CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Bułgarska polityka Towarzystwa Strażnicy - przestępstwo, obraza i złudzenie.

Bułgaria, wchodnioeuropejski kraj znany ze swego heroicznego poświęcenia dla ratowania obywateli żydowskich z rąk nazistów kolejny raz zademonstrowała światu swoje rozwiązanie aby chronić ludzkie życie. Tym razem niebezpieczeństwem dla swych obywateli nie są hitlerowskie komory gazowe. Jest nim częściowy zakaz używania krwi którym organizacja Strażnicy nakazuje utrzymywać swym członkom pod groźbą oficjalnego wykluczenia i pozbawienia społeczności z pozostałymi członkami organizacji. 9 marca 1998 r. rząd Bułgarii zgodził się oficjalnie uznać Świadków Jehowy za legalną religię w swym państwie na podstawie podpisanego przez Towarzystwo Strażnica oficjalnego oświadczenia, które zostało przedstawione Europejskiej Komisji Praw Człowieka.

"Wnioskodawca zobowiązuje się dodać do swego statutu stwierdzenie na temat transfuzji krwi uznające, że jego członkowie posiadają wolny wybór odnośnie siebie i swoich dzieci, bez jakiejkolwiek kontroli czy sankcji ze strony towarzystwa." (podkr. nasze)

23 kwietnia 1998 "Zjednoczeni Świadkowie Jehowy Dla Reformy Poglądów Na Temat Krwi" (AJWRB) oczekiwali wyjaśnienia od ciała kierowniczego Świadków Jehowy odnośnie tej potencjalnie monumentalnej zmiany w polityce Strażnicy, gdyż w materiałach publikowanych przez Strażnicę nadal było napisane, że "osoba przyjmująca transfuzję krwi musi być odcięta od ludu Bożego poprzez ekskomunikę i wykluczenie." (Strażnica 15 styczeń 1961, s. 63-64, wyd. ang)

Chociaż AJWRB nie otrzymali żadnej odpowiedzi, to 27 kwietnia 1998 r. Biuro Prasowe Towarzystwa Strażnicy (Watchtower Public Affairs Office) (tel. w USA: 718-560-5600) wydało pismo dotyczące tej sytuacji w której stwierdzono, że "Podpisana umowa nie oddzwierciedla zmiany w doktrynie Świadków Jehowy"

Źródła bułgarskie potwiedziły to, że nie nastapiła rzadna realna zmiana. Pomiędzy bułgarskimi Świadkami panuje przekonanie, że jeśli ktoś z nich zaakceptuje jakikolwiek z zakazanych produktów pochodzących z krwi aby ratować swoje życie lub życie swojego dziecka, to będzie ogłoszone w zborze że tym czynem sam pozbawili się społeczności Świadków Jehowy. A wszyscy członkowie zboru będą mieli przykazane aby kompletnie unikać takiego osobnika oraz nie pozdrawiać, gdyż jest on osobą potępioną przez Boga za pogwałcenie prawa Strażnicy.

Towarzystwo Strażnica pokazuje w sposób jasny dla każdego, że nie ma zamiaru honorować podpisanego przez siebie porozumienia z Bułgarią i Europejską Komisją Praw Człowieka. Będą nadal kontynuować politykę sakncji sprawowania kontroli pomimo tego, że zapewniali coś zupełnie przeciwnego.

Rzecznik AJWRB wyraził swoje przeświadczenie że Towarzystwo Strażnicy mogło jakoś ostatecznie zostać zmuszone, do tego aby ich "tak znaczyło - tak, ich nie - nie" Rząd Bułgarii oraz Europejska Komisja Praw Człowieka mają jeszcze się wypowiedzieć na temat tych zmian. Aby obejrzeć kompletną dokumentację i dalsze analizy tych zmian, odwiedź oficjalną stronę "Zjednoczonych Świadków Jehowy Dla Reformy Poglądów Na Temat Krwi" pod adresem http://www.ajwrb.org.

Powrót do sekcji poświęconej kwestii krwi

Tytuł "Bułgarska polityka Towarzystwa Strażnicy - przestępstwo, obraza i złudzenie."
URL: http://watchtower.org.pl/bulgaria1.php
Autor: n/d. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-11-01 (id:206). Ostatnie zmiany: 2001-11-17

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)