CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Nowe światło czy nowa ciemność?

Gdy w rozmowie z przeciętnym Świadkiem Jehowy (dalej: ŚJ) zwróci się uwagę na fakt, że Towarzystwo Strażnica (dalej: WBTS) wielokrotnie zmieniało nauki i zapowiadało daty, które się nie wypełniły, to zwykle spotkać się można z dwoma typami reakcji. Świadek niedouczony może wogóle zaprzeczać jakoby takie zmiany doktryn, czy zapowiadanie dat, kiedykolwiek miało miejsce. W drugim przypadku, ŚJ będzie próbował bagatelizować problem poprzez wskazanie, że zmiany te dotyczyły kwestii drugorzędnych. Gdy udowodni się, że nie były to kwestie drugorzędne, to będzie próbował odwołać się do koncepcji tzw. "nowego światła". Oparta jest ona na zasadzie znanej w hermeneutyce jako "progresywne objawienie". Tzn. zakłada ona, że Bóg nie objawia człowiekowi swoich zamierzeń od razu, lecz że w miarę czasu wprowadza go coraz głębiej w prawdę. ŚJ powołują się przy tym na fragment z Przyp.4:18 "Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która świeci aż do białego dnia."

Zanim przyjrzymy się dokładniej ich wyjaśnieniom, zastanówmy się wpierw nad tym, czy rzeczywiście WBTS myliło się tylko w jakiś drugorzędnych sprawach, czy też błądziło w kwestiach zasadniczych, co do których mylić się nie można? Przyjrzyjmy się paru przykładom.

"Drobne" pomyłki Towarzystwa Strażnica

WBTS usiłuje bagatelizować problem, wmawiając osobom nieuświadomionym, że wielokrotne błędy w ich rozumieniu Biblii były marginalne (ulubionym ich przykładem jest np. palenie papierosów, na które Towarzystwo kiedyś przyzwalało). Niech czytelnik sam osądzi, czy Towarzystwo Strażnica błądziło w kwestiach drugorzędnych . Uważna lektura różnych wydawnictw WBTS pozwala jednak odkryć, że:

 1. Wpierw głoszono że archanioł Michał to papież [Dokonana Tajemnica, s.225, wyd. pol. 1925 r. - foto , lecz później WBTS zmieniło zdanie: archanioł Michał to nie papież, lecz Jezus Chrystus [Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s.132, 1991 r. - foto ]
 2. Wg dzisiejszej wykładni, drzewo z 4-go rozdz. Księgi Daniela symbolizuje Królestwo Jehowy [Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s.139, foto ] lecz wcześniej obowiązywała wykładnia, że to drzewo symbolizuje niebiański urząd... LUCYFERA [Prawda was wyswobodzi, s.219, wyd. pol. 1946, foto ] (Kto czyta Biblie, ten dobrze wie, że drzewo ze snu króla Nabuhodonozora nie oznacza ani jednego, ani drugiego, gdyż prorok wyraźnie powiedział Nabuchodonozorowi, że "drzewo, które widziałeś... to jesteś ty, królu " (Dan.4:17,19)
 3. Wg dzisiejszej wykładni: Abaddon, anioł zagłady opisany w Apokalipsie, to Jezus [Wspaniały finał Objawienia bliski!, s.148 - foto , lecz wcześniej przez prawie 50 lat obowiązywała wykładnia, że ta postać (Abaddon) jest " zła z całą pewnością ", i że jest nią sam SZATAN [Dokonana Tajemnica, s.188, wyd j.w. - foto ]
 4. Kim jest "mężczyzna mający rządzić narodami laską żelazną" opisany w Obj.12:5-6? Dziś ŚJ są zobowiązani głosić, że mowa tu o Jezusie [Wspaniały finał..., s.179-180] Ta sama książka ("tj. Wspaniały finał...") zachwala nam inna książkę wydana kiedyś przez WBTS pt. " Dokonana Tajemnica " jako pozycję będącą "dobitnym komentarzem do Księgi Objawienia i Ezechiela" (s.165). W w/w "dobitnym komentarzu" spotykamy dobitne stwierdzenie, że postać z Obj.12:5-6 to nie Jezus, lecz... papiestwo [Dokonana Tajemnica, s.224, wyd. j.w. - foto ]
 5. Kiedyś głoszono, że organizacja religijna, która umieszcza w swojej nazwie imię Jehowy jest religią DIABŁA [Wyzwolenie, 1926 r., s.38,226,205,206]. Teraz trąbi się, że jest to religia Boga Jehowy...
 6. Warto wiedzieć, że Towarzystwo Strażnica odrzucało i zmieniało także nauki, które oni uważali za fundamentalne . Takim przykładem jest np. stosunek ŚJ do krzyża. Kiedyś wszyscy głosiciele byli zobligowania do wyznawania, że " Krzyż Chrystusowy jest środkową prawdą planu Bożego, z którego wszelka nadzieja dla ludzkości promienieje " [Harfa Boża, s.142, wyd. pol. 1929 r. - foto ]. Głosili, że "Przez krzyż dałeś [Boże] przebaczenie, chwała Ci, o Zbawco mój!" [Tamże., s.143 - foto ]

  Choć to może brzmi szokująco, dla dzisiejszych Świadków Jehowy krzyż jest obrzydliwością , gdyż Towarzystwo Strażnica kojarzy go z poganskim kultem fallusa! [Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s.155-157, 1991 r. - foto 1 , foto 2 ] Jeśli wczorajsza środkowa prawda planu Bożegu z której wszelka nadzieja dla ludzkości promienieje staje się dziś odrazą , to skąd pewność, że w przyszłości szeregowi "głosiciele" nie zostaną zobligowani do wyznawania kultu Belzebuba?

Nie są natchnieni

ŚJ czasami próbują bronić się twierdzeniem, że ich przywódcy z Brooklynu nie są natchnieni. W ich publikacjach można spotkać np. takie słowa:

" Niewolnik" nie jest natchniony przez Boga , lecz stale bada Pismo Święte i starannie ocenia wydarzenia światowe, jak również sytuację ludu Bożego, żeby mieć orientację w spełnianiu się pororoctw biblijnych. Na skutek ludzkiej ułomności nieraz może się zdarzyć, że zrozumie coś tylko częściowo lub nieściśle, a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie. [Strażnica, s.27, nr 4, rok CII (1981) - foto ]

W innej ich książce pt. "Bogactwo", czytamy:

"Jehowa przysposobił w łonie swojej organizacji niezbędne urządzenia dla pouczania swego ludu i wszyscy poznajemy, że od szeregu lat Strażnica była środkiem podawania wiadomości ludowi Bożemu. To nie znaczy, że ci, co przygotowują rękopis Strażnicy, są inspirowani , lecz że Pan przez swoich aniołów dogląda, by wiadomości były dane jego ludowi w czasie słusznym. " [Bogactwo, s.279, 1936 r. - foto ]

Dziwne. Jeśli ludzie z centali w Brooklynie twierdzą, że nie są ani natchnieni, ani inspirowani przez Boga, to jak należy rozumieć to, że uważają iż są prowadzeni przez Ducha Bożego? Czy mogliby nam wyjaśnić jaka jest różnica miedzy tymi pojęciami?

Czyż błędy tego kalibru, jak mylenie Chrystusa z Szatanem, panowania Lucyfera z panowaniem Jehowy, kojarzenie centralnych prawd Bożych z pogańskim kultem fallusa nie są wystarczająco dyskwalifikujace takich "nauczycieli", którzy utrzymują, że prowadzi ich Duch Boży? Jeśli jakiś duch ich prowadzi, to jaki? Interesujące jest, że samo tzw. "ciało kierownicze" przyznaje, że nie jest natchnione ani nie jest inspirowane przez Boga. Kto wiec ich inspiruje do pisania takich bredni?

Powracanie do starej ciemności

Przyjrzyjmy się dokładniej argumentacji jaka zwykle przedstawiają ŚJ w dyskusji, gdy wytknie się ich niespełnione zapowiedzi, czy wielokrotne zmiany istotnych kwestii doktrynalnych. Jak wspomniałem na wstępie, ŚJ powołują się na fragment z Przyp.4:18 "Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która świeci aż do białego dnia." Okazuje się, że Towarzystwo nie tylko głosiło błędne nauki, z których musiało się potem wycofywać, lecz najdziwniejsze jest to, że czasami powracali z powrotem do nauk, które zostały kiedyś odrzucone jako błędne! Towarzystwo Strażnica pod naporem krytyki, w jednej ze Strażnic zamieściło dokładniejsze wyjaśnienia:

"Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż świeci coraz jaśniej . Dało się to zauważyć zwłaszcza od przełomowego roku 1914 (...) Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnienia podawane przez widzialna społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów . Ale w istocie rzecz ma się inaczej. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniakow bywa nazywane "halsowaniem". Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w prawo i w lewo, tam i z powrotem , ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku mimo przeciwnego wiatru." [Strażnica, rok CIII (1982), nr 18, s.19 - foto ]

Powyższy wywód wydaje się być wysoce nierozumny, gdyż:

 1. Jeśli światło poznania, jak utrzymuje Strażnica, miało świecić coraz jaśniej , to jak to pogodzić z powracaniem do wcześniejszej ciemności? Jak rozróżnić, kiedy "niewolnik" posuwa się w kierunku światłości, a kiedy pogrąża się w jeszcze głębszą ciemność ? Jaka też gwarancja, że za parę lat znowu nie uzną za ciemność to, co dzisiaj uznaje za kolejne strugi światła ? Np. co w poniższym przykładzie było "nowym światłem"?

  Odnośnie niegodziwych ludzi z Sodomy i Gomory WBTS twierdziło, że:

  1. Zmartwychwstana (Strażnica, nr 6, s.8, 1879 r., wyd. ang.).
  2. Nie zmartwychwstaną (Strażnica, 1 czerwiec 1952, s.338, wyd. ang.).
  3. Zmartwychwstaną (Strażnica, 1 sierpień 1965, s.479, wyd. ang.).
  4. Nie zmartwychwstaną (Strażnica, nr 17, s.30, 1988 r., wyd. pol., foto ).
  5. Zmartwychwstaną (Bedziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s.179, 1989 r., wyd. pol., foto ).
  6. Nie zmartwychwstaną (Będziesz mógł.., s.179, 1990 r., wyd. pol., foto ).

  Tak było też z fragmentem z Listu do Rzymian 13:1, który to oznaczał:

  1. Rządy pogańskie (Wykłady Pisma Świętego, tom I, s.313, wyd. pol. z 1919 r.)
  2. Boga Jehowę i Jezusa Chrystusa (Prawda was wyswobodzi, s. 312, wyd. pol. z 1943 r.; Strażnice z 1 i 15 czerwca 1929 r., wyd. ang.).
  3. Rządy pogańskie (Strażnice nr 17 i 18 wyd. pol. z 1963 r. oraz Strażnica nr 3, s. 4 z 1981 r. wyd. pol.)

  Wyjaśnienia tego "Towarzystwa" wydają się więc wysoce niedorzeczne, a dla bojących się Boga, pozostają aktualne słowa:

  " biada, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność , zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz..." (Iz.5:20)
 2. "Strażnicowa" metodologia powrotu do starych, odrzuconych doktryn pokazuje, że Towarzystwo nie posuwa się naprzód w poznaniu, ale kręci się w kółko. Wpierw coś było ciemnością, potem jasnością, następnie znów ciemnością, aby znowu stać się jasnością. Gdzie tu ten jeden "upatrzony kierunek"? Co tu jest wzrastającym światłem? I dlaczego ono nie wzrasta lecz pulsuje (gaśnie, jaśnieje, gaśnie...)? Jak wyżej widzieliśmy, WBTS przyznaje się, że nie są ludźmi przez Boga natchnionymi ani zainspirowani. Z drugiej strony tak wiele mówią o światłości... Czy jest ktoś taki, kto próbuje zwodzić ludzi podszywając się pod anioła światłości? Słowo Boże ujawnia, z kim możemy tu mieć do czynienia, kto jest prawdziwą duchową inspiracja tych wszystkich "Strażnic" czy "Przebudźcie się!":
  "I nic dziwnego; wszak i Szatan przybiera postać anioła światłości. Nic wiec dziwnego, Jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki." (2Kor.11:11-12)
 3. Jakim cudem WBTS chce posuwać się w jednym kierunku skoro równocześnie twierdzi, że idzie raz do przodu , raz do tyłu ? W jaki sposób WBTS chce nas przekonać, że ścieżka ich poznania jest prosta , skoro twierdzi, że wiedzie ona raz w lewo a raz w prawo ? Szkoda, że większość "świadków" nie czyta Biblii w kontekście, gdyż z pewnością by zauważyli, że parę wersetów dalej od cytowanego przez nich fragmentu z Przyp.4:18, można wyczytać coś zupełnie przeciwnego:
  "...nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo ..." (Przyp.4:27).
 4. WBTS nie wiedząc, jak bronić się przed zarzutem fałszywego proroka, usiłuje nas namówić do "halsowania" w dziedzinie prawdy. A więc krok w lewo, krok w prawo, krok do przodu i krok do tyłu. To bardziej przypomina raczej jakiś szalony taniec , a nie halsowanie . Halsowanie z pewnością nie polega na płynięciu do przodu i do tyłu, oraz nie trzeba być "wodniakiem" aby o tym wiedzieć.
 5. Zauważmy też, że Biblia mówi, iz Pańskie ścieżki są proste w przeciwieństwie do krętych ścieżek bezbożnych :
  "Ścieżka sprawiedliwego jest prosta , równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz ." (Iz.26:7)
  "Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste , sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają ." (Oze.14:9)

Czym jest "droga sprawiedliwego"?

Odpowiedź jest prosta. Droga sprawiedliwych opisana w Przyp.4:18 oznacza życie, postępowanie sprawiedliwego , a nie jego poznanie . "Świadkowie" wyrywają ten cytat z kontekstu. A że tak jest, wystarczy rzeczywiście przeczytać kontekst. Wyżej np. mamy: "Na drogę bezbożnych nie chodź i nie krocz droga złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ja! Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego..." (w.14) Droga jest symbolem życia, postępowania, i jest tak używana w wielu miejscach Biblii (co można sprawdzić w dowolnej konkordancji). Poniżej, dla uzupełnienia, cytat z książki "Świat symboliki chrześcijańskiej":

"Przez 'drogi człowieka' w wielu wypadkach należy rozumieć zwyczajny bieg życia z jego zmiennymi losami, przedsięwzięciami itp. Często chodzi jednak o postępowanie moralne , przewrotną samowolę człowieka. W swoich różnych przejawach może ona doprowadzić do całkowitego odwrócenia się od Boga, bezbożności, zła (Iz.53:6). Takie drogi ludzkie są skrajnym przeciwieństwem DRÓG Bożych. Pan mówi: "Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami (...) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi" (Iz.55:8) "Szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga" (Iz.58:2). W swoim postępowaniu jednak nie troszczą się o to, kierują się raczej własnymi zachciankami."

Jeśli WBTS tak wiele razy błędnie wykładało Biblię, to jaki sens jest im ufać że ich aktualna wykładnia nie okaże się kolejnym błędem? Jeśli polegasz na Strażnicy, to skąd wiesz że to, co jest ci podawane jako "prawdę" (czy "nowe światło") za parę lat nie okaże się kolejnym fałszem i ciemnością? I co to za "prawda", która w parę lat przestaje nią być? Wiemy, że WBTS samo przyznaje iż czasami powracało do starych, uznanych jako błędne, nauk. A Towarzystwu Strażnica możemy tylko zacytować słowo, które pod natchnieniem Ducha Świętego ap. Paweł wypowiedział do fałszywego proroka , Żyda, imieniem Bar-Jezus:

"O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich ?" (Dz.13:10)
Tytuł "Nowe światło czy nowa ciemność?"
URL: http://watchtower.org.pl/jz-nowe_swiatlo.php
Autor: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:168). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)