CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Jak Towarzystwo Strażnica fałszuje wypowiedzi polityków?

Grupa: pl.soc.religia
Data: Fri, 14 Jan 2000 13:21:06 GMT
Temat: Jak Towarzystwo Strażnica fałszuje wypowiedzi politykow?
Autor: Jan Lewandowski

JAK TOWARZYSTWO STRAŻNICA FAŁSZUJE WYPOWIEDZI POLITYKÓW ?

Towarzystwo Strażnica nie potrafi nawet pozostawić w spokoju wypowiedzi
niektórych polityków i też je fałszuje. Przykładem może być wypowiedź Deana
Achesona amerykańskiego sekretarza stanu. W książce pt. Prawda, która
prowadzi do życia wiecznego (edycja polska, mam i cytuje w wyd. z 1968,
str. 10) przytoczono jego wypowiedź.: "Również Dean Acheson były amerykański
sekretarz stanu oświadczył - jak o tym doniosła prasa w 1960 roku - że
'żyjemy w okresie bezprzykładnej niepewności i bezprzykładnego stosowania
przemocy.' Acheson ostrzegł: 'Jestem na tyle poinformowany o tym co się
dzieje, iż z całkowitym przekonaniem mogę wam powiedzieć że za 15 lat
obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny aby można było na nim żyć'"

Jednak kiedy minęło te piętnaście lat od tej wypowiedzi z 1960 roku i nic
takiego się nie zdarzyło, a świadkowie musieli znów wydać książkę pt.
Prawda....., wraz z tą chybioną prognozą postanowili ją zmienić, aby ta
zapowiedź nie brzmiała kompromitująco.

Zrobili to w angielskiej wersji tej książki wydanej w 1981 roku (edycja
polska z 1981 roku nie ukazała się) którą dziś można otrzymać na CD - romie
z anglojzycznymi publikacjami Świadków wydanymi przez Strażnicę. Oto
zretuszowana wypowiedź - cytuję z wydruku komputerowego z owego dysku
Strażnicy: "Dean Acheson oświadczył, że żyjemy 'w okresie bezprzykładnej
niepewności i bezprzykładnego stosowania przemocy'. Opierając się na tym
co on wie o nadchodzących czasach podsumował on , że wkrótce 'ten świat
będzie zbyt niebezpieczny aby można było na nim żyć'" (Prawda, która
prowadzi do życia wiecznego ed. ang. z 1981 r.).

Zauważmy, że jest to ewidentne przeinaczenie słów Achesona,  i
narzucanie jego wypowiedzi kontekstu, którego ona nie posiada, ponieważ
jego wypowiedź z 1960 roku wyraźnie precyzowała okres o którym on mówi, na
za 15 lat od 1960 roku, czyli rok 1975. Cytowanie jej po tym okresie i
dopasowywanie jej wymowy do późniejszego okresu przez usunięcie słów "za 15
lat" jest już przeinaczaniem, bowiem ta wypowiedź staje się nieaktualna po
1975 roku. Acheson nie mówił bowiem o czasie jaki ma nastąpić "wkrótce" od
momentu późniejszej edycji książki "Prawda..." wydanej w 1981 roku i
cytującej wtedy jego wypowiedź.

Grupa: pl.soc.religia
Data: Fri, 14 Jan 2000 18:29:05 GMT
Temat: Odp: Strażnica fałszuje słowa polityków
Autor: Jan Lewandowski

Użytkownik Kazimierz Karwaszewski <[email protected]> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:[email protected]...

>> Towarzystwo Strażnica nie potrafi nawet pozostawić w spokoju
>> wypowiedzi niektórych polityków ( ... )
>
> Jan Lewandowski nie potrafi nawet pozostawić w spokoju wypowiedzi
> Towarzystwa Strażnica.
>
> Czy próbował pan już zwrócić się z tym do specjalisty?
>
> z życzeniami spokojnych snów
> - --
> Kazimierz Karwaszewski

Przy okazji na marginesie tego wszystkiego: Ciekawe, i bardzo wiele mi to
mówi, że K. Karwaszewski nie podjął żadnej merytorycznej dyskusji z
prezentowanymi tu moimi tekstami o Achesonie. Czyżby jedyna "prawdomóna"
jehowicka wieża w Brooklynie, nie miała tu wiernych obrońców ? A jeśli
chodzi o to, żebym pozostawił w spokoju Towarzystwo Strażnica, to może
najpierw zapyta się on Strażnicy: kiedy ona przestanie wyzywać od
"nierządnic" wszystkich wierzących inaczej niz ona ?

Tytuł "Jak Towarzystwo Strażnica fałszuje wypowiedzi polityków?"
URL: http://watchtower.org.pl/jl-politycy.php
Autor: Jan Lewandowski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:82). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)