Statystyka rozwoju świadków Jehowy na świecie w latach 1918 - 1990

autor: iszbin [kontakt na stronie głównej]

Tabele statystyczne, które przedstawione są poniżej zostały zrobione na podstawie serwisu zachodniego: http://home.online.no/~jansh/wteng/jwstat.htm

Cała  [oryginalna] tabela, w języku angielskim, do ściągnięcia TUTAJ

Lata 1918 - 1935

 

 

 

 

Jak wyraźnie widać z tej tabeli, wczesny rozwój mimo, że procentowo wysoki, nie był jednak tak imponujący jak próbuje przedstawiać to Towarzystwo. Polityka sekty w tamtym okresie odpowiadała stanowi liczebnemu. Członkowie czuli się ,,wybranymi'' z pośród ludzkości do... w gruncie rzeczy uratowania jej. Także nagroda w tym czasie, jaką łudził sJ zarząd z prezesem na czele, była znacznie wyższa niż jest dzisiaj [wybranie do grona 144 000 mających rządzić w Niebie].         Zobacz     tło historyczne.

Jak, patrząc na powyższy wykres, należy przyjmować dzisiejsze wypowiedzi Towarzystwa dotyczące tamtego okresu, w które bezgranicznie każe się wierzyć swoim członkom?

,,Od 1919 roku zaczęli aktywnie uczestniczyć w urzeczywistnianiu dalszej części wielkiego proroctwa Jezusa: ''I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi [...]'' " 

,,Wspaniały Finał Objawienia bliski'' str.36

,,Najdonoślniejsze odgłosy trąb zwiastujących wyroki Jehowy:

1. 1922, Cedar Point:  Przywódcy chrześcijaństwa reprezentujący religię, politykę i wielki biznes zostali wezwani do wyjaśnienia, dlaczego nie są w stanie zapewnić pokoju, dobrobytu i szczęścia[...].

3. 1924, Columbus: Duchowieństwo zostało oskarżone, że wywyższa siebie i nie chce głosić o Królestwie Mesjasza. Prawdziwi chrześcijanie muszą obwieszczać pomstę Bożą i pocieszać zrozpaczoną ludzkość

jak wyżej str. 173 [ramka]

Tak to Brooklyn pisze sobie dzisiaj. Każe wierzyć, że niespełna 20 tyś ludzi urzeczywistniło proroctwo o głoszeniu po całej ziemi. W 1922 roku natomiast rozbrzmiał jeden z najdonoślniejszych  odgłosów trąb Jehowy, który wezwał przywódców całego świata [religijnych, politycznych i ekonomicznych] na dywanik do Rutherforda i jego 18 tys. potencjalnych i rzeczywistych podwładnych [,,Finał'' str. 36, zobacz ramkę poniżej]. Dwa lata później, mniej więcej ta sama liczba świadków Jehowy, poważnie oskarżyła całe duchowieństwo, że nie głosi o Królestwie Mesjasza, które będzie faktem już za rok [1925], a sami sJ z wielkim rozmachem w liczbie 20 tyś. pocieszało całą zrozpaczoną ludzkość i obwieszczało ,,koniec świata'' w 1925 roku. Zainteresowanych innymi rewelacjami dotyczącymi tego okresu zachęcam do wnikliwej analizy całej książki ,,Wspaniały Finał Objawienia bliski'' a także do owocnej lektury XVII rozdziału książki pt. ,,Pilnie zważaj na proroctwo Daniela''. 

,,Zgromadzenie w Cedar Point w 1922 roku - liczbowy kant''

Zastanawiającym problemem związanym ze zgromadzeniem w Cedar Point jest liczba jego uczestników. Skoro, jak wynika z tabeli, jeszcze w roku 1920 było 8 tyś. głosicieli, to skąd już w 1922 na zgromadzenie przybyło ich 18 tyś, jak wprost o tym pisze ,,Wspaniały Finał Objawienia'' str. 36 par. 12:

,,W dniach od 5 do 13 września 1922 roku 18 000 tych chrześcijan spotkało się na historycznym zgromadzeniu w Cedar Point.''

Z powyższego cytatu jasno wynika, że przez 9 dni 18 000 głosicieli [zobacz par. 11 w ,,Finał''] brało udział w tym zgromadzeniu. Czy tak było rzeczywiście? Skąd się wzięła taka liczba słuchaczy - głosicieli?

Wyjaśnienia należy szukać w Strażnicy z 1 czerwca 1955, która na stronie 334 podaje:

The first in this series of seven historic events was the Cedar Point (Ohio) convention September 5-13, 1922. Its final-Sunday public lecture was attended by more than 18,000, the daily sessions by about 10,000 witnesses"

Wynika z tego, że tylko w ostatnim dniu [niedzieli] na wykład publiczny przyszło dodatkowe 8 tyś ludzi z zewnątrz, a przez całe zgromadzenie liczba ,,chrześcijan'' nie wynosiła 18 000 a 10 000. Potwierdza to, a tym samym ukazuje kłam przekazu z ,,Wspaniałego finału'' inna publikacja Towarzystwa.  W ,,Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego'' na stronie 259:

,, Trzy lata później, w roku 1922, odbyło się w Cedar Point kolejne pamiętne zgromadzenie. Trwało dziewięć dni, od 5 do 13 września. Oprócz delegatów z USA i Kanady przyjechało też trochę Europejczyków. Zorganizowano zebrania w 10 językach. Co dzień było jakieś 10 000 obecnych, a na wykład ,,Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą'' przyszło tyle osób postronnych, że liczba słuchaczy niemal się podwoiła''

 

Lata 1938 - 1950

[TŁO HISTORYCZNE: 1917 - 1942; 1942 - 1977]

Poniższa tabela pokazuje rozwój sJ w latach 1938 - 1950. Sekta powiększenie swych szeregów zawdzięcza wyłącznie intensywnej pracy swoich głosicieli. Jak łatwo obliczyć, średnia przyrostu liczebnego wynosiła nieco ponad 26 tyś w skali roku. Na tym tle wyróżnia się ,,przyspieszenie''  które nastało po 1945 roku:

1944/1945 - 12.630 

1945/1946 - 34. 850

1946/1947 - 31. 096

1947/1948 - 53. 204

Pisze na ten temat Gunter Pape, wieloletni aktywista sekty [Niemiec], w książce ,,Byłem świadkiem Jehowy'':

,,Zaczął się nowy czas, czas ogromnych przemian. Niemcy rozpadły się w proch i pył. Nędza duchowa i materialna naszego narodu była nieopisana. [...] Tylko niewielu Niemców wierzyło w latem roku 1945 w przyszłość. Znikąd nie było światła. Pośród tych ciemności Świadkowie Jehowy wskazywali na słonce nadziei: Królestwo Jehowy! ,,Nie pokładajcie ufności w książętach i władcach tego świata'' - głosiliśmy w kazaniach. Ludzie dotknięci i przytłoczeni cierpieniem chętniej teraz dawali nam wiarę.''

Gunter Pape ,,Byłem świadkiem Jehowy''  str. 27

Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Warszawa - 1991

 

Lata 1951 - 1960

[TŁO HISTORYCZNE]

Poniżej rozwój sJ od 1951 - 1960. Warto zwrócić uwagę na 1956 rok, w którym to po raz pierwszy zmalała ogólna liczba świadków Jehowy na świecie. Był to, co prawda, niewielki spadek [2 500 osób] jednakże z samego faktu, warty jest odnotowania.

Lata 1961 -1970

[TŁO HISTORYCZNE]

 

Lata 1971 - 1980

[TŁO HISTORYCZNE: 1942 -1977; 1977 - 1992]

Poniższy wykres najlepiej obrazuje exodus sJ z najwspanialszej Organizacji jaki nastąpił w związku z fiaskiem proroctwa zapowiadającego rozpoczęcie Milenium w roku 1975. [Zobacz: Przykłady proroctw końca świata - rok 1975] 

Lata 1981 -1990

[TŁO HISTORYCZNE]

 

 

Zobacz także:

Rozwój świadków Jehowy w Polsce i na świecie [1989 - 2000]

W siną dal

BROOKLYN