Skocz do zawartości


Zdjęcie

Ile lat przebywali Izraelici w Egipcie?


 • Please log in to reply
28 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-27, godz. 22:13

Odpowiedź na to pytanie jest dość trudna do ustalenia. Zobaczmy najpierw co na ten temat mówi Słowo Boże:

Rdz 15:13 Bw „I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.

Dz 7:6 Bw „A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie, i że ujarzmią ich i uciskać będą przez czterysta lat;”


--------------------------------------------------------------------------------

Wj 12:40-41 Bw „Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.(41) Po upływie tych czterystu trzydziestu lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana.”

Ga 3:16-17 Bw „Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.(17) Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.”


Jak widać istnieje pewna rozbieżność co do liczby lat pobytu Izraelitów w Egipcie: pewne teksty mówią o 400 latach a inne o 430 latach. Wskazuje to na niejednolitość tradycji w tym względzie. Według jednak Septuaginty 430 lat liczył pobyt Izraelitów w Kanaanie i w Egipcie łącznie.

Wj 12:40 LXX „η δε κατοικησις των υιων ισραηλ ην κατωκησαν εν γη αιγυπτω και εν γη χανααν ετη τετρακοσια τριακοντα ”

Podany tekst po przetłumaczeniu zawiera następujące słowa:

A pobyt synów Izraela, podczas którego przebywali oni w ziemi Egipskiej i w ziemi Kanaanejskiej lat czterysta trzydzieści.

Myślę, że warto zająć się tym tematem, gdyż istnieją różne teorie na ten temat. Na przykład Józef Flawiusz (a za nim Strażnica) uważa (Dawne Dzieje Izraela II:204 i 318), że chodzi o dwa okresy po 215 lat, które dają łącznie 430 lat. Jednakże inne źródła pozabiblijne wskazują, że istniała stara tradycja, według której wyjście nastąpiło po 210 latach po przybyciu do Egiptu.

Która jednak liczba lat pobytu jest prawidłowa? Wydaje mi się, że liczba 430 czy 400 lat jest raczej niemożliwa. Za bardziej prawdopodobną uważam albo 215 albo 210 lat. Na jakiej podstawie?

Otóż Jahwe obiecuje Abrahamowi, że naród jego powróci do ziemi Kanaan w 4 pokoleniu:

Rdz 15:16 Bw „Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.”

100 lat na pokolenie wydaje się jednak długo, zwłaszcza, iż jak się zaraz okaże, znajdziemy w Biblii potwierdzenie tego, iż wrócili oni w czwartym pokoleniu do domu.

Wiemy, że jak Jakub wszedł do Egiptu to miał 130 lat a 17 lat później zmarł. Zacznijmy więc od Lewiego, trzeciego syna Jakuba, ktory jak wiemy znalazl się w Egipcie razem z całą rodziną. Biblia podaje nam dokładną chronologię pokolenia Lewiego aż do Mojźesza i Aarona.

1Krn 5:27-29 Bw „Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.(28) Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.(29) Synami Amrama byli: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synami zaś Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.”

1Krn 6:1-3 Bw „Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari.(2) A to są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.(3) Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.”


Z tego miejsca Pisma Świętego można się dowiedzieć następującego drzewa genealogicznego:

Jakub -> Lewi -> Kehat -> Amram -> Mojzesz, Aaron i Miriam.

Rzeczywiście więc 4 pokolenia. Dalej dowiadujemy się, iż Jochebed, żona Amrama, była w rzeczywistości siostrą jego ojca Kehata (Bóg później zabronił tego typu małżeństw: Kpł 18:12), czyli córka Lewiego.

Wj 6:16-20 Bw „A oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kahat i Merari. A Lewi dożył stu trzydziestu siedmiu lat.(17) Synowie Gerszona: Libni i Szimei według ich rodzin.(18) Synowie Kahata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. A Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat.(19) Synowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodowodów.(20) Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Aarona i Mojżesza. A Amram dożył stu trzydziestu siedmiu lat.”

To prowadzi nas do następnego drzewa genealogicznego:

Jakub -> Lewi -> Jochebed -> Mojżesz,

co prowadzi do wniosku, że Izraelici nawet trzy pokolenia żyli w Egipcie. Podejrzenie więc, że nawet jak gdyby przyjąć 100 lat na jedno pokolenie, staje się przy tym wniosku jeszcze bardziej nieprawdopodobne. Przyjmując jednak wiek jednego pokolenia jako 70 lat zbliżamy się jak najbardziej do obliczonej wcześniej sumy 215 ew. 210 lat pobytu w Egipcie.

Można uwzględnić jeszcze kilka informacji. Lewi dożył 137 lat, dziadek Mojżesza, Kehat, wszedł do Egiptu razem z Jakubem i gdy Jakub zmarł 17 lat później, Kehat miał co najmniej 18 lat i mógł założyć rodzinę i urodzić ojca Mojżesza. Przeżył on 133 lata a ojciec Mojżesza, Amram, 137 lat. Czy można byłoby obliczyć na tej podstawie ile lat trwała niewola w Egipcie? Przy tego typu informacji zgodzimy się, że nie mogła ona na pewno wynosić 400 czy 430 lat, bowiem nie mogła przekroczyć 350 lat, gdyż 133 (wiek Kehata) + 137 (wiek Amrama) + 80 (wiek Mojżesza podczas opuszczania Egiptu) = 350.

Ale jak było naprawdę i ile lat rzeczywiście przebywali Izraelici w Egipcie?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-07-29, godz. 14:49

Może i to będzie trochę obok tematu ale... Izrael pierwszy raz został wymieniony w źródłach pozabiblijnych w steli Merenptaha z ok. 1220 r p.n.e, określony został jako kraj leżący w Palestynie. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale jeśli przyjmiemy nawet, że Izraelici przebywali tylko ok. 200 lat w Egipcie a wszystko wskazuje na to, że byli tam znacznie dłużej, wyjdzie nam, że przebywali w Egipcie za rządów Amenhotepa IV/ Echnatona. Czy jest zatem możliwe, że faraon ten uległ wpływom żydowskim i wprowadził monoteizm solarny przejmując część wierzeń z religii Izraelitów? Wszak nawet jeden z psalmów jest łudząco podobny do jednego z hymnów na cześć Atona (sprawdzę który). Izraelici nie znali przecież imienia Bożego a z kim innym mógł Amenhotep skojarzyć Boga Izraela jak nie ze słońcem. Okres reformy religijnej Echnatona jest datowany na lata 1350-1334 p.n.e.

Użytkownik vilgefortz edytował ten post 2008-07-29, godz. 14:50

------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-29, godz. 21:29

To byłoby bardzo pożyteczne dokładnie ustalić okres pobytu Izraelitów w Egipcie. Jak myślisz, ile oni mogli tam przebywać i czy są jakieś kroniki egipskie o ucieczce Żydów i przejściu przez Morze Czerwone.

chciałbym teraz przytoczyć wypowiedzi Józefa Flawiusza na temat pobytu Żydów w Egipcie z jego dzieła Dawne Dzieje Izraela:

Wtedy rozległ się głos Boży, oznajmiający, że potomkowie Abrama przez czterysta lat będą mieli w Egipcie niegodziwych sąsiadów i cierpieć będą srodze, ale wreszcie strząsną z siebie wrogą przemoc i pokonawszy w walce Chananejczyków posiądą ich ziemię i miasta. (księga pierwsza, paragraf 185).

Z biegiem czasu zapomnieli Egipcjanie o dobrodziejstwach, jakie doznali od Józefa, a władza królewska przeszła do innego rodu; poczęli tedy zawzięcie prześladować Izraelitów i uciskać ich mozolnymi pracami. Nakazali im kopać kanały dla odprowadzenia wody z rzeki, budować mury dookoła miast, sypać wały przy rzece, by nie tworzyły się bagniska, i wznosić piramidy; takimi trudami starali się wyniszczyć nasze plemię i zmusili je do wyuczenia się przeróżnych rzemiosł i nawyknięcia do mozołu. Przez czterysta lat dżwigali Izraelici to okrutne jarzmo. Istniało między nimi a Egipcjanami ciągłe współzawodnictwo: Egipcjanie chcieli zmiażdzyć ich pracą nad siły, oni natomiast starali się okazać, że nic nie zdoła ich ugiąć. (księga druga, paragraf 202-204).

Wyszli oni z Egiptu - licząc według księżyca - w piętnastym dniu miesiąca Ksantyka. Było to czterysta trzydzieści lat po tym, jak nasz przodek Abram przybył do krainy chananejskiej. Jakub zaś przeniósł się do Egiptu w dwieście piętnaście lat później. Mojżesz miał już wtedy lat osiemdziesiąt, a brat jego Aaron, był o trzy lata starszy. (księga druga, paragraf 318-319).


Jak widać sprawozdanie Józefa Flawiusza jest w tej kwestii rozbieżne i nie wiadomo tak naprawdę co odpowiada prawdzie.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 [db]

[db]

  oświecony

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2827 Postów

Napisano 2008-07-30, godz. 07:47

Niezła "spójność" - na przestrzeni 100 paragrafów z 400 lat robi się 215 :) Może on jak w tej całej anegdocie - miał takie poglądy, ale się z nimi nie zgadzał ;)
[db]

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-30, godz. 20:51

Podam obliczenia, które sugerują, iż Izraelici mogli przebywać w Egipcie 210 lat. Otóż zacznijmy od wersetu:

Rdz 15:13 Bw „I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.”

Zwróćmy uwagę, iż w wersecie tym Bóg informuje Abrama, że jego potomstwo przebywać będzie w obcej ziemi przez 400 lat - taki mógłby w każdym bądż razie być sens tego wersetu. Jeśli więc przyjąć by, ze początek tego okresu zaczyna biec od urodzenia syna Abrama, Izaaka, to otrzymamy następujące liczby:

Rdz 21:12 Bw „Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.”

Ten werset mówi, że od Izaaka należy liczyć potomstwo Abrama. Dalej dowiadujemy się, że po sześćdziesięciu latach urodził się Jakub i Ezaw:

Rdz 25:26 Bw „Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził.”

Czytając dalej sprawozdanie biblijne dowiadujemy się, że Jakub z rodziną przybył do Egiptu mając 130 lat:

Rdz 47:9 Bw „Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania.”

Dodając te liczby do siebie, otrzymamy 60 + 130 = 190. Odejmując następnie tę liczbę od 400 wnioskujemy, iż Izraelici przebywali w Egipcie 210 lat (= 400 - 190). Pasowałoby to bardzo do obliczeń poczynionych w pierwszym poście.

Spróbujmy oszacować teraz ile lat Izraelici w Egipcie byli prześladowani. Wiadomo, że nie byli oni prześladowani aż do czasu, kiedy zmarł Józef i jego bracia (Wj 1:6). Wiadomo, że Józef miał 39 lat (Dz 41:46) a Lewi około 42, kiedy Jakub z całą rodziną przybył do Egiptu. Józef żył ogólem 110 lat (Rdz 50:22) a Lewi 137 (Wj 6:16), a więc prześladowania na pewno nie rozpoczęły się przez pierwsze 95 lat (= 137 - 42).

Wiemy również, że największe prześladowania zaczęły się w momencie urodzin Mojżesza, kiedy Egipcjanie chcieli wymordować nowonarodzone dzieci izraelskie. Skoro więc Mojżesz przeżył 80 lat, zanim Izraelici wyszli z Egiptu, daje to nam okres 35 lat od śmierci Józefa i jego braci do narodzin Mojżesza (= 210 - 95 - 80).

To oczywiście jedna z interpretacji. Chętnie posłucham innych dowodów a zwłaszcza tych, które wskazywałyby na 215 lat pobytu, które w swojej chronologii przyjmuje Strażnica.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-07-31, godz. 22:25

W źródłach egipskich nie odnaleziono jak dotąd wzmianek o opuszczeniu Egiptu przez Izraelitów dlatego nie sposób powiązać tego wydarzenia z żadnym konkretnym władcą. Przyjmuje się jednak dzisiaj, że wyjście Izraelitów nastąpiło za panowania Ramzesa II (1291-1224). Merenptah nie był dodatkowo jego pierworodnym, który zmarł w młodym wieku... Dawniej próbowano łączyć też najazd Hyksosów na Egipt z przybyciem Izraelitów ok. 1700 roku, zostali oni wypędzeni ok. 1580r, brak jednak dowodów na potwierdzenie tej teorii i dlatego została odrzucona. Jeśliby jednak połączyć te wydarzenia najazd Hyksosów i panowanie Ramzesa Wielkiego to otrzymamy ponad 400 lat... Wniosek może być taki, że Hyksosi nie zostali wypędzeni a stali się niewolnikami Egipcjan. Tak jak napisałem jednak, brak jakichkolwiek dowodów mogących powiązać Hyksosów z Izraelitami...
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-02, godz. 07:27

Jak widzę orientujesz się dobrze w temacie starożytnego Egiptu, więc może możesz polecić mi jakąś dobrą książkę na ten temat?

Ja brak zapisków w źródłach egipskich na temat ucieczki Izraelitów z niewoli tłumaczę tym, że żadne mocarstwo nie pisało nigdy, a zwłaszcza egipcjanie, o swoich porażkach. Podobnie wygląda sprawa również z proroctwem o 40 latach spustoszenia. Ten temat poruszam w innym wątku, więc jak chcesz możesz coś dodać od siebie, jeśli wiesz coś na ten temat:

http://watchtower.or...?showtopic=1507

Ja osobiście głęboko wierzę, że to proroctwo spełniło się ale nie wiadomo jakie mu daty przypisać. Może ty wiesz coś na ten temat? Bo chronologię władców egipskich w tym czasie też można ustalić i wygląda ona tak jak opisuję to w poniższym wątku:

http://watchtower.or...?showtopic=4485
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-08-02, godz. 21:59

Niestety nie pamiętam żadnych książek a jedyne co mi pozostało to notatki z wykładów z historii starożytnej... No ale gwoli ścisłości... Teksty z Mari(zdaje się że miasto to leżało w Syrii) jest mowa o koczowniczych plemionach Benjaminitów a ich przywódcy nazywali się dawidum. W tekstach tych (z późniejszego okresu) jest też mowa o koczownikach nazywanych Habiru, którzy mieli plądrować granice syryjskie. Podobne wzmianki znajdujemy też w Tell el-Amarna (stolica Echnatona, o którym pisałem wcześniej), sugerowałoby to, że Hebrajczycy, jeśli przyjąć by ich tożsamość z Habiru, przebywali już w XIV lub XIII wieku na terenie Palestyny. Pierwsze wzmianki o nich możemy natomiast znaleźć już w III tys. p. n. e., dokładniej w tekstach odnalezionych w Larsa w Mezopotamii.

Co do faktu, że brak jest wzmianek w źródłach egipskich na powyższe tematy, to zgadzam się z twoim tłumaczeniem.
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#9 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-04, godz. 18:59

Jak byłem w Egipcie to zwiedzilem wioskę beduinów. Gorąco polecam, gdyż można wiele zobaczyć jak również przekonać się na własne oczy, iż istnieją jeszcze grupy ludzi na świecie, którzy nigdy nie widzieli cywilizacji. Zdaje się, że beduini to jakieś plemiona arabskie. Czy można dokładnie określić kiedy oni się pojawili w Egipcie i czy mają coś wspólnego z Izraelitami za czasów ich pobytu w egipskiej niewoli?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#10 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-08-05, godz. 13:23

Beduini to koczownicze plemiona arabskie zamieszkujące Półwysep Arabski. Sama nazwa oznacza "synów pustyni" a upowszechniła się z rozwojem islamu. Zajmowali się rozbojem, napadami na karawany ale też hodowlą, ich tryb życia bardzo przypomina warunki w jakich zapewne żył Abraham. Są to jednak plemiona autochtoniczne, zamieszkujące pustynię od wieków i raczej nie mają nic wspólnego z Izraelitami.
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#11 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-05, godz. 20:42

dziękuję za wyjaśnienie. Według ciebie jednak kiedy Izraelici byłi w niewoli egipskiej i ile lat przebywali w Egipcie? Jakie jest Twoje osobiste zdanie na ten temat? Dobrze by było gdybyś przedstawił jakieś dowody lub ew. poszlaki historyczne.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#12 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-08-06, godz. 16:27

Moim zdaniem izraelici opuścili Egipt za panowania Ramzesa II ale długo po bitwie pod Kadesz, gdyż wcześniej po drugiej stronie Morza Czerwonego czekałyby na nich wojska Egipskie. Jeśli idzie o okres przybycia ich nad Nil to uważam, że nastąpiło to za panowania Hyksosów w Egipcie, tłumaczyłoby to dlaczego tak dobrze zostali potraktowani przez pierwszych faraonów i dlaczego ich sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu w późniejszym okresie. Po upadku Hyksosów straciliby bowiem swoich protektorów. W tym okresie znalazłaby się również reforma religijna Amenhotepa IV. Czyli uznaję osobiście za prawdziwą informację o pobycie Izraelitów w Egipcie przez 430 lat, nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres byli traktowani jak niewolnicy.
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-12, godz. 19:17

No dobrze. Ale może mógłbyś ten okres umieścić dokładnie w czasie. No i oczywiście jak wyjaśnisz te dowody, które przedstawiłem, że nie mogli oni przebywać w Egipcie 430 lat, bo suma lat od Izaaka do Mojżesza jest mniejsza niż 400.

Chciałbym również abyś zwrócił uwagę, że Biblia mówi o okresie 400 lat, 430 lat (które były przytaczane wcześniej) oraz 450 lat. Ten ostatni okres wynika z wersetu:

Dz 13:17-21 Bw „Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej,(18) i przez lat około czterdziestu cierpliwie znosił ich na pustyni;(19) i wytępił siedem narodów z ziemi kanaanejskiej, i dał im ziemię ich w dziedzictwo(20) na około czterysta pięćdziesiąt lat. A potem dał im sędziów, aż do proroka Samuela.(21) Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował czterdzieści lat;”

Gdzie umieścisz te okresy w czasie? Zwróć też uwagę, że różnie bywa oddawany ten ostatni werset. Jaka interpretacja wydaje ci się najlepsza?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-08-26, godz. 11:22

Izraelici byli już w Palestynie w 1220 r. p.n.e. (jak wynika z steli Merenptaha), bitwa pod Kadesz miała miejsce w 1286 r. a pokój(pierwszy jaki zna historia) między Egiptem a Państwem Hetytów zawarto w 1270 r. Mamy więc tu okres 50 lat, między którymi musiało nastąpić wyjście Izraela. Granica między strefą wpływów egipskich i hetyckich przebiegała na rzece Orontes. Palestyna pozostawała więc w strefie wpływów Egiptu co może być wytłumaczeniem niechętnego podejścia narodów spokrewnionych z Izraelem do żydów.

Jeśli idzie o Echnatona: "Źródła podają rozbieżne daty jego urodzenia, objęcia rządów i śmierci, m.in: ? - 1375-1358 p.n.e. lub 1379-1367-1350 p.n.e., lub 1351-1334 p.n.e." (wiki-wielki[sarkazm] autorytet, ja uznaję ostatnią datę, większość historyków zresztą też).

Dodajmy teraz te 210 lat do daty podpisania pokoju a otrzymamy 1480 jako przypuszczalny czas przybycia żydów (w zasadzie to powinno być Izraelitów, żydzi byli później a nazwa wywodzi się od imienia Judy). Egiptem władał wówczas Tutmose III (1491-1436), za jego rządów panowanie Egipskie sięgnęło aż po Eufrat i był potężniejszy niż Ramzes II(czyżby jakieś błogosławieństwa). Odejmijmy teraz wyliczone przez ciebie 95 lat i otrzymamy rok 1385. Egiptem władał wówczas faraon Amenhotep III (1388-1351), ojciec Amenhotepa IV.

hmm... wyszło mi to nawet całkiem logicznie :)

Widać więc że 210 lat czy 215 nie zrobi tutaj różnicy gdyż faraonowie pozostaną ci sami, nawet jeśli Izraelici wyszliby z Egiptu dopiero w 1260 r. Należy pamiętać też o tym, że lata podane w Biblii są latami księżycowymi a Egipcjanie jako jedyny wówczas starożytny naród posługiwali się kalendarzem słonecznym.

Wykluczą mnie za te wyliczenia :P

Użytkownik vilgefortz edytował ten post 2008-08-26, godz. 11:24

------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-26, godz. 19:30

Wykluczą mnie za te wyliczenia :P

Z pewnością bo przecież według chronologii Strażnicy to wyjście z niewoli nastąpiło w roku 1513 pne a ty już o 300 lat póżniej zacząłeś. :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-02, godz. 11:45

Wydawnictwa do historii starożytnego Egiptu:

Historia Powszechna, Starożytność - Wolski J.
Starożytny Egipt - Andrzejewski T.
Nie tylko piramidy - Michałowski K.
Starożytny Egipt - Szczudłowska A.
Życie prywatne w Egipcie w epoce Ramesydów - Montet P.
Egipt i Biblia - Montet P.

Pozycji tych nie posiadam ale dam znać kiedy je zdobędę.
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#17 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2010-04-02, godz. 18:36

Dlaczego są takie rozbieżności chronologiczne odnośnie wyjścia Izraela z niewoli egipskiej? W książce wydanej przez ŚJ-wy ,,Całe Pismo jest natchnione ..." na str. 294 jest tabela z odnośnikami do Biblii. Wykazano tam, że wyprowadzenie Izraelitów przez Mojżesza nastąpiło w 1513 roku.

Również na jednym z blogów poświęconym historii Izraela, umieszcza około tego samego czasu, opracowując w oparciu o bibliografie.

Około października 1576 r.p.n.e. Izrael wszedł do obiecanej im ziemi Kanaan, co miało miejsce na wschód od Jordanu. Bóg dał Izraelowi nie tylko ziemię na zachód od Jordanu, lecz także ziemie na wschód od Jordanu.
Rozpoczęła się wojna o opanowanie ziemi Kanaan, która trwała przez 6 lat, do około 1570 r.p.n.e. Następnie w 1569 r.p.n.e. podzielono ziemię pomiędzy wszystkie pokolenia Izraela.
źródło: 1615-606 p.n.e.

Tymczasem wiele badaczy świeckich umieszczają w okresie 13 w. p.n.e. Oto, co ostatnio donosi gazeta info, że:

Badacze uważają, że odkryli dowody katastrof naturalnych (...)
Archeolodzy wierzą, że plagi dotknęły starożytne miasto Awaris, położone w delcie Nilu, które było stolicą Egiptu za panowania faraona Ramzesa II (panował pomiędzy 1279 a 1213 r. p.n.e.). Około 3 tys. lat temu miasto zostało całkowicie wyludnione, według naukowców wytłumaczeniem jest nadejście plag.

Dlaczego takie rozbieżności? Czy myli się Biblia ze swymi danymi, czy naukowcy chcą podważyć wiarygodność Biblii? Bądź, co bądź, ale różnica trzech wieków.
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#18 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2010-04-02, godz. 19:01

Dlaczego takie rozbieżności? Czy myli się Biblia ze swymi danymi, czy naukowcy chcą podważyć wiarygodność Biblii? Bądź, co bądź, ale różnica trzech wieków.

A może biblia się nie myli (nie podaje przecież żadnej daty) ale myli się właśnie Strażnica?

Użytkownik mirek edytował ten post 2010-04-02, godz. 19:40

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#19 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2010-04-02, godz. 20:29

A może biblia się nie myli (nie podaje przecież żadnej daty) ale myli się właśnie Strażnica?

Biblia podaje chronologię, tylko w inny sposób, tylko, że Ty nie chcesz jej znać. Podaje ile lat kto żył, ile lat rządził i na tej podstawie zsumowując ustala się daty. To, że masz totalne uprzedzenia do Strażnicy, to wiadome. Jednakże można ją pominąć, to i tak między historykami w stosunku do exodusu biblijnego są rozbieżności. Więc ustosunkuj się do badań, wychodząc poza świadków. I tak np. kliknij na obliczenia:

OBLICZENIA SZCZEGÓŁOWE

Wyjście Izraela z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Potem 40 lat wędrówki na pustyni, aż do 1459 roku p.n.e.

BIBLIJNA DATA EXODUSU

w trzech różnych księgach Starego Testamentu znajdują się wersety pozwalające bardzo precyzyjnie określić datę exodusu na rok 1499&nbspp.n.e.

Jednakże domyślam się z dotychczasowej obserwacji, że Tobie nie zależy na obiektywnym wyjaśnieniu, lecz na dążeniu szukania dowodów na udowodnieniu swych obecnych przekonań. Z tego więc powodu, to tak, jak walka z wiatrakami. No ale próbuj zawsze znajdą się zwolennicy Twego pokroju, albo uda się Ci się znaleźć dowody by mnie przekonać, w co bardzo wątpię. Jednakże i taką ewentualność dopuszczam, bo inaczej nie byłbym też obiektywny.

Użytkownik gambit edytował ten post 2010-04-02, godz. 20:47

Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#20 pawel77

pawel77

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 626 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2010-04-03, godz. 18:01

ciekawe
UE w walce o rowne prawa dla chrzescijan w krajach muzulmanskich
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych