CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Kim jest Johannes Greber?

Biblia mówi, że dom skłócony sam w sobie nie może się ostać. (Mt.12:25) Czy religia, która z jednej strony powołuje się na Biblię, aby potępić spirytyzm, a z drugiej w celu wsparcia swoich doktryn cytuje spirytystów, może być traktowana poważnie? Przez szereg lat organizacja Świadków Jehowy w swoich różnych publikacjach wielokrotnie powoływała się na autorytet pewnego przekładu Nowego Testamentu autorstwa niejakiego Johannesa Grebera. Cytowała ten przekład głównie jako wsparcie dla swoich doktryn i sposobu w jaki ich własny Przekład Nowego Świata oddał pewne fragmenty Nowego Testamentu (głównie J.1:1 i Mt.27:52). Odniesienia do Grebera można znaleźć w następujących publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnicy:1955 What do the Scriptures Say About Death? p88
1955 WatchTower 10/1/55 p603
1956 WatchTower 2/15/56 p111
1962 WatchTower 9/15/62 p554
1962 The Word - Who is He? - According to John p5
1965 Make Sure of All Things p489
1971 Aid to Bible Understanding pp 1134, 1669
1975 WatchTower 10/15/75 p640
1976 WatchTower 4/15/76 p231

Kim był Johannes Greber?

Johannes Greber był katolickim księdzem w Niemczech w latach 20-tych. W roku 1923 został zaproszony przez jednego ze swych parafian na spotkanie modlitewne. Greber tak opisał to co się tam wydarzyło:

"Ledwo zakończono modlitwę kiedy pewien chłopiec upadł na twarz, zaczął nagle tak dziwnie oddychać że aż się przestraszyłem... Po paru sekundach się wyprostował i w serii drgawek - tak jakby potrząsała nim jakaś niewidzialna dłoń - pozostał w pozycji siedzącej z zamkniętymi oczami."

Greber opisał tego chłopca jako medium, a spotkanie jako seans spirytystyczny. Medium, które mówiło poprzez chłopca, odpowiadało na szereg pytań Grebera. M.in. dlaczego chrześcijaństwo nie wywierało wpływu na ludzi w jego czasach:

"W dokumentach jakie przetrwały do dziś, nauczanie Chrystusa nie zachowało sie w swej pierwotnej czystości i jasności. W tym co jest określane jako Nowy Testament, szereg paragrafów, a nawet całych rozdziałów zostało pominiętych. To co teraz masz, to tylko okaleczone kopie... Nawet ostatni list ap. Pawła adresowany do wszystkich zborów chrześcijańskich został uszkodzony. W nim Paweł starannie wyjaśniał te fragmenty swoich wcześniejszych pism, które prowadziły do nieporozumień. Ale jego wyjaśnienia nie nie są zgodne z licznymi fałszywymi naukami, które później wpełzły do chrześcijaństwa."

Duch, który przemawiał przez chłopca później przedstawił siebie oraz naturę swej misji w następujący sposób:

"Masz prawo aby się mnie spytać o to kim jestem, gdyż twym pierwszym obowiązkiem jest badać duchy, które do ciebie przemawiają oraz upewnić się, że zostały one wysłane od Boga... Przysięgam ci przed Bogiem, że jestem jednym z Jego dobrych duchów, a nawet jednym z Jego najwyższych duchów, ale moje imię zachowaj dla siebie... Od dni, kiedy pojawił sie pierwszy człowiek, świat duchów komunikuje się z ludzkością. To prawda, że są zarówno duchy świata dobre jak i złe... Świat duchów, który jest oddzielony od ciebie materialnie, ma wiele sposobów aby się z tobą porozumieć za pomocą środków odbieralnych ludzkimi zmysłami... Kiedy Biblia mówi: 'Bóg powiedział', to Bóg nie jest tym który faktycznie takie słowa wypowiedział. Jest tak z powodu zasady, że Bóg przemawia wyłącznie poprzez swoich duchów-posłańców."

Następnie duch zaprosił Grebera do dalszego zbadania tego świata komunikujących się duchów. Greber tak odpowiedział na to zaproszenie:

"To, co najbardziej mnie urzekło - i mógłbym rzec że w sposób nieodparty - to jasne rozumowanie i przekonująca logika tego, co usłyszałem po prz pierwszy w życiu. Tylko prawda mogłaby wywrzeć na mnie tak wielkie wrażenie, wpływ którego nie mam mocy aby zignorować. W końcu, postanowiłem podążać w kierunku jaki otrzymałem [od ducha], nawet jeśli to by miało znaczyć utratę mej pozycji czy środków utrzymania."

Greber poszukiwał potwierdzenia ważności doświadczenia seansu spirytystycznego poprzez poszukiwanie innych seansów i medium, gdzie się dowiedział wiele tych samych "prawd". Ostatecznie zrezygnował z pozycji księdza katolickiego i napisał w roku 1932 książkę zatytułowaną "Communication with the Spirit World of God - Its Laws and Purpose" (Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele) gdzie opisał szczegółowo swoją podróż ku spirytyzmowi oraz przedstawił prawdy i zasady swojego nowego rozumienia chrześcijaństwa jakie zostało mu objawione poprzez kontakt z duchami. Napisał również (w roku 1933) tłumaczenie Nowego Testamentu, które powstało dzieki pomocy duchów z którymi sie kontaktował. Ten przekład Towarzystwo Strażnica używało na poparcie swego własnego tłumaczenia niektórych wersetów w ich Przekładzie Nowego Świata.

Czy Strażnica wiedziała, że cytuje spirytystę?

Jednym z możliwych wyjaśnień jakie podaje Towarzystwo Strażnica jest to, że choć korzystali z przekładu Johannesa Grebera to jednak nie wiedzieli nic o jego wierzeniach i źródłach z których korzystał. Jednakże jest to teza nie do utrzymania w świetle faktów. Z ich własnych publikacji wynika jasno, że Towarzystwo wiedziało wcześniej o tym iż Greber był spirytystą!

...niejaki Johannes Greber, były ksiądz katolicki został spirytystą i opublikował swoją książkę pt. "Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele" (1932, Macoy Publishing Company, New York). W swoim Wstępie podał typowe błędne stwierdzenie: "Biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną." [W55 10/1 606]
Niejaki Johannes Greber pisze we wstępie do swego przekładu Nowego Testamentu, wydanego w roku 1937: "Byłem księdzem katolickim i do czterdziestego ósmego roku życia w ogóle nie wierzyłem w możliwość kontaktu ze światem duchów Bożych. Potem jednak nastał dzień, kiedy niechcący zrobiłem pierwszy krok w kierunku takich kontaktów. Przeżyłem rzeczy, które aż do najgłębszych głębi wstrząsnęły moim jestestwem. (...) Przeżycia te opisałem w książce, która ukazała się w języku niemieckimi i angielskim, a nosi tytuł: 'Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele'" (Strona 17, par. 1,2) Stosownie do swego katolickiego pochodzenia Greber dał na okładce swego przekładu wtłoczyć złoty krzyż. W przedmowie do ostatnio wspomnianej książki były ksiądz Greber powiada: "Biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną." Kierując się takim wrażeniem Greber stara się swemu przekładowi nadać nutę jak najbardziej spirytystyczną. (...) Rzecz całkiem oczywista, że w dokonaniu takiego przekładu pomagali byłemu księdzu Greberowi "duchowie", w których wierzył. [W56 2/15 110; cyta za polską Strażnicą nr 8 z roku 1961, s.3, zobacz foto]

Zwróćmy uwagę, że ten artykuł (w wyd. ang.) ukazał się na sześć lat przed pierwszym odnośnikiem do Grebera jaki się później pojawił w literaturze Strażnicy. Tak więc organizacja ŚJ dobrze zdawała sobie sprawe zarówno z istnienia obu książek Grebera jak i natury przekładu tego Nowego Testamentu. Mimo to organizacja Strażnicy umieszczała później odnośniki do Grebera przez prawie dwadzieścia lat, włączając w to ich główną pracę referencyjną - słownik "Aid to Bible Understanding" (Pomoc w zrozumieniu Biblii).

Innym wyjaśnieniem na używanie przez Towarzystwo Strażnica przekładu Grebera byłoby to, że owo Towarzystwo spogląda z zaciekawieniem na spirytyzm. Ale to raczej jest niemożliwe, gdyż oficjalnie Strażnica zdecydowanie potępia wszelkie formy spirytyzmu jako komunikowanie się z demonami. Na przykład, w ich innym dziele zatytułowanym "Insight on the Scriptures" stwierdzają:

"To jednak logicznie wynika, że wszelki rodzaj potwierdzonej komunikacji .... [z duchami] musi pochodzić ze złego źródła i jest w opozycji do Boga Jehowy. Biblia jasno wskazuje, że złe duchy, demony, są tym złym źródłem."

Towarzystwo ostatecznie zaprzestało używać odniesień do Grebera w roku 1983, kiedy w Pytaniach Od Czytelników pojawiło się takie:

Dlaczego w ostatnich latach "Strażnica" nie powoływała się na przekład Pisma Świętego, który opracował były ksiądz katolicki, Johannes Greber?

Wersję tę przytaczano od czasu do czasu na poparcie sposobu, w jaki "New World Translation" (Przekład Nowego Świata) oraz inne miarodajne tłumaczenia Biblii oddają tekst Ewangelii według Mateusza 27:52,53 oraz według Jana 1:1. Niemniej jednak w roku 1980 ukazała się w przedmowie do "Nowego Testamentu" Johannesa Grebera wzmianka o istotnym znaczeniu, z której wynika, że tłumacz ten w poszukiwaniu sposobów wyjaśnienia trudniejszych fragmentów zdał się na "Boski świat duchów". Powiedziano tam: "Jego żona, będąca medium Boskiego świata duchów, często pośredniczyła w przekazywaniu księdzu Greberowi trafnych odpowiedzi pochodzących od Posłańców Bożych". Uznano za niestosowne, by "Strażnica" korzystała z przekładu, który ma tak ścisłe powiązania ze spirytyzmem (Powt.Pr. 18:10-12). Podstawy naukowe, na jakich opiera się sposób oddania powyższych wersetów w "New World Translation", są dostatecznie mocne i dlatego nie ma potrzeby, by powoływać się w tej sprawie na tłumaczenia Grebera. Nic więc straconego, gdy nie posługujemy się już tym przekładem. [W83 4/1 31; cytat za polską Strażnicą, Rok CIV/22 (1983) s.24; foto]

Porównanie nauk Świadków Jehowy z naukami demonów

Po zetknięciu się z "dobrymi duchami" przez miedium i seanse spirytystyczne Greber postanowił nauczac zasad jakie przekazały mu owe duchy. Również poszukiwał lepszego zrozumienia w wielu kwestiach, które wg duchów, chrześcijaństwo wypaczyło przez wieki. W swojej książce "Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele", stwierdził:

"Naukę jaką otrzymałem zgodnie z prawami rządzącymi komunikującymi się duchami... rozlała tak wiele światła na wydarzenia o których mówi Biblia, że nie byłem w stanie tego zrozumieć... Byłem bardzo zainteresowany tym, czy wszystkie doktryny religijne jakie dotąd wyznawałem są prawdziwe i które pomiędzy tymi jakie są nauczane w mym kościele są prawdziwe... Nie trzeba było dużo przewidywać, że takich niezgodności byłoby dużo... Od boskiego świata duchów miałem nadzieję nauczyć się prawdy odnośnie najważniejszych pytań dotycząch życia... Gdy uznamy możliwość tego aby ludzie byli wprowadzenie w pełnię prawdy poprzez bezpośredni kontakt z dobrymi duchami Boga, fundamenty kościołów zaczną się chwiać. ...ludzie już nie muszą w poszukiwaniu prawdy polegac na duchowieństwie, lecz poprzez swoja komunikację z boskimi duchami świata, nauczą się bezpośredniej drogi do źródła prawdy..."

Greber szczegółowo opisał swoje objawienia od duchów świata w kwestii głównych nauk chrześcijaństw na temat Boga, Chrystusa, odkupienia, nieba i piekła i wielu innych. Kiedy porównamy doktryny które Greber otrzymał drogą spirytystycznych seansów, to podobieństwo jest uderzające i kłopotliwe. Poniższa lista jest stanowi porównanie tych doktryn z tym co nauczają Świadkowie Jehowy. Ważnym jest aby nie zapomnieć o paru kwestiach gdy takie porównanie będzie się czytać.

Po pierwsze, to nie są opinie i wierzenia Grebera, ale duchów, które mu te nauki przedstawiły. Towarzystwo poprawnie opisuje to jak Biblia potępia takie komunikowanie się z duchami jako kontakt z demonami.

Po drugie, pamiętaj że Greber był pierwotnie księdzem rzymskokatolickim, i stąd posiadał wierzenia zgodne z tym, czego nauczają wszystkie główne denominacje chrześcijaństwa - wierzenia które Towarzystwo Strażnica potępia jako pochodzące od szatana. Jest warte rozważenia to dlaczego demony z którymi Greber się komunikował chciały aby został "oświecony" przez nauczanie go doktryn, które "niewolnik wierny i rozumny" Towarzystwa Strażnica teraz rozdziela jako "pokarm na czas słuszny". W poniższej liście doktryny duchów, które nauczały Grebera są poprzedzone akronimem JG, a nauki Strażnicy akronimem WT. Cytaty Grebera o ile inaczej nie zaznaczono zostały zaczerpnięte z książki "Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele"

"Jednakze nadchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze nadchnione wypowiedzi oraz naukę demonów" (1Tym.4:1 NWT)
"jakaż społecznosć między światłością a ciemnością?" (2Kor.6:14)

Doktryny na temat Boga

Bóg posiada ciało

JG: Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie. ... Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy. (s. 260-61)

WT: Ciała osób duchowych (Boga, Chrystusa, aniołów) są wspaniałe. (Insight on the Scriptures s. 348)

Bóg nie jest wszechobecny

JG: Skoro Bóg posiada kształt i osobowość, to nie jest wszechobecny... jako osobowy duch nie jest wszedzie. (s. 261)

WT: Prawdziwy Bóg nie jest wszechobecny, gdyż przemawia tak jakby posiadał swoją lokalizację. (Insight on the Scriptures s. 969)

Bóg nie jest wszechwiedzący

JG: Masz wiele dowodów na to że ja jestem wiernym duchem... Kiedy mówię ci, że Bóg nie posiada wiedzy uprzedniej na temat wolnych wyborów ludzi, to ja nie pozbawiam go Jego wielkości. ...takiej nieomylnej wszechwiedzy nie posiada żaden duch, nawet sam Bóg. (s. 263, 265)

WT: Jehowa posiada zdolność do przewidywania wydarzeń, ale Biblia pokazuje że koszysta z niej wybiórczo, wg swego uznania korzysta z tej zdolności... (Reasoning from the Scriptures s. 141)

Doktryny na temat Chrystusa

Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem

JG: Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. ... Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. ... Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus ... jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem. (s. 301, 267)

WT: Pismo Święte identyfikuje Słowo (Jezusa w swej przedludzkiej egzystencji) jako pierwsze stworzenie Boga, jego pierworodny syn. (Insight on the Scriptures Vol. 2 s.52) ... To znaczy, że [Jezus] został stworzony przed wszystkimi innymi duchowymi synami Boga, i że jest on jedynym który został stworzony bezpośrednio przez Boga. (You Can Live Forever in Paradise on Earth s. 58)

JG: Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kims więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem" (s. 330)

WT: Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że jest Bogiem? Nie, nigdy. Raczej w Biblii jest nazwany "Synem Bożym" (You Can Live Forever in Paradise on Earth s. 39)

Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą

JG: Dzieki pierwszemu stworzonemu Synowi Boga, cały świat duchów powstał do istnienia, nie poprzez bezpośrednie Boskie stworzenie... ale został stworzony poprzez Syna któremu Bóg udzielił mocy twórczej. (s. 267-8)

WT: Udział Syna w dziele stworzenia nie czyni go wspołstwórcą razem z jego Ojcem. Moc do stwarzania pochodzi od Boga poprzez Jego ducha świętego... (Insight on the Scriptures Vol. 2 s. 52)

Pismo Święte pokazuje, że Chrystus nie jest Bogiem

JG: Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących. (s. 333)

WT: Twierdzenie Jezusa "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J.10:30) spowodowało zarzucenie mu bluźnierstwa. ...to jednak nie znaczy, że Jezus twierdził, że jest Ojcem albo jest Bogiem... (Insight on the Scriptures Vol. 2 s. 54)

JG: Po Jego zmartwychwstaniu, Chrystus powiedział: "Wstępuje do mego Ojca i Ojca waszego, do mego Boga i Boga waszego." (J.20:17) (s. 364)

WT: On nauczał ludzi, aby czcili jego Ojca - Jehowę a nie jego samego ... "Wstępuje do mego Ojca i Ojca waszego, do mego Boga i Boga waszego." (Make Sure of All Things s. 283)

JG: Znowu, Syn nic nie wie na temat Dnia Sądu, którą to wiedzę posiada tylko Bóg: "A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec." (Mat. 24:36)

WT: Również, Jezus wyjaśniał że są rzeczy których nie znał ani on ani aniołowie w niebie, tylko Bóg (Mk.13:32) (You Can Live Forever in Paradise on Earth s. 39)

Chrystus nie zmartwychwstał cieleśnie z martwych

JG: Nawet fizyczne ciało Chrystusa nie zostało wzbudzone z martwych (s. 385)

WT: Jezus Chrystus jest określony jako "pierwszy, który powstał z martwych" (Dz.26:23) To znaczy, że pierwszy miał zmartwychwstać z tych co więcej nie mają umrzeć. Również, był pierwszy który powstał jako osoba duchowa. (Paradise on Earth s. 172)

Ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu były materializacjami

JG: Materializowawszy się w ludzkiej formie, Chrystus pojawiał się dla tych którzy byli mu najbliżsi za życia na ziemi... Fakt, że po śmierci ziemskiej Chrystus ukazywał się swoim uczniom w formie materialnej prowadził cię do błędnego wniosku, że Jego duch ponownie wstąpił w jego poprzednie ciało fizyczne. W rzeczywistości On czynił sie widzialnym w taki sam sposób w jaki wszystkie duchy to czynią - określamy to materializacją jego duchowego ciała. (s. 351, 387)

WT: Jezus Chrystus ... jego zmartwychwstanie było "w duchu" do życia w niebie. ... Jednakże, przez 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swoim uczniom w różnych okolicznościach i w różnych ciałach fizycznych, tak jak aniołowie którzy pojawiali się ludziom w czasach starożytnych. (Insight on the Scriptures Vol. 2 s. 786)

Jezus był zdolny aby zgrzeszyć

JG: Dalszym faktem jest to, że Chrystus posiadał ludzkie słabości i upadki. ... Także Chrystus, jako śmiertelnik, musiał się nauczyć posłuszeństwa ... Słowo "grzech" jest tu użyte nie w sensie przewinienia jakie popełniają ludzie z powodu słabości od których nawet Chrystus nie był wolny, ale aby wskazać na niesprawiedliwość jaka oddziela nas od Boga. (s. 323)

WT: Wolna wola - ...to z pewnością nie uwalniało Syna Bożego od ciężaru odpowiedzialności, ani nie usuwało jego wolności wyboru: aby być wiernym bądź nie. (Insight on the Scriptures Vol. 2 s. 68)

Doktryny na temat Trójcy

Trójca jest ludzkim wymysłem

JG: Nauczasz jedności trzech osób w Bogu .... To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem. (s.265) ... Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu ... Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem. (s. 364)

WT: Powód dla którego Biblia nie naucza jasno na temat doktryny Trójcy jest prosty: To nie jest nauczanie Biblii. Gdyby Bóg był Trójcą z pewnością uczyniłby to jasnym aby Jezus i jego uczniowie mogli nauczać tego innych. I taka istotna informacja z pewnością byłaby zawarta w natchnionym Słowie Bożym. Nie zostałaby pozostawiona niedoskonałym ludziom aby się z nią zmagali wieki później. (W91 11/1 23)

Doktryny na temat piekła

JG: Doktryna do której przylgnąłeś z zadziwiającą wytwałością... że istnieje "wieczne piekło". ... To jest całkowicie błędna, wymyślona przez ludzi idea. ....nie ma tekstów w Biblii na poparcie twojej ludzkiej i nieprawdziwej doktryny wiecznego piekła. (s. 377, 379)

WT: Czy Wszechmogący Bóg stworzyłby takie straszne miejsce tortur? ... Jeśli idea spalania ludzi w ogniu nigdy nie przyszła Bogu na myśl, czy to wydaje się rozsądnym wierzyć, że stworzyłby ogniste piekło dla tych, którzy mu nie służą? (Paradise on Earth s. 81)

Świadkowie Jehowy podpierali przekładem spirytysty, aby pokazać, że ktoś inny tak samo jak oni tłumaczył pewne fragmenty Biblii. Innymi słowy, w ten sposob chcieli usunąć wrażenie, że tylko oni tak przetlumaczyli te fragmenty. Czyli wsparcie się Greberem miało pokazać, że nie są sami. No cóż, okazało sie że nie sa sami. Są bowiem oni i... demony, które Greberowi pomagały w podobnym rozumieniu Bibliii. Sami swoi!

Karmienie się ze stołu demonów - dozwolone?

W jednej z książek Towarzystwa Strażnica czytamy:

"Na krótko przed śmiercią Jezus powiedział uczniom o "niewolniku wiernym i rozumnym", któremu on jako Mistrz miał zlecić specjalne zadanie. Według opisu Jezusa ten "niewolnik" miał być obecny, gdy Pan odejdzie do nieba, i miał żyć jeszcze podczas powrotu Chrystusa. Taki opis nie może się odnosić do pojedyńczej osoby, pasuje natomiast do zboru wiernych naśladowców Chrystusa jako całości, Jezus wiedział, że ich "wykupi za cenę swojej krwi", i dlatego słusznie nazwał ich kolektywnie swoim "niewolnikiem". Wyznaczył im zadanie: kazał im wszystkim pozyskiwać uczniów, a potem systematycznie karmić ich duchowo - dawać im 'ich [duchowy] pokarm na czas słuszny'" (Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, s. 119)

Skoro Chrystus nakazał im dawać swemu ludowi pokarm duchowy, to dlaczego ów samozwańczy "niewolnik" karmi ludzi naukami demonów? To co jest najbardziej zdumiewające, to dosyć obłudny stosunek "świadków" do kwestii tego, czy nauki jakie mamy głosić mogą czerpiać swoje źródło u samego Szatana? Ich obłuda jest ewidentna, gdy porównamy ich dwie sprzeczne postawy jakie przyjmują. Z jednej strony ostro potępiają różne chrześcijańskie doktryny z powodu ich (rzekomo) pogańskich źródeł pochodzenia. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ich samych, to bez żenady przyznają, że nie widzą nic złego aby się uczyć od samego Szatana prawdy o Bogu i Biblii!

W pewnej dyskusji ze mną na publicznej liście internetowej jeden ze ŚJ tak to ujął:

> W całym tym mętliku, jaki wywołał Jarek wokół przekładu Grebera oraz ŚJ,
> dostrzegam pewną analogie opisana w 1Kor.10:25,27,28: "Wszystko, co jest
> sprzedawane w jatkach miesnych, jedzcie, o nic nie wypytujac ze wzgledu na
> wasze sumienie (...). Jeżeli zaprasza was ktoś z niewierzacych, a wy chcecie
> pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawiono, o nic nie wypytując ze
> wzgledu na wasze sumienie. Ale gdyby ktoś wam rzekł: 'To zostalo złożone w
> ofierze [chodzi o bożkow czy demonów]', nie jedzcie ze względu na tego, który
> to wyjawił, i ze względu na sumienie."

Najwyraźniej mój adwersarz chce powiedzieć, że Świadkom Jehowy nie przeszkadza, iż jedzą pokarm duchowy ze stołu demonów! Warto zwrócić uwagę, że podany wyżej cytat dotyczy fizycznego spożywania pokarmów. Przez fizyczne spożycie ofiary złożonej jakiemus bożkowi (którego przecież nie ma) nie można się skalać, bo to wszystko wchodzi do żołądka a nie do serca i wydala się wraz z innymi nieczystościami (Mk.7:18-19) Natomiast w wypadku ŚJ jest inaczej. Oni nie widzą nic złego w karmieniu się nauką diabelską. A to może ich skalać, bo nie wchodzi do żołądka ale do serca pogrążając je w ciemności. Jeśli więc twierdzą, że Bóg powoływał "niewolnika" do dawania czystego pokarmu duchowego to jak wielkim musi ów "niewolnik" być odstępcą, skoro karmi swoje wpółsługi naukami ze stołu demonów!

Ale prawdziwe kuriozum padło w innym miejscu:

> Nikt nikogo nie może oskarżać o podwójną moralność tylko dlatego,
> że powoła się na świadectwo prawdy, wyznane przez demony
> czy samego Szatana.

No proszę! Świadkowie Jehowy głoszą, że demony i sam Szatan "składają świadectwo prawdy" podczas gdy Biblia nazywa diabła kłamcą i ojcem kłamstwa! (J.8:44) W Biblii nikt nie powołuje się na rzekome "świadectwa prawdy" składane przez demony aby cokolwiek w ten sposób dowieść. Jak słusznie zauważył Artur, inny uczestnik tej dyskusji:

Wszystkie dzieła szatana służą temu samemu celowi: żeby odwrócić ludzi od Boga i ich zaślepić. Demony pobudzają niekiedy ludzi do wypowiadania kilku słów prawdy, potrafią tworzyć znaki prorocze. Wszystko po to by skłonić do wniosku że pochodzi to od Boga. Pochlebne (prawdziwe!) wypowiedzi demonów których celem jest zdobycie zaufania nie mogą upoważniać ich do mówienia o Bogu! Dlatego Paweł ostrzega: nie możecie spożywać ze stołu Pana i demonow! (1Kor.10:21)

Jeszcze jeden fragment dyskusji Waldka (ŚJ) z Arturem:

> Z tego powodu, że Greber był osobą kontrowersyjną (chodzi o jego
> doświadczenia spirytystyczne), ŚJ bardzo ostrożnie posługiwali się
> jego wydaniem NT. Traktowali je jako ciekawostkę, nigdy jednak jako
> podstawę czy autorytet swego wydania Biblii.

Powtórzę iż demony nie mają prawa głosić o Bogu ani my nie powinniśmy
powtarzać takie relacje (zasłyszane od osób które miały kontakt z demonami
tak jak Greber (o czym Strażnica wiedziała w takiej czy innej formie, co sam
Waldek przyznaje pisząc: "Greber był osobą kontrowersyjną (chodzi o jego
doświadczenia spirytystyczne)

Pytania domagające się odpowiedzi

  1. Dlaczego organizacja która wierzy w biblijne ostrzeżenia na temat medium, seansów i spirytyzmu miałaby używać tłumaczenia napisanego przez spirytystę na poparcie swego własnego przekładu Biblii?

  2. Czy doktryny pochodzące od demonów są prawdziwe?

  3. Dlaczego demony usiłowały przekonać Grebera że jego wierzenia były błędne, i chciały nawrócić go do doktryn zawierających światło i prawdę Jehowy, skoro pierwotne wierzenia Grebera były takie jak wyznaje je "odstępcze" chrześcijaństwo?

  4. Czy powinieneś być związany z organizacją której nauczanie zgadza się z tym, czego uczą demony?

W opracowaniu wykorzystano też fragmenty z angielskich stron internetowych:

Tytuł "Kim jest Johannes Greber?"
URL: http://watchtower.org.pl/jz-greber.php
Autor: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:35). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)