnosis by Joe Leigh Simpson and Sherman Elias; Prenatal Diagnosis, Vol. 14: 1229-1242 (1994); Early Human Development 47 Suppl. (1996) S73-S77.

[4] Strażnica 6/15/85 s.30.

[5] "Make Sure of All Things ", Revised 4/1/57, s.47; Strażnica z 15 września 1961, s.558. Chociaż TS będzie ciągle od czasu do czasu dawać do zrozumienia, że transfuzja krwi jest tym samym co odżywianie się krwią, to stanowisko jest po cichu porzucane począwszy od lat 1960-tych i zwykle czytamy oświadczenia typu "złym jest podtrzymywać życie przy pomocy krwi " chociaż tego wyrażenia, czy myśli, nie znajdujemy w Piśmie.

[6] Strażnica 5/1/68 s.272 par. 7; Strażnica, 8/15/68 s.499; The Nations Shall Know That I Am Jehovah - 1971, wyd.2, s.216.

[7] Przebudźcie się! 6/22/72 s.29-30.

[8] Przebudźcie się! 6/22/82 s.25.

[9] Szczepionki patrz: Golden Age (Złoty Wiek), 5/1/29 s.502; Strażnica 12/15/52 s.764. Przeszczepy organów patrz: Strażnica 15 listopad 1967 s.702; Strażnica 15 marca 1980 s.31.

[10] Przebudźcie się! 10/22/90, s.9

(Cytaty, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z angielskich publikacji Towarzystwa Strażnica)

Źródło: Do Jehovah's Witnesses Really Abstain From Blood? (http://www.ajwrb.org/basics/abstain.shtml)

Powrót do sekcji poświęconej kwestii krwi

Tytuł "Czy Świadkowie Jehowy naprawdę wstrzymują się od krwi?"
URL: http://watchtower.org.pl/ajwrb-abstain.php
Autor: n/d
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:164). Ostatnie zmiany: 2001-11-17

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)