CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Strażnica zezwala Świadkom Jehowy na używanie Hemopure

Świadkowie Jehowy są szeroko znani z powodu ich odrzucania transfuzji krwi nawet jeśli jest ona niezbędna do ratowania życia. Prawdziwie znaczącą zmianą w ich polityce jest ogłoszone przez ciało kierownicze Świadków Jehowy zezwolenie na akceptowanie "dowolnych frakcji z głównych składników krwi" (Strażnica 15 czerwiec 2000). Wcześniej, Świadkowie którzy akceptowali transfuzję z frakcji krwi innych niż te znajdujące się w plaźmie krwi byli wykluczani i unikani przez swych współbraci.

Ta zmiana w polityce została już wykorzystana przez jednego człowieka. Według artykułu w Sacramento Bee z 24 września 2000 r, jednego z pacjentów poddano transfuzji za pomocą Hemopure®, wysoce oczyszczonego związku przenoszączego hemoglobinę który jest uzyskiwany z frakcji krwi wołu (krowy) i który jest produkowany przez Biopure Corporation. Aby przeczytać całą historię, wybierz ten link (tekst angielski).

Dorsey Griffith, lekarz piszący dla czasopisma Sacramento Bee, stwierdził, że Gregory Brown, przedstawiciel Jehovah's Witnesses Hospital Liaison Committee, zaaprobował użycie środka przenoszącego tlen, który został zastosowany w transfuzji na pacjencie Jose Orduno. Artykuł odnotowuje: "Kiedy Orduno obudził się z wywołanej środkami chemicznymi narkozy, około miesiąc po rozpoczęciu próby, była tam Angelica... Jego siostra powiedziała mu o wypadku i o tym jak o mało nie umarł oraz o lekarstwie wykonanym z krowiej krwi która uratowała mu życie."

Taka akceptacja użycia hemoglobiny oznacza godną uwagi zmianę w polityce Towarzystwa Strażnicy o której można jasno wyczytać z ich własnych publikowanych oświadczeń:

"Czy podtrzymywanie życia przez przetaczanie krwi, osocza (plazmy) lub czerwonych krwinek czy też innych składników krwi jest czymś niewłaściwym? Tak!.... Zakaz dotyczy 'wszelkiej krwi'. (3 Mojżeszowa 3:17, Kr)" [Blood, Medicine and the Law of God, 1961, s.13-14, cytat wg polskiego odpowiednika: "Krew Medycyna i Prawo Boże" Użyty tu skrót Kr jak podaje broszura na s. 2 oznacza przekład Biblii ks. J. Kruszyńskiego].
"Etykiety na różnych środkach wzmacniających i tabletkach sprzedawanych w drogeriach i aptekach zdradzają, że one zawierają składniki krwi, na przyklad hemoglobinę.... jest więc dla chrześcijan rzeczą wielkiej wagi zwiększyć czujność, jeśli mają zachować siebie bez 'plamy od swiata' Jk 1:27" [Strażnica, 9/15/61, s.557, cytat wg. polskiego odpowiednika: Strażnicy nr 6 z 1962 r., s. 4]
"Już we wczesnym okresie historii człowieka nasz Stwórca zabronił ludziom spożywać krwi (1 Mojżeszowa 9:3, 4). Oświadczył, że wyobraża ona życie, będące darem od Niego. Krew usunięta ze zwierzęcia można było użyć wylącznie w formie ofiary, na przykład na ołtarzu. W przeciwnym razie należało ją wylać na ziemię i poniekąd zwrócić Bogu. .....Słuszne jest rzecz jasna unikanie wyrobów, na których wymieniono takie składniki, jak krew, osocze krwi, plazma, globuliny lub żelazo z hemoglobiny." [Strażnica, 10/15/92- Pytania od Czytelników; cytat wg polskiej Strażnicy z 15 października 1992, s. 30-31]

Nie tak dawno, w 1998 r. dwóch urzędników z należącego do Komitetów Łączności Szpitalnej Towarzystwa Strażnica napisało że Świadkowie Jehowy "nie mogą przyjmować hemoglobiny,gdyż jest głównym elementem czerwonych krwinek... Świadkowie Jehowy nie akceptują substytutu krwi który używa hemoglobiny pobranej ze źródła ludzkiego lub zwierzęcego." [Bailey R, Ariga T. The view of Jehovah's Witnesses on blood substitutes. Artif Cells Bllod Substit Immobil Biotechnol 1998; 26:571-576]

Polityka odnośnie hemoglobiny i innych frakcji krwi uległa zmianie w Strażnicy z dnia 15 czerwca 2000 r. Ta ostatnia zmiana może spowodować faktycznie tylko większe zamieszanie dla wielu Świadków gdyż produkty takie jak Hemopure® są uzyskiwane z wielkich ilości przechowywanej krwi zwierzęcej. Wielu Świadków kwestionuje logikę takiego wewnętrznie sprzecznego dogmatu. Niektórzy wierzą, że ciało kierownicze Świadków Jehowy po prostu zmienia swoją długo utrzymywaną doktrynę w sposób stopniowy aby uniknąć spodziewanych problemów prawnych związanych z jawną zmianę polityki która spowodowała tak wiele zgonów na przestrzeni lat.

Hemopure® aktualnie przechodzi międzynarodowe badania fazy trzeciej prób klicznych które mają zadecydować o masowej produkcji i używaniu tego środka. Firma Biopure oczekuje zakończenia testów i uzyskania pełnego zezwolenia Biologic Licence Applications (BLA) w USA, Unii Europejskiej i Kanadzie do końca roku 2001. Na razie środek może być używany w wybranych, współpracujących klinikach. Firma wystąpiła już o zezwolenie sprzedaży Hemopure® w Południowej Afryce aby wyeliminować lub zmniejszyć tradycyjne transfuzje czerwonych krwinek w wybranych klinikach. Biopure bada również użycie swego produktu w przypadkach zapaści, utlenionych nowotworach (oxygenate hypoxic tumors) i w warunkach gdzie zagadnienie dotlenienia byłoby pożyteczne ale nie byłoby potrzeby przeprowadzania transfuzji krwi.

Program "okolicznościowego użycia" Hemopure® miałby zastosowanie w sytuacjach zagrażających życiu gdy niezbędna transfuzja czerwonych krwinek jest 1) niedostępna, 2) nieefektywna, lub 3) nieakceptowana przez pacjenta. Prośba "okolicznościowego użycia" dostępnej Hemopure® może pochodzić od rodziny, lekarza pacjenta. Później, pacjent, instytucja medyczna pacjenta oraz Biopure muszą zaaprobować prośbę, która (wraz ze wszystkimi detalami danego przypadku) zostałaby przesłana do ostatecznej akceptacji przez FDA. Akceptacja taka byłaby rozpatrywana dla każdego przypadku oddzielnie, i w tych przypadkach gdzie decyzja zapadłaby pozytywnie, lek byłby dostępny w przeciągu paru dni. Prośby odnośnie informacji na temat akceptacji "okolicznościowego użycia" Hemopure® należy kierować do Jan Anderson, R.N. z Biopure. Jej telefon: 617-234-6827. W celu uzyskania dalszych informacji zajrzyj na internetową stronę firmy Biopure: http://www.biopure.com.

Zjednoczeni Świadkowie Jehowy Dla Reformy Poglądów Na Temat Krwi witają z radością ostatnie zmiany w polityce Towarzystwa Strażnicy, lecz również nadal pracują nad dalszymi zmianami polityce Towarzystwa Strażnica odnośnie krwi. Wierzymy, że Świadkowie Jehowy powinni posiadać wolny wybór w sprawach pomocy lekarskiej bez kontroli czy sankcji ze strony Towarzystwa Strażnicy, które mogłoby z tego powodu wydalić ich ze społeczności Świadków Jehowy i odseparować tym samym od członków rodziny i przyjaciół pozostających w organizacji.

Źródło: Watchtower Approves HemoPure for Jehovah's Witnesses (http://www.ajwrb.org/basics/hemopure.shtml)

Powrót do sekcji poświęconej kwestii krwi

Tytuł "Strażnica zezwala Świadkom Jehowy na używanie Hemopure"
URL: http://watchtower.org.pl/ajwrb-hemopure.php
Autor: n/d. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-11-01 (id:204). Ostatnie zmiany: 2001-11-17

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)