Skocz do zawartości


Zdjęcie

Rz 10:13


 • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-09-22, godz. 20:04

Zacytujmy może bliski kontekst wersetu (Rz 10:9-17)

Rz 10:9-12 NS „Bo jeśli publicznie wyznasz to 'słowo w twoich ustach', że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony.(10) Gdyż sercem wierzy się ku prawości, lecz ustami składa się publiczne wyznanie ku wybawieniu.(11) Albowiem Pismo mówi: "Nikt z opierających na nim swą wiarę nie będzie rozczarowany".(12) Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”

Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”

Rz 10:14-17 NS „Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli?" A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez głoszącego?(15) A jak będą głosić, jeśliby nie zostali posłani? Tak jak jest napisane: "Jakże pełne wdzięku są stopy tych, którzy oznajmiają dobrą nowinę o tym, co dobre!"(16) Jednakże nie wszyscy okazali posłuszeństwo dobrej nowinie. Albowiem Izajasz mówi: "Jehowo, kto uwierzył temu, co od nas usłyszał?"(17) Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie.”

Specjalnie odznaczyłem werset z Rz 10:13, ponieważ nie pasuje on do całego kontekstu. Pierwsze i ostatnie bowiem wersety mówią wyraźnie o Jezusie Chrystusie (cały zresztą rozdział 10 listu do Rzymian poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi). Werset 13 staje się jak gdyby wyrwany z kontekstu, nie pasujący do tego, co mówi tam Paweł.

Na koniec zobaczmy jeszcze ten sam fragment w BT:

Rz 10:9-12 BT „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.(10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.(11) Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.(12) Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.

Rz 10:13 BT „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

Rz 10:14-17 BT „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?(15) Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!(16) Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?(17) Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.”Która wersja słów Pawła wydaje się więc najbardziej prawdopodobna?

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-23, godz. 17:48

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-01, godz. 21:02

Aby już definitywnie dowieść, iż w wersecie z Rz 10:13 autorzy Przekładu Nowego Świata dopuścili się niesłusznego umieszczenia imienia Bożego, spójrzmy na podobne sformułowanie jakie zastosował Paweł w Liście do Koryntian:

1Kor 1:1-2 NS „Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, nasz brat,(2) do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pana ich i naszego:”

Czy można jeszcze jaśniej sformułować kogo miał na myśli Paweł w Rz 10:13?

A oto jeszcze jeden werset potwierdzający słuszność zanoszenia modlitw do Jezusa:

2Tm 2:22 NS „Uciekaj więc od pragnień przydarzających się w młodości, a dąż do prawości, wiary, miłości, pokoju ? wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.”

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-23, godz. 17:50

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2005-10-19, godz. 12:12

Która wersja słów Pawła wydaje się więc najbardziej prawdopodobna?

pominę sprawę poprawnosci formy, bo jest ona dyskusyjna.

Ale bezdyskusyjna jest treść i jeśli jej nie obalisz to Strażnica będzie miała prawo tak sparafrazować ten werset zastąpując słowo Pan słowem Jehowa tak, jak w przeszłości ktoś dokonał zamiany słowa Jehowa na słowo Pan. Czy to był apostoł Paweł, czy jacyś kopiści? Nie ważne, bo jesli nie potrafimy uzasadnić tej zamiany to pada argument zarówno przeciw jak i za.

Stawiam na to, że w treści wyrażenia "wzywać imienia" oraz "imię Jehowy" kryje się treść, która pozwala na zastosowanie jej do Jezusa i wywyższenie imienia Jezus w miejsce imienia Jehowa. Ale nie doszedłem jeszcze do skały, więc kopię w piachu.

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-19, godz. 19:23

Ale bezdyskusyjna jest treść i jeśli jej nie obalisz to Strażnica będzie miała prawo tak sparafrazować ten werset zastąpując słowo Pan słowem Jehowa tak, jak w przeszłości ktoś dokonał zamiany słowa Jehowa na słowo Pan. Czy to był apostoł Paweł, czy jacyś kopiści? Nie ważne, bo jesli nie potrafimy uzasadnić tej zamiany to pada argument zarówno przeciw jak i za.

Strażnica będzie mogła uratować swoje tłumaczenie tego wersetu i dodanie tam imienia Jehowa, wtedy tylko, jeżeli stwierdzi, iż Jezus to Jahwe ze ST. Bo tylko tak można rozumieć ten werset w sposób jaki oddali go twórcy PNŚ.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-05-13, godz. 07:44

Myślę, iż warto odświeżyć ten wątek i podać dalsze myśli. Świadkowie Jehowy szczycą się uzywaniem imienia Jehowa w pismach Nowego Testamentu. Na potwierdzenie ważności używania imienia Bożego przytaczają werset z listu do Rzymian 10:13, którzy w różnych przekładach biblijnych brzmi:

Rz 10:13 Bg „Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Rz 10:13 BT „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Rz 10:13 Bp „Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi zbawienia.”


Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”

Rz 10:13 WH „πας γαρ ος αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται”

Widać więc, że wymienione przekłady biblijne, poza Przekładem Nowego Świata, uzależniają nasze zbawienie od wzywania imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nic dziwnego, skoro Jezus jest naszym Panem, Bogiem (J 20:28) i zbawicielem. Jednak Strażnica uzależnia zbawienie od wzywania imienia Jahwe. Kto wobec tego ma rację? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie spójrzmy może na kontekst tego wersetu:

Rz 10:9 NS „Bo jeśli publicznie wyznasz to 'słowo w twoich ustach', że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony.”
W wersecie tym jest oczywiście mowa o Panu Jezusie - zbawienie uzależnione jest od publicznego wyznania, że Jezus jest Panem.

Rz 10:10-11 NS „Gdyż sercem wierzy się ku prawości, lecz ustami składa się publiczne wyznanie ku wybawieniu.(11) Albowiem Pismo mówi: "Nikt z opierających na nim swą wiarę nie będzie rozczarowany".”
Nadal jest mowa o Panu Jezusie i nadal położony jest nacisk na publiczne wyznawanie ustami ku wybawieniu.

Rz 10:12 NS „Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”
Nadal jest mowa o Panu Jezusie i ciągle o jego wzywaniu.

A teraz w PNŚ ni z gruszki ni z pietruszki następuje zmiana tematu:
Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”
Widać więc wyraźnie, że werset z Rz 10:13, jaki serwuje nam PNŚ nie pasuje do całego kontekstu, bowiem mowa była cały czas o Panu Jezusie. Dlatego werset ten powienien brzmieć:
Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Dalszy kontekst wersetu mówi również o Panu Jezusie:
Rz 10:14 NS „Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli?" A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez głoszącego?”

Pierwsze i ostatnie wersety mówią wyraźnie o Jezusie Chrystusie (cały zresztą rozdział 10 listu do Rzymian poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi). Werset 13 w PNŚ staje się jak gdyby wyrwany z kontekstu, nie pasujący do tego, co mówi tam apostoł Paweł. Aby jednak definitywnie dowieść, iż w wersecie z Rz 10:13 autorzy Przekładu Nowego Świata dopuścili się niesłusznego umieszczenia imienia Bożego, spójrzmy na podobne sformułowanie jakie zastosował apostoł Paweł w Liście do Koryntian:

1Kor 1:1-2 NS „Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, nasz brat,(2) do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pana ich i naszego:”

Czy można jeszcze jaśniej sformułować kogo miał na myśli apostoł Paweł w Rz 10:13? A oto jeszcze jeden werset potwierdzający słuszność zanoszenia modlitw do Pana Jezusa:

2Tm 2:22 NS „Uciekaj więc od pragnień przydarzających się w młodości, a dąż do prawości, wiary, miłości, pokoju - wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.”

Oto jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego, które wyraźnie i dobitnie informują jakie to imię w tamtych czasach było wzywane:

Dz 4:10-12 Bw „to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.(11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.(12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Dz 9:14 Bw Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego.

Dz 9:20-22 Bw „a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym.(21) Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?(22) Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem.”

Dz 19:13 Bw A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł.

1Kor 1:2 Bw „zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:”

2Tm 2:22 Bw „Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.”

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2006-05-25, godz. 17:30

W porządku. Przytaczasz wiele agrumentów za wzywaniem imienia Jezusa. Popieram je i wzywam pewnie tak, jak Ty Jezusa Pana w modlitwach. Ale mi nie chodzi o zakwestionowanie tej postawy i poparcie ŚJ. Oni dla mnie są przykładem, jak można unikać trudnych kwestii. Mi natomiast chodzi o zmierzenie się z istotą sprawy.

Wychodząc z Joela, który mówi: "Ktokolwiek będzie wzywal imienia Jahwe będzie zbawiony", dochodzimy do zastosowania tej wypowiedzi przez Pawła. Na pozór, skoro Jezus został uczyniony przez Boga jedynym Panem, możnaby sądzić, ze 'wzywanie imienia Pana' to wzywanie Jezusa. Ale jest możliwe też inne zrozumienie, o którym potem.

Czy Joelowi i Pawłowi chodziło o to, że mamy wołać "Panie! Panie!", a może "Jezu! Jezu!" Czy mamy odtąd wzywać Boga imieniem Jezus, czy Pan? Skoro chodzi tylko o zastąpienie słowa Jahwe słowem Pan, to mogę tak uważać. Ale czy Bogu chodziło o to,by wymawiać odpowiednie zaklecie - zamiast Jahwe Pan? Czy aby Jezus nie napiętnował tych, co myśleli, ze za takie wzywanie "panie! Panie!" zdobywają jego uznanie? Jestem zdania, ze nie chodzi o wymawianie ani imienia Jahwe ani Jezus. Mam wątpliwości, czy chodziło też o zastąpienie imienia Jahwe słowem zastepczym Pan. Jeśli by tak rozumieć, to ja się pytam, czy chodziło tylko o zastąpienie słowa Jahwe jakimś innym słowem? Czy chodziło tez o to, żeby zrównać imię Jahwe ze słowem Pan? Czy Pan znaczy Jahwe, tak samo jak Jahwe znaczy Pan?

A idąc dalej, czy Jezus gdy został uczyniony Panem to tak naprawdę chodzi o to, ze został uczyniony Jahwe? Jeśli tak, to można by wzywac "Jezus Jahwe!" Ma to sens? A po co w ogóle zastąpować imię Jahwe? Może wystarczy nauczać, ze Jezus to Jahwe? I czy ja zwzywam Jezusa, czy Jahwe to wzywam tą samą Osobę!? Czy Jahwe to tylko Jezus, czy też również Bóg Ojciec? W końcu jest napisane: "rzekła Jahwe do pana mego"...

Nie będę tego rozwijał dalej. Myśle, że można postawić takie pytania o znaczenie imienia Jahwe i porównanie tego ze znaczeniem imienia, ktróre dostał od łaskawego Boga Jezus.

Jest możliwe głebsze pojęcie słów imię, wzywanie oraz Jahwe... :)

#7 marcin32

marcin32

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 14 Postów

Napisano 2006-09-15, godz. 17:46

Myślę, iż warto odświeżyć ten wątek i podać dalsze myśli. Świadkowie Jehowy szczycą się uzywaniem imienia Jehowa w pismach Nowego Testamentu. Na potwierdzenie ważności używania imienia Bożego przytaczają werset z listu do Rzymian 10:13, którzy w różnych przekładach biblijnych brzmi:

Rz 10:13 Bg „Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Rz 10:13 BT „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Rz 10:13 Bp „Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi zbawienia.”

Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”


Widać więc, że wymienione przekłady biblijne, poza Przekładem Nowego Świata, uzależniają nasze zbawienie od wzywania imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nic dziwnego, skoro Jezus jest naszym Panem, Bogiem (J 20:28) i zbawicielem. Jednak Strażnica uzależnia zbawienie od wzywania imienia Jahwe. Kto wobec tego ma rację? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie spójrzmy może na kontekst tego wersetu:

Rz 10:9 NS „Bo jeśli publicznie wyznasz to 'słowo w twoich ustach', że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony.”
W wersecie tym jest oczywiście mowa o Panu Jezusie - zbawienie uzależnione jest od publicznego wyznania, że Jezus jest Panem.

Rz 10:10-11 NS „Gdyż sercem wierzy się ku prawości, lecz ustami składa się publiczne wyznanie ku wybawieniu.(11) Albowiem Pismo mówi: "Nikt z opierających na nim swą wiarę nie będzie rozczarowany".”
Nadal jest mowa o Panu Jezusie i nadal położony jest nacisk na publiczne wyznawanie ustami ku wybawieniu.

Rz 10:12 NS „Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”
Nadal jest mowa o Panu Jezusie i ciągle o jego wzywaniu.

A teraz w PNŚ ni z gruszki ni z pietruszki następuje zmiana tematu:
Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”
Widać więc wyraźnie, że werset z Rz 10:13, jaki serwuje nam PNŚ nie pasuje do całego kontekstu, bowiem mowa była cały czas o Panu Jezusie. Dlatego werset ten powienien brzmieć:
Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Dalszy kontekst wersetu mówi również o Panu Jezusie:
Rz 10:14 NS „Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli?" A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez głoszącego?”

Pierwsze i ostatnie wersety mówią wyraźnie o Jezusie Chrystusie (cały zresztą rozdział 10 listu do Rzymian poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi). Werset 13 w PNŚ staje się jak gdyby wyrwany z kontekstu, nie pasujący do tego, co mówi tam apostoł Paweł. Aby jednak definitywnie dowieść, iż w wersecie z Rz 10:13 autorzy Przekładu Nowego Świata dopuścili się niesłusznego umieszczenia imienia Bożego, spójrzmy na podobne sformułowanie jakie zastosował apostoł Paweł w Liście do Koryntian:

Paweł, ... , do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pana ich i naszego (1 Kor 1:1-2, PNŚ)

Czy można jeszcze jaśniej sformułować kogo miał na myśli apostoł Paweł w Rz 10:13? A oto jeszcze jeden werset potwierdzający słuszność zanoszenia modlitw do Pana Jezusa:

Uciekaj więc od pragnień przydarzających się w młodości, a dąż do prawości, wiary, miłości, pokoju - wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. (2 Tym 2:22, PNŚ)

Oto jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego, które wyraźnie i dobitnie informują jakie to imię w tamtych czasach było wzywane:

Dz 4:10-12 Bw „to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.(11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.(12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Dz 9:14 Bw Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego.

Dz 9:20-22 Bw „a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym.(21) Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?(22) Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem.”

Dz 19:13 Bw A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł.

1Kor 1:2 Bw „zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:”

2Tm 2:22 Bw „Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.”


Witam

Mnie się wydaje że rozmijamy się z celem tego czy było czy nie było czy jest czy nie jest ważne jest to że usuwa się z przekładów Biblii imię Boże i nie zostaje to zauważone ani nawet potępione ( przykładem jest Katolicka Biblia Tysiąclecia wydanie 3 gdzie usunięto to imię Boże – mam wydanie 2 i jest ) czy nie przelewamy z pustego w próżne , zastanawiamy się gdzie to imię występuje ale mamy to..........daleko gdzieś , ważna jest filozofia i to co nam się wydaje i co jest istotne na poparcie naszego toku rozumowania , a patrząc na ten świat na tyle przemocy to tak dyskusja jest bezcelowa lepiej wziąźć jedno dziecko z domu dziecka i go wychować , mamy takie ambicje ? nie

Marcin

------------------------------
Marcin

#8 Czesiek

Czesiek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 5701 Postów
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 2006-09-15, godz. 20:12

Witam

Mnie się wydaje że rozmijamy się z celem tego czy było czy nie było czy jest czy nie jest ważne jest to że usuwa się z przekładów Biblii imię Boże i nie zostaje to zauważone ani nawet potępione ( przykładem jest Katolicka Biblia Tysiąclecia wydanie 3 gdzie usunięto to imię Boże – mam wydanie 2 i jest ) czy nie przelewamy z pustego w próżne , zastanawiamy się gdzie to imię występuje ale mamy to..........daleko gdzieś , ważna jest filozofia i to co nam się wydaje i co jest istotne na poparcie naszego toku rozumowania , a patrząc na ten świat na tyle przemocy to tak dyskusja jest bezcelowa lepiej wziąźć jedno dziecko z domu dziecka i go wychować , mamy takie ambicje ? nie

Marcin

------------------------------
Marcin


Marcin
A ty pomogłeś chociaż jednemu dziecku z bidula?
Czesiek

#9 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 12:19

Rz 10:12 Bw „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”

Spróbujmy ustalić o kogo tutaj chodzi i kogo wzywali pierwsi chrześcijanie? Kim jest ten jeden Pan dla wszystkich? Chodzi tu oczywiście o Jezusa, bo to on nazywany jest Panem:

Rz 10:9 Bw „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

1Kor 12:3 Bw „Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.”

1Tes 2:19 Bw „Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy?”


Ma to istotne znaczenie, gdyż następny werset Rzymian 10:13 jest cytatem z księgi Joela 3:5 i brzmi:

Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”

A więc widać różnicę pomiędzy przekładami. Strażnica uważa, że powinniśmy wzywać imienia Jehowy, aby być zbawionym, ale inne z kolei przekłady uzależniają nasze zbawienie od wzywania imienia Pańskiego, czyli Jezusa. Jak jest naprawdę? Aby zrozumieć ten fragment biblijny powinno się czytać go przynajmniej od wersetu 9, aby zbadać kontekst wypowiedzi Pawła:

Rz 10:9-14 Bw „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Do wyznawania kogo zachęca apostoł Paweł? Jakie słowa należy wyznać, aby być zbawionym?

(10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Jeśli ustami wyznaje się ku zbawieniu, to co należy mówić, aby być zbawionym? (Patrz werset poprzedni)

(11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Paweł przytacza tu słowa z Iz 28:16. O kim pisał ten prorok w podanym fragmencie biblijnym? O kim to w ogóle prorokują wszyscy prorocy ST? Czy Jezus odnosił te słowa do siebie (Mt 21:42; Lk 20:17)? A do kogo odnosili ten tekst apostołowie (Dz 4:11; Rz 9:33; Ef 2:20; 1 P 2:4-6)?

(12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
Jeśli apostoł Paweł w poprzednich wersetach pisał o nazywaniu Jezusa dla zbawienia Panem, to o jakiego Pana może chodzic w tym wersecie?

(13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Czyż nie jest to podsumowanie myśli z wersetów 9-12? Jak mógłby apostoł Paweł zachęcać do nazywania Jezusa Panem, bez wymawiania imienia Pańskiego?

(14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?”
W kogo nie uwierzyli Żydzi? Wiemy przecież, że wierzyli w Boga Jahwe. O kim, więc nie słyszeli? Kogo mają więc wzywać?

Myślę, że wyjaśniłem jak mogłem. A więc to w imieniu Jezusa leży nasze zbawienie!

Włodzimierz Bednarski w swojej książce "W obronie wiary" tak jeszcze pisze:

Tymczasem cały kontekst zdania: "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz 10:13) wskazuje, że imię Pańskie to imię Chrystusa. Rz 10:9 mówi: "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem (...), osiągniesz zbawienie". Apostoł odnosi więc Rz 10:13 też do Chrystusa (por. 1J 5:13, J 20:31). Stwierdzenie, że Jezus jest Panem św.Paweł uzasadnia cytatami ze ST stosowanymi tam do Jahwe (Iz 28:16, Jl 3:5 por. Rz 10:11, 13). Apostołowie robili tak (np. Hbr 1:6, 10n.), bo dla nich Jezus był równy Ojcu (J 5:23). Św.Ireneusz (ur.130-40) tak komentował Rz 10:13: "A nie dano innego imienia Pana pod niebem, w którym ludzie są zbawieni, jak tylko imię Boga, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży..." ("Wykład Nauki Apostolskiej" 96). Co jeszcze potwierdza, że Rz 10:13 dot. imienia Jezusa? W Rz 10:12 napisano: "Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich" (por. Dz 10:36), a podobne wyrażenie pada w Ga 3:28 ("Nie ma już Żyda ani poganina (...) jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie"). W obu przypadkach Apostoł mówi więc o Chrystusie. Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 23 s.24 też Rz 10:11n. odnosi do Jezusa i nie wiadomo czemu Rz 10:13 do Jehowy. Por. Rz 10:14-17 (Żydzi nie uwierzyli w Jezusa, a nie w Jahwe). Pamiętajmy, że Jl 3:5 jest proroctwem, które wypełnia się na Jezusie. Mt 1:21 mówi, że to Jezus "zbawi swój lud". Poganinowi, który nie znał imienia Jehowa, św.Paweł powiedział: "uwierz w Pana Jezusa (...), a zbawisz siebie i swój dom" (Dz 16:31 por. 1Tes 5:9 "osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa..."), a Mt 12:21 mówi: "W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą". Tak więc chodzi tu o wzywanie imienia Jezusa, o czym świadczą też inne miejsca:

"którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa" 1Kor 1:2;

"I ma On władzę (...) więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia" Dz 9:14 por. w.15nn.;

"Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia" Dz 22:16 por. 21:13

"który modlił się: Panie Jezu przyjmij Ducha mego" Dz 7:59.

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#10 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 12:44

Sprawa jest mi znana i bardzo ciekawa. Obiecuję, że się grubo nad tym zastanowię. :)
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#11 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 12:52

Generalnie potwierdzałoby to moje osobiste stanowisko, że skoro w czasach apostołów były zarówno hebrajskie jak i greckie odpisy ST z imieniem i bez imienia. To w sposób losowy i czysto przypadkowy pierwsi chrześcijanie powinni dysponować i operować raz jednymi a raz drugimi.
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#12 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 13:22

Olo, jeśli tak obstajesz przy występowaniu imienia Bożego w pismach NT, to zauważ, że omawiany tekst staje się bardzo spójny właśnie wtedy, kiedy przyjmiesz, że pierwsi chrześcijanie uważali Jezusa za samego Jahwe. Kontekst wersetu brzmiałby wtedy (parafraza BT):

Rz 10:9-14 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.(10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.(11) Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.(12) Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Jahwe wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.(13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony.(14) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”

Co o tym sądzisz?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#13 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 13:58

Jak już wyżej pisałem (mam wrażenie, że nie czytałeś). Apostołowie w sposób losowy mogli korzystać z wydań ST z imieniem i bez. Nie wszędzie gdzie podaje to PNS musiało być to imę. Zawsze to powtarzam w kółko. A samo odniesienie wypowiedzi dotyczących Boga w ST do Jezusa nie dowodzi ich tożsamości. Podobnie jak odniesienie wersetów które w ST odnosiły się do Dawida czy Salomona, a w Nowym zastosowano je do Jezusa, nie dowodzą że Jezus i Dawid wraz Salomonem, to te same istoty. Myślę, że to proste.

Rz 10:9-14 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.(10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.(11) Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.(12) Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Jahwe wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.(13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony.(14) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”

W konsekwencji.

Obj 17:14
Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Jahwem, Jahwów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni".

Bez komentarza. :)

Użytkownik Olo. edytował ten post 2007-02-11, godz. 14:03

Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#14 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 14:24

Czyli wniosek jest oczywisty: apostoł Paweł na pewno nie użył w Rz 10:13 imienia Bożego, ponieważ cały kontekst mówi o Jezusie.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-05-12, godz. 20:30

Skan z KIT wersetu z Dz 2:21

Dołączona grafika

Jednak kontekst wersetu mówi o Jezusie:

Dz 2:20-22 Bw „Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.(21) Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.(22) Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie,”

To bowiem w czasach apostołów wzywano imienia Jezusa:

Dołączona grafika

Dz 9:5 Bw „I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;”

Dz 9:14 Bw „ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego.”

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-05-12, godz. 20:34

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 Nikita

Nikita

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 325 Postów
 • Lokalizacja:Trójmiasto

Napisano 2007-05-12, godz. 20:53

Swoją drogą, ciekawie się robi, gdy czytając przytoczone powyżej wersety, zamiast słowa Pan wstawia się Bóg, Jahwe i Jezus.
Ciekawie.. :)
"Pan mój i Bóg mój. (...) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli"

#17 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-15, godz. 19:06

znalazłem w sieci następujący artykuł dotyczący tematu naszego wątku:

RÓŻNE ŚWIATŁO NA IMIĘ BOŻE W RZYMIAN 10:13 (Szymon Matusiak). Krótkie studium konkretnego przypadku zmiany (wbrew oficjalnemu stanowisku) w doktrynie Świadków Jehowy. Rejestruje również „wpadkę” komentatora, który „niechcący”, przez interpretację zgodną z kontekstem, sam podważa stanowisko „Strażnicy.”

http://teologia.prot...ykuly/art77.php
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#18 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-09-20, godz. 07:17

To co teraz podam, powinno każdemu uzmysłowić, w jaki to sposób Strażnica ukrywa tożsamość Jezusa. :angry:

Otóż w dodatku 1H w Przekładzie Nowego Świata z przypisami czytamy taki oto komentarz:

The title 'A-dhohn', "Lord; Master," when preceded by the definite article ha, "the," gives the expression ha-'A-dhohn', "the [true] Lord." The use of the definite article ha before the title 'A-dhohn' limits the application of this title exclusively to Jehovah God.

Tyle definicja reguły gramatycznej, która mówi, że jeśli przed wyrazem 'A-dhohn' znajduje się rodzajnik ha, to wyrażenie odnosi się wyłącznie do Boga Jehowy. W Przekładzie Nowego Świata w tym przypadku konstrukcja oddawana jest sformułowaniem prawdziwy Pan. W ST są to następujące miejsca: Wyj 23:17; 34:23; Iz 1:24; 3:1; 10:16, 33; 19:4; Mich 4:13; Mal 3:1 - w sumie 9 razy.

Dołączona grafikaDołączona grafika

Okazuje się jednak, iż Komitet Przekładu Nowego Świata postąpił w stosunku do Jezusa bardzo nieuczciwe ukrywając fakt, że również w Przekładach Hebrajskich NT w stosunku do samego Jezusa użyto terminu ha-'A-dhohn', o czym autorzy Przekładu Nowego Świata bardzo dobrze wiedzieli, ale w tym przypadku naruszyli tę regułę i nie oddali wyrażenia jako "[prawdziwy] Pan", sugerując Bóstwo Chrystusa.

Aby to zauważyć spójrzmy na poniższy skan z KIT - The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Przekładu Interlinearnego Pism Greckich) wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Ukazuje on, że w wersecie z Rz 10:9 występuje właśnie nasze wyrażenie ha-'A-dhohn', ale tym razem w przypisie na dole Strażnica informuje, że nie odnosi się do Boga Jehowy.

Dołączona grafika

Cóż za niekonsekwencja i naruszenie podanej reguły gramatycznej! Poprzez swoje postępowanie Strażnica ukryła tożsamość Jezusa, bowiem gdyby była uczciwa, to sens wersetu z Rz 10:9-13 byłby mniej więcej taki:

Rz 10:9,13 NS „Bo jeśli publicznie wyznasz to 'słowo w twoich ustach', że Jezus jest Jehową (prawdziwym Panem), i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony.(...) (13) Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”

Prawda, iż kontekst wersetu z naszego wątku wygląda teraz zupelnie inaczej i wiadomo jaką osobę mamy wzywać? :)
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#19 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-10-06, godz. 08:06

Chciałbym przedstawić dowód, iż Towarzystwo Strażnica przez długi czas kiedyś uważało, że słowa z Rz10:13 dotyczą Jezusa Chrystusa i ża to właśnie wzywanie jego imienia jest konieczne człowiekowi do zbawienia. Popatrzmy może na skan strony 122 książki Boski Plan Wieków, wydanej przez Świadków Jehowy:

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#20 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-10-25, godz. 17:58

Ma to istotne znaczenie, gdyż następny werset Rzymian 10:13 jest cytatem z księgi Joela 3:5 i brzmi:
Rz 10:13 Bw „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”
Rz 10:13 NS „Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony".”
A więc widać różnicę pomiędzy przekładami. Strażnica uważa, że powinniśmy wzywać imienia Jehowy, aby być zbawionym, ale inne z kolei przekłady uzależniają nasze zbawienie od wzywania imienia Pańskiego, czyli Jezusa. Jak jest naprawdę?
[...]
(14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?”
W kogo nie uwierzyli Żydzi? Wiemy przecież, że wierzyli w Boga Jahwe. O kim, więc nie słyszeli? Kogo mają więc wzywać?
[...]
Włodzimierz Bednarski w swojej książce "W obronie wiary" tak jeszcze pisze:Tymczasem cały kontekst zdania:
"Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz 10:13) wskazuje, że imię Pańskie to imię Chrystusa. Rz 10:9 mówi: "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem (...), osiągniesz zbawienie".

Uważam, że najstarsze dokumenty stanowią najbardziej autentycznie poprawne dokumenty. Ponieważ Rz.10:13 jest młodszym cytatem Pawła z Jl. 3:5 (2:32),,Każdy kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony..." W związku z tym, że nie ma oryginału Pawła więc trudno posądzić go o fałszowanie cytowanej wypowiedzi. Raczej to jacyś kopiści nie sprostali obiektywnemu tłumaczeniu. Uważam więc, że PNŚ robi dobrą robotę w przywracaniu poprawności dotyczącego imienia Jehowa (Jahwe) w Rz.10:13. Chociaż kontekst nawiązuje do Jezusa, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, by werset 13 był jako wtrącenie odnoszące się do Jego Ojca. Wówczas , że kto wierzy w Jehowę i Jezusa uzyskujemy przecież tą samą naukę (Ja.7:16; 12:49) i przemiennie do obydwóch można odnosić jako zbawcy.

Jehowa jako główny zleceniodawca a Jezus jako wykonawca. (Jehowa jako zbawca np. Iz.49:26 oraz Jezus 1Ja.4:14) Ponadto ubocznie ,,w imię" może oznaczać w przenośni, ideę nauk Jehowy i Jezusa, którzy są ze sobą zgodni (np. dokonania w imię socjalizmu). Należ również podkreślić, że kopiści usuwając niejednokrotnie imiona fonetyczne wprowadzili wiele zamieszania, na co również zwrócił uwagę Jezus, gdy za Jego czasów kopiści dokonywali takich przeinaczeń gdy orginalną wypowiedź:,,Wyrocznia Jahwe dla Pana mego: <<Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy>>". (Ps.110:1, BT), faryzeusze błędnie rozumieli m.in z powodu zamiany imienia Ojca Jehowa na Pan.

Toteż Jezus stosując metodę dialektyki wykazał do jakich błędów interpretacyjnych taka zamiana prowadzi. Można o tym przeczytać w Mt.22:41-45. Na dzień dzisiejszy przekonany jestem, że ci którzy próbują zatrzeć odrębność osobową pomiędzy Jehową a Jezusem przy tłumaczeniu cytatów ze ST do NT, popełniali i popełniają tłumacze identyczny błąd, wraz z tymi, którzy ich popierają.
-- gambit
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych