Skocz do zawartości


Zdjęcie

Rz 11:25


 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-09-28, godz. 14:00

Rz 11:25 Bg „Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.”

Rz 11:25 BT „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.”

Rz 11:25 Bw „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,”

Rz 11:25 Bp „Chcę, bracia, byście nie uchodzili za mądrych we własnym mniemaniu i znali tę tajemnicę, że upór części Izraela trwać będzie dopóty, dopóki nie wejdą do Kościoła wszyscy poganie.”


Rz 11:25 NS „Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy ? tak byście nie byli roztropni we własnych oczach ? że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów,”

Rz 11:25 WH „ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε εν εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα των εθνων εισελθη”

Zastanawia mnie dlaczego autorzy Przekładu Nowego Świata tak przetłumaczyli ten werset, oddając greckie słowo POROSIS oznaczające "upór" czy "zatwardziałość" przez "przytępienie wrażliwości"? Jaka jest więc wymowa tego wersetu? Jakie tłumaczenie jest właściwe?

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-01-01, godz. 14:45

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2005-09-28, godz. 16:23

Mirku... :D
Ponieważ "zatwardziałość" mogła kojarzyć się z zaburzeniami jelitowymi. :lol: :lol: :lol:
Ps. - Podziwiam Twoją zatwardziałość w wykazywaniu niekompetencji tłumaczy BNŚ :o
Mirku! - Nie wiem dlaczego, - ale czuję do Ciebie sympatię. Szczerze!
Pozdrawiam.

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-09-28, godz. 16:57

Mirku! - Nie wiem dlaczego, - ale czuję do Ciebie sympatię. Szczerze!

Henryku, ja również bardzo polubiłem Twoje komentarze na forum. :)

Trzymaj się zdrów :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-21, godz. 18:38

W wątku pod tytułem "Kilka pytań do Świadków Jehowy i ich sympatyków" autor tego tematu - Czesiek zadaje następujące pytanie:

4. Gdzie Biblia naucza, że Bóg na wieki odrzucił Izraela, skoro w Liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, że zatwardziałość na Izraela przyszła do czasu, aż poganie wejdą w pełni, a potem Bóg odwróci bezbożność od Izraela - Rzym 11,25-33

Okazuje się, że sprawa nie jest taka łatwa dla Świadków Jehowy, ponieważ w ich bilbii omawiany werset z Rz 11:25 został troszkę inaczej oddany. Może ta myśl pomoże nam rozwiązać zagadkę złego przetłumaczenia omawianego wersetu. Cały bowiem fragment Rz 11:25-33, o który pyta Czesiek, brzmi:

Rz 11:25-33 Bw „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,(26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.(27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,(31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.(33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!”

Rz 11:25-33 NS „Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy ? tak byście nie byli roztropni we własnych oczach - że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów,(26) i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael. Tak jak jest napisane: "Wyzwoliciel wyjdzie z Syjonu i odwróci bezbożne praktyki od Jakuba.(27) A to jest z mojej strony przymierze z nimi, gdy usunę ich grzechy".(28) Owszem, w odniesieniu do dobrej nowiny są nieprzyjaciółmi ze względu na was, ale w odniesieniu do wyboru [Bożego] są umiłowani ze względu na swych praojców.(29) Gdyż dary i powołanie od Boga nie są czymś, czego by on żałował.(30) Bo tak jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, lecz teraz okazano wam miłosierdzie ze względu na ich nieposłuszeństwo,(31) tak i oni są teraz nieposłuszni, wobec czego wam okazano miłosierdzie, żeby teraz również im samym mogło zostać okazane miłosierdzie.(32) Gdyż Bóg wszystkich ich razem zamknął w nieposłuszeństwie. aby im wszystkim okazać miłosierdzie.(33) O głębokości Bożego bogactwa i mądrości, i wiedzy! Jakże niezbadane są jego sądy i jak nie do wyśledzenia jego drogi!”

A oto link do wątku z pytaniami Cześka:

http://watchtower.or...p?showtopic=464
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2005-10-21, godz. 19:06

Mirku...
Bezbożność jeszcze nie została odwrócona...
Lacz jako naród zostali zgromadzeni ponownie w 1948 roku.
Poczytajmy proroctwo Ezechiela 37 rozdział...
Pojmuję to jako bardzo ważny symbol...
- Kości zebrane, obrośnięte ścięgnami, ciałem, skórą, ale...
Ez 37:9
9. I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli.
(BT)
Są jednostkowe przypadki (Żydzi mesjańscy), ale jako naród, jeszcze nie posiadają"DUCHA".
Znam pogląd "kanału" na temat Izraelam cielesnego... niestety.
Bóg nie cofa słowa:
Ezech. 37:12
12. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej.
(BW)
Jer. 30:10-11
10. Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
11. Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.
(BW)
Jer. 31:8-10
8. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.
9. Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.
10. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.
(BW)

Wersetów podobnych jest wiele...
S.J. i tak nie przekona...

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-27, godz. 21:23

Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu pod redakcją ks. Remigiusza Popowskiego pod hasłem POROSIS podaje następujące znaczenia tego wyrazu: stwardnienie, skamienienie; met. zatwardziałość, oporność, nieczułość, otępienie. Zauważmy, że w wykazie brak jest zwrotu przytępienie wrażliwości, jakie serwuje Strażnica w Rz 11:25.

Słowo to występuje w NT tylko trzy razy. Poniżej kolejne dwa miejsca z tym wyrazem, gdzie wszystkie polskie przekłady oddają sformułowaniem zatwardziałość, a PNŚ oddaje poprzez zwrot niewrażliwość. Tym sposobem zdradza więc pewną niekonsekwencję z omawianym wersetem Rz 11:25:


Mk 3:5 Bw „I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.”

Mk 3:5 NS „a on, rozejrzawszy się po nich z oburzeniem, przejęty smutkiem z powodu niewrażliwości ich serc, powiedział do tego człowieka: "Wyciągnij rękę". I on ją wyciągnął, i jego ręka odzyskała sprawność.”

Mk 3:5 WH „και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και απεκατεσταθη η χειρ αυτου”

--------------------------

Ef 4:18 Bw „mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,”

Ef 4:18 NS „będąc pod względem umysłowym pogrążone w ciemności, obce dla życia po Bożemu, z powodu tkwiącej w nich niewiedzy, z powodu niewrażliwości ich serc.”

Ef 4:18 WH „εσκοτωμενοι τη διανοια οντες απηλλοτριωμενοι της ζωης του θεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων”

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-02-27, godz. 21:25

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#7 Czesiek

Czesiek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 5701 Postów
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 2008-03-08, godz. 07:43

Słownik grecko-polski pod redakcją Z. Abramowiczówny definiuje słowo "porosis jako:
1. Zrastanie się złamanej kości przy pomocy kostniny
2. met. nieczułość, zatwardziałość.

Podczas gdy można by jeszcze przyjąć tłumaczenie tego słowa jako "niewrażliwości", to oddanie tego jako "przytępienie wrażliwości" jest po prostu przegięciem nie oddającym tego, co stało się z Izraelem.
I jeśli miałbym obstawiać cel jaki przyświecał tłumaczom z WTS-u, to wskazywałbym na to, że oddając w ten sposób ten werset chcieli zapobiec jakiejkolwiek dyskusji w szeregach śJ nad naukami podawanymi przez "niewolnika" wskazując, że takie "przytępienie wrażliwości" przywiodło Izrael do upadku i odrzucenia przez Boga. Inaczej mówiąc jako taki straszak na głosicieli aby bezkrytycznie przyjmowali wszelkie nauk WTS-u.
Czesiek

#8 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2008-03-08, godz. 21:34

Lecz jako naród zostali zgromadzeni ponownie w 1948 roku.
(...)
wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

Podobne nieścisłości jak przy argumetowaniu roku 1914.
Dołączona grafika

#9 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2008-03-09, godz. 15:07

Podobne nieścisłości jak przy argumetowaniu roku 1914.

Dlaczego nieścisłości?

Wpierw mieli być zgromadzeni w swej pradawnej ziemi...

Jr 31:8, 10 BwOto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.”

Następnym etapem miało być „wylanie ducha”.

Za 12:10 BwLecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.”

Zgadzamy się zapewne, że jeszcze czekamy na ten błogosławiony czas.

Niestety, proroctwa mówią że jeszcze niejedno tam wydarzy się do czasu "wylania ducha".

#10 Epoka

Epoka

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 263 Postów

Napisano 2008-03-09, godz. 22:20

Rz 11:25 Bg „Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.”

Rz 11:25 BT „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.”

Rz 11:25 Bw „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,”

Rz 11:25 Bp „Chcę, bracia, byście nie uchodzili za mądrych we własnym mniemaniu i znali tę tajemnicę, że upór części Izraela trwać będzie dopóty, dopóki nie wejdą do Kościoła wszyscy poganie.”


Rz 11:25 NS „Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy ? tak byście nie byli roztropni we własnych oczach ? że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów,”

Rz 11:25 WH „ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε εν εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα των εθνων εισελθη”

Zastanawia mnie dlaczego autorzy Przekładu Nowego Świata tak przetłumaczyli ten werset, oddając greckie słowo POROSIS oznaczające "upór" czy "zatwardziałość" przez "przytępienie wrażliwości"? Jaka jest więc wymowa tego wersetu? Jakie tłumaczenie jest właściwe?

Zatwardzac serce znaczy serce staje sie kamienne.
Wspolczesnie tez znane jest wyrazenie: serce z kamienia-nieczule , niewrazliwe...
Ze względu na upór Żydów Bóg oznajmił przez Zachariasza: „Serce swe (...) uczynili podobnym do szmergla [hebr. szamír], by nie usłuchać prawa oraz słów, które Jehowa Zastępów posłał swoim duchem za pośrednictwem dawniejszych proroków” (Za 7:12)
Szamir - w Biblii Hebrajskiej słowo to oznacza diament, używany do rycia w twardym materiale. Następnie nazywano tak każdy twardy kamień.
A dlaczego "przytepienie wrazliwosci"? Hmm? Tez sie zastanawiam.
W angielskim jest "dulling of sensibilities".

#11 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-10-05, godz. 16:55

Dla porządku przedstawiam skan z leksykonu Thayer dotyczący słowa POROSIS:

Dołączona grafika

Jak widzimy słowo to posiada również znaczenie "dulled perception" - "przytępione postrzeganie", co mogłoby od biedy usprawiedliwić w Rz 11:25 oddanie tego wyrazu poprzez "dulling of sensiblities" - "przytępienie uczuciowości". Zachodzi jednak pytanie, dlaczego w dwóch pozostałych wersetach Mk 3:5 oraz Ef 4:18 zastosowano podstawowe znaczenie słowa. Zawsze przecież Strażnica uważała, że jednemu wyrazowi greckiemu odpowiada zawsze ten sam odpowiednik słowa tłumaczonego. Jak widać w tym przypadku nie ma to miejsca.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#12 KBM

KBM

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 190 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:warmińsko-mazurskie

Napisano 2008-12-14, godz. 13:26

Zastanawia mnie dlaczego autorzy Przekładu Nowego Świata tak przetłumaczyli ten werset, oddając greckie słowo POROSIS oznaczające "upór" czy "zatwardziałość" przez "przytępienie wrażliwości"? Jaka jest więc wymowa tego wersetu? Jakie tłumaczenie jest właściwe?

W.Barclay podaje:
POROUN i POROSIS - zatwardzenie serca
Poroun - jako czasownik, a porosis w formie rzeczownikowej używane w NT na wyrażenia myśli, którą Biblia nazywa "zatwardzeniem serca".
Słowa powyższe mają interesującą historię, a ich znaczenie ulegało zmianom. Oba pochodzą od słowa poros, używanego w wielu znaczeniach. Zasadniczo oznacza rodzaj kamienia, który Teofratus w pracy o kamieniach określa jako podobny pod względem koloru i struktury do marmury paryjskiego, ale nieco lżejszy. Arystoteles opisywał nim stalaktyty, sople wapienne zwisające ze stropu jaskini. W tekstach papirusowych słowo to używane jest na określenie kamienia stosowanego do obudowania fundamentu w trakcie budowy. Określenie to posiadało także pewne znaczenie w medycynie. Poros oznacza kamień kredowy, który wiążąc stawy, paraliżuje ruchy. Porosis wyraża proces stwardnienia i zrastania się złamanych kości. Nie odnosi się jednak do stwardnień skóry, jakie powstają na przykład na rękach po długotrwałym kopaniu. Ten proces Grecy określili słowem tule, które nie występuje w NT. Porosis oznacza znacznie głębszy i bardziej nieodwracalny proces, w wyniku którego łączą się pęknięte kości. Zasadniczym znaczeniem słowa jest twardość, jaką mają kość lub marmur.

Słowa te występują w dwóch związkach frazeologicznych.
1) Używane są w odniesieniu do czegoś, co utraciło siłę odczuwania. Ateneusz podaje dziwną historię o Dionisiuszu Heraklesie. Z przejedzenia stał się otyły i miewał napady śpiączki. Chirurdzy budzili go nakłuciami, do których używali długich igieł. Ale i wtedy pewne części ciała nie wykazywały wrażliwości. Stały się peporomene, a słowo to jest imiesłowem biernym czasu przeszłego dokonanego od czasownika poroun, które określa utratę czucia.
2) Z czasem zaczęły się odnosić do zaburzeń i trudności widzenia ze ślepotą włącznie. Słowo poroun występuje w Septuagincie, w Hioba 17,7, gdzie czytamy: "Moje oko zamgliło się od zgryzoty".

Można więc stwierdzić, że cała grupa tych wyrazów wyraża trzy myśli: stwardzanie, brak czucia, ślepotę i niemożność widzenia.

Rozważmy teraz znaczenie tych słów w NT, gdzie występują one osiem razy.
1) Określają stan psychiczny człowieka, który nie potrafi zrozumieć nauki, jaka płynie z analizy wydarzeń życiowych. W Mk.6,52 czytamy, że uczniowie byli wprost zaszokowani zobaczywszy Jezusa chodzącego po wodzie, nie rozumieli cudu z rozmnożeniem chleba i ryb, serca ich były zatwardzone (peporomene). Na jeziorze Genezaret martwili się brakiem żywności, a zaraz potem byli świadkami nakarmienia czterech tysięcy ludzi. "Czy serce wasze jest nieczułe" - pytał ich Jezus (Mk.8,17). Słowo to wyraża tę nieczułość serca, która nie pozwala widzieć prawd wynikających z sytuacji życiowych. Zdarza się, że opowiadamy o czymś, co nie robi na kimś żadnego wrażenia. Pewni greccy myśliciele uważali, że przedmioty w dosłownym znaczeniu wywierają wrażenie na umysł człowieka. Według nich słowa, obrazy i myśli pozostawiają w umyśle człowieka jakby piętno. Jeśli umysł i dusza stają się zatwardziałe, nie są zdolne do odbicia obrazów innych rzeczy. Omawiane słowo oznacza więc pewien rodzaj niezdolności do uczenia się. Czasem opisuje człowieka, który jest tak uwikłany w swój mały świat, że nic do niego z zewnątrz nie przenika; umysł jego zamknął się dla wszystkich myśli i ideii oprócz jego własnych; jest głuchy na wskazówki, jakie samo życie do niego kieruje.
2) Opisują równiez stan psychiczny człowieka, który stał się niezdolny do rozumienia kierowanego do niego Słowa Bożego. Paweł mówi, że Żydzi mieli tak "zaślepione" umysły, że nie rozumieli znaczenia zwiastowanego im Słowa (2Kor.3,14). Człowiek może utracić posiadaną zdolność, jeśli jej nie wykorzystuje. Darwin ubolewał nad tym, że stracił umiejętność oceny muzyki i poezji, gdyż cały swój czas poświęcił biologii. Jeśli człowiek uzna swoje własne koncepcje za wyższe nad wszystko, nie będzie zdolny przyjąć myśli i prawd Bożych.
3) Opisują one stanowisko Żydów wobec Boga. Mimo cudownych zdarzeń w historii narodu wybranego, nie uwierzyli w Jezusa, gdyż Bóg zaślepił ich oczy i zatwardził ich serca (Jan 12,40). Słów tych dwukrotnie używa Paweł w opisie historii Izraela (Rz.11,7 i 25). Określa nimi ludzi, którzy uparcie trwali przy swoich poglądach, pozostając głuchymi na głos Boży. Wciąż tworzyli Boga na własne wyobrażenia i stali się niezdolni do przyjęcia Jego prawdziwego objawienia.
4) Niemoralność pogan wynika z faktu, że zdolność rozumienia została zagłuszona przez porosis ich serca (Ef.4,18). Wyrażą się tu myśl, że sumienie zagłuszane przez długi czas traci zdolność do odczuwania, staje się sparaliżowane, nieczułe na bodźce z zewnątrz.
5) Jezus zobaczywszy zimne spojrzenia ortodoksyjnych wyznawców zakonu, potępiających czyn uzdrowienia człowieka z suchą ręką, zasmucił się z powodu ich zatwardziałości (porosis) (Mk.3,5). Zwróćmy uwagę na dwie sprawy: a) nie potrafili oni rozpoznać prawdziwej wiary, gdyż przez długi czas utożsamiali ją z prawami i przepisami; b.) w takim stopniu sformalizowali wiarę, że zapomnieli o ludzkiej miłości. Przez wieki szli własną drogą, aż stali się nieczuli zarówno na głos Boga jak i na głos ludzkich potrzeb.

Jeśli człowiek własnymi wyobrażeniami wypiera biblijny obraz Boga i uparcie dąży własną drogą, dochodzi do stanu skamienienia serca i zaślepienia oczu zarówno na sprawy Boże jak i ludzkie.

* * * * * * * * * *


Wielokrotnie w różnych miejscach wskazywałem jak bardzo PNŚ wzorowany jest na przekładzie BG. Tak jest i tym razem. W BG znane jest słowo "zatwardziałość", ale w zależności od odmiany gramatycznej. W Ps.95,8 czytamy "nie zatwardzajcież...". Ale już w Rz.11,25 czytamy "...iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela". No i tu rzeczywiście autorzy PNŚ czuli się zobowiązani sprecyzować rodzaj owego "zatwardzenia".
Autorzy PNŚ bardzo często piszą jak do małych dzieci, klarując proste słowa w sposób czasami śmieszny, a czasami wypaczający zrozumienie, i pozwalający na interpretację.
I tak np:
siły to energia życiowa
narody to grupy narodowościowe
pustynie to miejsca bezwodne
sieroty to synowie bez ojców
Są też tragiczne skutki takie jak w postaci słowa "łaska", która jest podstawą wiary. Słowo to w PNŚ występuje wyłącznie w ST. Natomiast zostało całkowicie wyrzucone z NT, co rzeczywiście sugeruje na przedkładanie nauk organizacji ŚJ nad prawdziwą treść Słowa Bożego.

Poważnym nieporozumieniem jest jakiekolwiek twierdzenie, że Izrael został odrzucony".
Izrael nigdy nie został odrzucony.
Iz 49:15 bt "Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie."
Przez wiele wieków Izrael był jedynym narodem wybranym. I to jest to co utracił. Po zebraniu Reszty (pierwocin dla Kościoła), gdy dopełnił się okres proroctwa o 70 tygodniach, Izrael przestał być jedynym narodem wybranym. Należy zwrócić uwagę na takie wersety jak: Iz.1,26; Iz.2,3; Obj.14,1, i wiele wiele innych mówiących, że zbawieni z narodów pogańskich przychodzą na Górę Syjon czy do Miasta Świętego - Jeruzalemu. Cały czas ludem wybranym przez Boga jest Izrael, z tym że obecnie w znaczeniu duchowym poszerzony o nawróconych z pogan.
Czytamy w Biblii słowa skierowane do pogan Ef 2:19 bt "A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga". Tak więc to nawracający się z pogan są przychodniami, a domownikami - gospodarzami są wciąż Żydzi. Ap.Paweł w Rz.3,1-20 wyraźnie wskazuje na rolę Żydów, którym powierzono Boże Słowo jako nauczycieli i wychowawców dla Kościoła. Identyczna wskazówka znajduje się już w Dz.Ap.15,21. Wreszcie jakże wymowna wskazówka ap.Pawła Rz.11,16-24, gdzie pisze, że nawracający się z pogan są wszepiani w pień Izraela. Wiadomo, że szczepka tylko wtedy się przyjmie, jeśli będzie czerpać soki z pnia płynące od korzeni. Niedorzecznością było by wszczepianie nowej szczepki w ścięty pień.
Ostanio rzeczywiście obserwujemy coraz większe nawracanie się Żydów. Oprócz Żydów stających się członkami Kościołów chrześcijańskich, coraz powszechniej i liczniej pozwstają społeczności Żydów Mesjańskich. Choć pierwsze takie społeczności miały poważny problem z niektórymi Księgami NT, szczególnie z Listami ap.Pawła (z wiadomych zakorzenionych przyczyn), to obecnie coraz wiecej tych społeczności uznaje już nauki ap.Pawła, i wręcz w rewelacyjny sposób odnajdują te nauki w odniesieniu do tradycyjnej nauki żydowskiej, i można dzisiaj się od nich wiele nauczyć. To tez znak "czasów końca".

Użytkownik KBM edytował ten post 2008-12-14, godz. 13:31

Świadkowie Jehowy - niewolnicy niewolnika
Blog ukazujący błędy w naukach organizacji ŚJ
www.chrzescijanin5.blog.onet.pl

#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-12-14, godz. 15:33

W.Barclay podaje:
POROUN i POROSIS - zatwardzenie serca
Poroun - jako czasownik, a porosis w formie rzeczownikowej używane w NT na wyrażenia myśli, którą Biblia nazywa "zatwardzeniem serca".

Rzeczywiście zapomniałem podać jeszcze definicje słowa POROO z leksykonu Thayer. Niniejszym nadrabiam zaległości:

Dołączona grafika

Natomiast definicja słowa POROSIS znajduje się dwa posty wyżej.


Słowa te występują w dwóch związkach frazeologicznych.
1) Używane są w odniesieniu do czegoś, co utraciło siłę odczuwania. Ateneusz podaje dziwną historię o Dionisiuszu Heraklesie. Z przejedzenia stał się otyły i miewał napady śpiączki. Chirurdzy budzili go nakłuciami, do których używali długich igieł. Ale i wtedy pewne części ciała nie wykazywały wrażliwości. Stały się peporomene, a słowo to jest imiesłowem biernym czasu przeszłego dokonanego od czasownika poroun, które określa utratę czucia.
2) Z czasem zaczęły się odnosić do zaburzeń i trudności widzenia ze ślepotą włącznie. Słowo poroun występuje w Septuagincie, w Hioba 17,7, gdzie czytamy: "Moje oko zamgliło się od zgryzoty".

Bardzo dziekuję za podanie tego przykładu z Hioba 17:7:

Hi 17:7 Bg „Zaćmione jest dla żałości oko moje, a wszystkie myśli moje są jako cień.”

Hi 17:7 BT „Moje oko przyćmione od bólu, członki me wyschły jak cień.”

Hi 17:7 Bw „Moje oko zamgliło się od zgryzoty, a wszystkie moje członki są jak cień.”

Hi 17: Bp „Od bólu zaćmiło się oko moje, a wszystkie moje członki są jak cień.


Hi 17:7 NS „I ze zgryzoty coraz bardziej zamglone jest moje oko, a członki mego ciała są wszystkie jak cień.”

Hi 17:7 LXX „πεπωρωνται γαρ απο οργης οι οφθαλμοι μου πεπολιορκημαι μεγαλως υπο παντων ”

Nie wiedziałem, że słowo to występuje również w Septuagincie. :P


Można więc stwierdzić, że cała grupa tych wyrazów wyraża trzy myśli: stwardzanie, brak czucia, ślepotę i niemożność widzenia.

Rozważmy teraz znaczenie tych słów w NT, gdzie występują one osiem razy.

Ja również postanowiłem zrobić pewne małe porównanie.

Słowo POROO występuje w następujących miejscach, gdzie zostaje oddane przez PNŚ jako:

Mk 6:52, 8:17 - przytępiona zdolność rozumienia
J 12:40 - zatwardzenie (serca)
Rz 11:7 - stępiona wrażliwość
2 Kor 3:14 - otępienie


Teraz krótka charakterystyka dotycząca słowa POROSIS:

Mk 3:5; Ef 4:18 - niewrażliwość (serca) - inne przekłady oddają poprzez zatwardziałość (serca)
Rz 11:25 - przytępienie wrażliwości - i ten właśnie werset jest tematem tego wątku


Więc jak myślisz w jakim celu PNŚ w taki sposób oddaje ten werset? Twoja wiedza w tym zakresie będzie na pewno bardzo cenna. ;)
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 KBM

KBM

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 190 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:warmińsko-mazurskie

Napisano 2008-12-14, godz. 16:58

Więc jak myślisz w jakim celu PNŚ w taki sposób oddaje ten werset? Twoja wiedza w tym zakresie będzie na pewno bardzo cenna. ;)

PNŚ rzeczywiście zawiera sformułowania, które nie wiem na ile celowo zaciemniają zrozumienie Bożego Słowa, ale przede wszystkim pozostawiają pole do popisu WTS na wypadek pojawienia się "nowego światła". Nie wiem czy sprawdzałeś umieszczone w PNŚ odnośniki od tego wersetu. Jednym z nich jest Rz.17,7:
Rz 11,7 ns "Cóż więc? Czego Izrael pilnie szukał, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili. Pozostali mieli wrażliwość stępioną,"
dla porównania ten sam werset z BP i BT:
Rz 11,7 bp "Cóż więc? Izrael nie znalazł tego, czego poszukuje. Znaleźli to wybrani, reszta zaś stała się oporna."
Rz 11,7 bt "Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości,"
Tak więc z "przytępienia serca" przeszliśmy na "stępienie wrażliwości"
Drugi przypis 2Kor.3,14:
2Kor 3,14 ns "Jednakże ich władze umysłowe otępiały. Bo aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdy się czyta stare przymierze, ponieważ jest usuwana dzięki Chrystusowi."
2Kor 3,14 bt "Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie."
A więc z "przytępienia serca" doszliśmy do "stępienia umysłu".
Jakże w tym momencie odmówić spójności nauk organizacji ŚJ.
Najciekawsze, że do tego wersetu są jeszcze dwa odnośniki. I zobaczmy w jaką to się układa całość w przekładzie NŚ: "...tak byście nie byli roztropni we własnych oczach..." (Rz.11,25b)
"Za innych pokoleń tajemnica ta nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak została teraz przez ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom," (Ef.3,5)
"Niechże człowiek ocenia nas jako podwładnych Chrystusa oraz szafarzy świętych tajemnic Bożych." (1Kor.4,1).
Jak widać - połączenie tych trzech wersetów - daje niewiarygodną pochwałę wielkości...niewolnika, i jakiż dowód jego namaszczenia - parafrazując: "nie polegajcie na własnym ułomnym rozumie, ale ślepo zawierzcie temu, który otrzymał pełnię objawienia i mądrości, a jego serce i umysł (w przeciwieństwie do waszych) nie jest ani stępiony ani przytłumiony"
Świadkowie Jehowy - niewolnicy niewolnika
Blog ukazujący błędy w naukach organizacji ŚJ
www.chrzescijanin5.blog.onet.pl
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych