Skocz do zawartości


Zdjęcie

2 Kor 4:4-6


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-04, godz. 17:56

Aktualizacja: 19.01.07

2Kor 4:4-6 Bg „W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem.(5) Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie sługami waszymi dla Jezusa.(6) Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.”

2Kor 4:4-6 BT „dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.(5) Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa.(6) Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.”

2Kor 4:4-6 Bw „w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.(5) Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.(6) Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.”

2Kor 4:4-6 Bp „dla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.(5) Nie głosimy siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie uważamy za wasze sługi dzięki Jezusowi.(6) Albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.”


2Kor 4:4-6 NS „wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga.(5) głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa.(6) Bo właśnie Bóg rzekł: "Z ciemności niech zajaśnieje światło", on też oświetlił nasze serca, by je oświecić chwalebnym poznaniem Boga poprzez oblicze Chrystusa.”

2Kor 4:4-6 WH „εν οις ο θεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν τα νοηματα των απιστων εις το μη αυγασαι τον φωτισμον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν εικων του θεου(5) ου γαρ εαυτους κηρυσσομεν αλλα χριστον ιησουν κυριον εαυτους δε δουλους υμων δια ιησουν(6) οτι ο θεος ο ειπων εκ σκοτους φως λαμψει ος ελαμψεν εν ταις καρδιαις ημων προς φωτισμον της γνωσεως της δοξης του θεου εν προσωπω χριστου”

Ponieważ Towarzystwo Strażnica kładzie bardziej nacisk na "poznawanie Boga" czy "głoszenie dobrej nowiny" niż na osobę Jezusa i Boga, musiało więc i w tym przypadku zmienić sens tego wersetu. Zamiast bowiem wyrażenia: "ewangelia o chwale Chrystusa" czy "poznanie chwały Bożej" widzi tutaj odpowiednio "chwalebną dobrą nowinę o Chrystusie" czy "chwalebne poznanie Boga". Tekst grecki mówi jednak coś innego: mówi o "ewangelii chwały Chrystusa" i "poznaniu chwały Bożej" a nie o "chwalebnej ewangelii Chrystusa" czy "chwalebnym poznaniu Boga".
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-06-07, godz. 12:52

Najnowszy przekład tak oddaje omawiany werset:

2Kor 4:4-6 NP „gdyż bóg tego świata zaślepił ich pozbawione wiary umysły, aby nie zobaczyli blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Jezusa Chrystusa Pana. Jeśli zaś chodzi o nas, to jesteśmy waszymi sługami ze względu na Jezusa. Bóg, który powiedział: "Z ciemności zajaśnieje światłość", zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa.”

Jak widzimy oddaje podobnie jak inne przekłady (z wyjątkiem PNŚ). Jednak istnieje jeszcze jeden podobny werset:

1Tm 1:11 Bg „Według chwalebnej Ewangielii błogosławionego Boga, która mi jest zwierzona.”

1Tm 1:11 BT „w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.”

1Tm 1:11 Bw „zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.”

1Tm 1:11 Bp „Zawiera ją dobra nowina, głosząca chwałę błogosławionego Boga. Mnie ją powierzono.”


1Tm 1:11 NS „zgodnej z chwalebną dobrą nowiną szczęśliwego Boga, którą mi powierzono.”

1Tm 1:11 WH „κατα το ευαγγελιον της δοξης του μακαριου θεου ο επιστευθην εγω”

Jak widzimy Strażnica oddaje zwrot "ewangelia chwały błogosławionego Boga" poprzez wyrażenie "chwalebna dobra nowina szczęśliwego Boga" (Co ciekawe podobnie oddaje też Biblia Gdańska).

Jeszcze dla formalności jak oddaje ten werset najnowszy przekład:

1Tm 1:11 NP „Zawiera ją Ewangelia, która jest chwałą błogosławionego Boga i która zostałą mi powierzona.”

Oto jeszcze inne wątki o podobnej tematyce:

1 Kor 2:8 - http://watchtower.or...?showtopic=1267

Tyt 2:13 - http://watchtower.or...?showtopic=1120
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-09-07, godz. 21:48

Wielce interesujące w tym temacie byłoby zaprezentowanie bardzo ciekawego wersetu:

Rz 8:21 Bg „Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych.”

Rz 8:21 BT „że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.”

Rz 8:21 Bw „że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.”

Rz 8:21 Bp „że doczeka się uwolnienia z niewoli powodującej zagładę i otrzyma wolność, która darzy chwałą, jaką cieszą się dzieci Boga.”


Rz 8:21 NS „że również samo stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych.”

Rz 8:21 WH „οτι και αυτη η κτισις ελευθερωθησεται απο της δουλειας της φθορας εις την ελευθεριαν της δοξης των τεκνων του θεου

Jak widzimy konstrukcja wyrażenia TEN ELEUTHERIAN TES DOXES TON TEKNON TOU THEOU - dosłownie: wolności chwały dzieci Boga, jest prawie identyczna do budowy frazy z wersetu naszego wątku. Zauważmy również, że BT oddaje to wyrażenie podobnie jak PNŚ, poprzez chwalebnej wolności dzieci Bożych. Widać więc, że obydwie formy są dopuszczalne. Ale która myśl bliższa jest oryginałowi?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-05-24, godz. 18:23

Bardzo ciekawy uważam w tym temacie również poniższy werset:

Ga 3:14 Bg „Aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie, i abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.”

Ga 3:14 Br „W ten sposób błogosławieństwo przyrzeczone przez Boga Abrahamowi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa zstąpiło na pogan, a my wszyscy dzięki wierze otrzymaliśmy obietnicę Ducha [Świętego].”


Ga 3:14 BT „aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.”

Ga 3:14 Bw „aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.”

Ga 3:14 Bp „Stało się tak dlatego, aby zstąpiło błogosławieństwo na pogan w Jezusie Chrystusie, udzielone Abrahamowi i byśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Ducha.”


Ga 3:14 NS „Celem było to, żeby przez Jezusa Chrystusa nastało dla narodów błogosławieństwo Abrahamowe, abyśmy dzięki swej wierze otrzymali obiecanego ducha.”

Ga 3:14 WH „ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν ιησου χριστω ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως”

Które tłumaczenie jest właściwe? Grecka fraza TEN EPAGGELIAN TOU PNEUMATOS oznacza dosłownie "obietnicę Ducha" a więc najwierniejszym przekładem okazałaby się w tym przypadku Biblia Gdańska oraz Warszawsko-Brzeska (przekład Romaniuka?). Dlaczego jednak inne przekłady, a wraz z nimi PNŚ, oddają to poprzez "obiecanego Ducha"? Zauważmy również, że konstrukcja gramatyczna jest bardzo podobna do tej omawianej w tym wątku: zamiast "ewangelia o chwale Chrystusa" mamy "chwalebną ewangelię o Chrystusie".

Zwróćmy na koniec uwagę, że również przypis w PNŚ do tego wersetu informuje, że dosłownym znaczeniem "the promised spirit" jest jednak "the promise of the spirit". Dlaczego jednak Towarzystwo Strażnica pozostało przy niedokładnej formie?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-05, godz. 20:39

Dwa posty wcześniej zapodałem pewien ciekawy werset z Rz 8:21. Okazuje się, że werset ten porusza również Daniel B. Wallace w swojej książce Greek Grammar Beyond the Basics. Na stronie 86-88, gdzie omawia tzw. Attributive Genitive (Hebrew Genitive - czyli dopełniacz hebrajski) podaje właśnie jako jeden z przykładów dokładnie ten werset. Twierdzi on, że wyrażenie wolności chwały dzieci Bożych, jest równoważne chwalebnej wolności dzieci Bożych, jeśli oczywiście potraktować go jako dopełniacz hebrajski. Oto parę jeszcze innych wersetów, które związane są z tematem:

Flp 3:21 Bw „który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.”

Flp 3:21 NS „który przekształci nasze upokorzone ciało, żeby je dostosować do swojego chwalebnego ciała zgodnie z działaniem mocy, jaką też wszystko może sobie podporządkować.”

Flp 3:21 WH „ος μετασχηματισει το σωμα της ταπεινωσεως ημων συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον και υποταξαι αυτω τα παντα”

Wszystkie znane mi przekłady oddają greckie wyrażenie SOMATI TES DOXES - dosłownie: "ciało chwały" właśnie poprzez dopełniacz hebrajski "chwalebne/uwielbione ciało". Jeśli analogicznie potraktować by inne miejsca, to jak powinien prawidłowo brzmieć poniższy werset?

Kol 1:27 Bw „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”

Kol 1:27 NS „którym Bóg zechciał oznajmić, czym jest chwalebne bogactwo tej świętej tajemnicy wśród narodów. Jest nią Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały.”

Kol 1:27 WH „οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι τι το πλουτος της δοξης του μυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν ο εστιν χριστος εν υμιν η ελπις της δοξης”

Czy chodzi w nim o "bogactwo chwały tajemnicy", jak dosłownie brzmią słowa greckie, czy "chwalebne bogactwo tajemnicy", jeśli potraktować wyrażenie TES DOXES jako dopełniacz hebrajski? Jeśli ktoś lubi bawić się w takie konstrukcje gramatyczne to podaje jeszcze inne wersety, gdzie występuje to wyrażenie TES DOXES, i gdzie, być może, można zastosować omawiany dopełniacz: Dz 7:2; Rz 5:2; 8:21; 9:23; 1Kor 2:8; 2Kor 4:4, 6 (omawiany tutaj wątek); Ef 1:14, 17, 18; Ef 3:16; Kol 1:27; 1Tym 1:11; Tyt 2:13; Hbr 1:3; 1P 4:13, 14. Badania takie mogą być bardzo pomocne a zwłaszcza zaobserwowanie jak zmienia się znacząco wymowa i znaczenie wersetu.

Wallace podaje też jako jeden ze swoich przykładów następujący werset:

1Tm 1:17 Bg „Przetoż królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.”

1Tm 1:17 BT „A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.”

1Tm 1:17 Bw „A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.”

1Tm 1:17 Bp „Królowi Wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.”


1Tm 1:17 NS „A Królowi Wieczności, niezniszczalnemu, niewidzialnemu; jedynemu Bogu, szacunek i chwała na wieki wieków. Amen.”

1Tm 1:17 WH „τω δε βασιλει των αιωνων αφθαρτω αορατω μονω θεω τιμη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην”

Tekst grecki dosłownie mówi "królowi wieków" (BASILEI TON AIONON), co oddają w taki sposób wszystkie przekłady, poza PNŚ. Jeśliby jednak wyrażenie TON AIONON potraktować jako dopełniacz hebrajski, mógłby ten ostatni tytuł zostać oddany jako "wiecznemu królowi". Tylko co lepiej oddaje sens?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-06, godz. 17:06

Ja próbowałem pójść dalej i znaleźć konstrukcje gramatyczne, gdzie słowo DOXA - chwała występuje wprawdzie w dopełniaczu ale bez rodzajnika TES. Czy można bowiem mówić w tym przypadku o dopełniaczu hebrajskim? Oto jakie wersety rozpatrzyłem:

Mt 19:28 Bg „A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście mię naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich.”

Mt 19:28 BT „Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”

Mt 19:28 Bw „A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.”

Mt 19:28 Bp „Jezus im powiedział: - Zaprawdę powiadam wam: W nowym istnieniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie w całej swojej chwale, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu krzesłach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”


Mt 19:28 NS „Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym chwalebnym tronie, również wy, którzyście poszli w moje ślady, będziecie zasiadać na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.”

Mt 19:28 WH „ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ”

Wyrażenie greckie THRONOS DOXES oznacza dosłownie "tron chwały". Podobne sformułowanie pada jeszcze w Mt 25:31. Jednak Strażnica oddaje je właśnie poprzez dopełniacz hebrajski otrzymując wyrażenie "chwalebny tron". No właśnie, jak myślimy, które tłumaczenie lepiej oddaje myśl oryginału? Czy mamy tutaj znowu próbę ukrycia przez Strażnicę prawdy o Jezusie? Aby było jednak ciekawiej przedstawię jeszcze jedno miejsce z podobną konstrukcją gramatyczną:

Hbr 9:5 Bg „A nad skrzynią byli Cherubinowie chwały, którzy zacieniali ubłagalnię, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić o każdej z osobna.”

Hbr 9:5 BT „Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić.”

Hbr 9:5 Bw „nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić.”

Hbr 9:5 Bp „Nad nią znajdowały się cheruby Chwały ocieniające przykrycie arki. O tych rzeczach nie potrzebuję teraz opowiadać szczegółowo.”


Hbr 9:5 NS „a ponad nią były chwalebne cheruby ocieniające pokrywę przebłagalną. Teraz jednak nie czas na szczegółowe omawianie tych spraw.”

Hbr 9:5 WH „υπερανω δε αυτης χερουβιν δοξης κατασκιαζοντα το ιλαστηριον περι ων ουκ εστιν νυν λεγειν κατα μερος”

Nasuwa się pytanie: jak powinno być tutaj przetłumaczone greckie wyrażenie CHEROUBIN DOXES - cheruby chwały czy chwalebne cheruby?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-07-09, godz. 20:35

Ostatnio ktoś zwrócił mi uwagę na ciekawy werset, który również móglby słuzyć za pewien przykład formy gramatycznej "genitivus hebraicus". Zobaczmy jak różnie przekłady oddają to miejsce:

Kol 2:11 Bg „W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.”

Kol 2:11
BT „I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,”

Kol 2:11
Bw „w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.”

Kol 2:11
Bp „W Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ludzkiej ręki, lecz obrzezanie Chrystusowe (polegające) na wyzbyciu się ciała zmysłowego.”

Kol 2:11
NS „Dzięki więzi z nim zostaliście też obrzezani obrzezaniem dokonanym bez udziału rąk, przez zrzucenie ciała cielesnego - obrzezaniem właściwym Chrystusowi,”


Kol 2:11
WH „εν ω και περιετμηθητε περιτομη αχειροποιητω εν τη απεκδυσει του σωματος της σαρκος εν τη περιτομη του χριστου”

Zauważmy, iż w tekście greckim występuje tutaj wyrażenie TOU SOMATOS TES SARKOS, które doslownie oznacza "(z) ciała ciała". Jeśli jednak założyć, iż zastosowano tutaj dopełniacz hebrajski to otrzyma się formę, moim zdaniem bardziej sensowną, "(z) ciała cielesnego". A więc w tym przypadku PNŚ sensownie oddawałby znaczenie tego wyrażenia greckiego.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych