Skocz do zawartości


Alabama

Rejestracja: 2005-03-09
Poza forum Ostatnio: 2007-01-17, 19:50

Moje tematy

Jest potrzebne.

2005-04-27, godz. 10:54

Takie forum jest potrzebne!!!! Proszę tylko aby wszyscy zachowywali kulturę. I starali się być rzetelni i bezstronni w swoich opiniach. To jest bardzo ważne.

Czy dostrzegacie jakieś błędy tego forum?

Pozdr. ;)

Czyściec.

2005-04-05, godz. 22:21

Czy Świadkowie Jehowy słusznie wierzą że nie ma czyśćca? Co o tym sądzicie?

Włodzimierz Bednarski atakując Świadków Jehowy i inne religie za to iż nie wierzą w "czyściec" w swojej książce "W obronie wiary" w rozdziale 27 pt. "Czyściec" w pkt 6 pisze:

" 6) Na istnienie czyśćca wskazują też słowa: "Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre" 2Kor 5:10. Ponieważ każdy popełnia też złe czyny, pomimo pełnienia dobrych, musi więc otrzymać za jedne i drugie zapłatę. Czyściec jest tą zapłatą za niektóre złe czyny po którym czeka nas nagroda za dobre czyny."

Skoro każdy człowiek grzeszy, wynika z tego iż Jan Paweł II trafił do czyśćca. Czyż Świadkowie Jehowy nie są bardziej łaskawi dla niego twierdząc że spoczywa snem śmierci a nie cierpi w czyśćcu?

Polemika z książką W. Bednarskiego.

2005-04-05, godz. 13:32

Książka "W obronie wiary" Włodzimierza Bednarskiego, to wyzwanie rzucone wszystkim wyznaniom niekatolickim a zwłaszcza Świadkom Jehowy. Ma ona na celu usprawiedliwić praktyki Kościoła Katolickiego, kosztem poglądów innych wyznań, a zwłaszcza Świadków Jehowy. Jednakże tak jak wszystkie prace może być poprawnie oceniona dopiero po poddaniu jej krytyce. Myślę że to forum jest dobrym miejscem aby utworzyć tu osobny dział poświęcony tej publikacji. Dlatego wnoszę o wyrażenie przez każdego swej opinii, czy taki dział powinien powstać na tym forum. A administratorów tego forum proszę o ewentualne utworzenie takiego działu. Myślę że taki dział cieszyłby się dużym zainteresowaniem i przyczyniłby się do kolejnego ożywienia forum.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
-------------------------------------------------------------

Ksziążkę "W obronie wiary" możesz znaleźć tutaj.
http://www.watchtowe...bednarski.phtml

Czy należy się modlić do Jezusa?

2005-03-20, godz. 19:49

Czy należy się modlić do Jezusa? To pytanie jest zasadne dla ludzi którzy zetknęli się z nauką Świadków Jehowy. Otóż jak wiemy Świadkowie Jehowy nie praktykują zwracania się do Syna Bożego w modlitwie. Aby więc ustalić poprawność takiej praktyki posłużę się kilkoma argumentami.

Pierwszym z nich będzie cytat z Ewangelii Jana:

Jn 14:14
„O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” (BT)

„Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (BW)

„Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię.”(PNS)

Przytoczone powyżej słowa Jezus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy do swoich uczniów. Zauważmy, że powyższe tłumaczenia różnią się słowem „mnie”. Z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia wynika, że Jezus zachęcał aby po jego wniebowstąpieniu prosić Go o cokolwiek a On to spełni. Dlaczego jednak słowo „mnie” nie występuje w innych tłumaczeniach ? Otóż sprawa jest trochę skomplikowana ponieważ nie wszystkie starożytne manuskrypty biblijne zawierają to słowo. Na przykład pomija je Kodeks Aleksandryjski z V wieku oraz Kodeks Bezy z V/VI wieku. Ale zawierają to słowo inne starsze manuskrypty biblijne takie jak Kodeks Synajski z IV wieku i Kodeks Watykański z IV wieku, a co najważniejsze zawiera go jeszcze starszy papirus Bodmer 2, bo datowany na 200 r. n.e. Tak więc najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż w tych słowach, Pan Jezus zachęcał swoich uczniów aby się do niego zwracali gdy będzie w niebie.

Innym ciekawy werset znajdujemy w jednym z listów Pawła do Koryntian.

1Kor 1:2
„..do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Pana ich i naszego:”

Jeszcze innym ciekawym wersetem jest opis słów Szczepana męczennika zanotowany w Dziejach Apostolskich.

Dz 7:59
„I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.” (BW)

„I kamienowali Szczepana, a on błagał i mówił: "Panie Jezusie, przyjmij ducha mego". (PNS)

Użyte w oryginale greckie słowo „επικαλουμενον” może zostać przetłumaczone iż Szczepan się modlił do Jezusa.

Jeszcze inny ciekawy fragment Pisma w tym zakresie to wypowiedź niejakiego Annasza do Jezusa o Pawle (Szawle).

Dz 9:14
„Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego.(BW)

Czy więc pierwsi chrześcijanie modlili się do Jezusa? Przecież był jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (1Tym 2:5).

Ciekawe świadectwo też czerpiemy z listu Pliniusza Młodszego (61-114 r) do gubernatora Bitynii. Otóż pisze on o pierwszych chrześcijanach:

„...zwracali się do Chrystusa jako do Bóstwa z pewną formą modlitwy”.

Czy więc należy modlić się do Jezusa jako pośrednika między Bogiem a ludźmi?

Proszę podzielcie się swoimi uwagami w tym zakresie.

Poszukuje materiałów do studium Biblii.

2005-03-14, godz. 06:12

Poszukuję wszelkich możliwych pomocy do studiowania Biblii. Jeśli macie jakieś ciekawe programy (oprócz "Theophilus 3.1" i "Biblii internetowej", które znalazłem w necie), to prosze prześlijcie mi lub podajcie adres strony www. Mogą to być słowniki, pisma Ojców Kościoła (przetłumaczone na polski), programy biblijne, komentarze do Biblii różnych autorów (w języku polskim), itp.

Bardzo dziękuję za pomoc.

Mój adres:

[email protected]