CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Co cię czeka jako Świadka Jehowy?

Uważaj na życie swoje i twych dzieci...

Jeśli zdarzy ci się jakiś wypadek, lub choroba, w skutek którego straciłbyś wiele krwi, będziesz zobligowany do wybrania raczej śmierci niż transfuzji krwi. Zostaniesz zaopatrzony w poniższą legitymację:

[zdjęcie legitymacji]

oraz oświadczenie:

[zdjęcie oświadczenia]

Kiedyś Świadkowie Jehowy umierali za odmowę przyjmowania transplantacji, dzisiaj umierają za odmowę przyjmowania transfuzji. Zakaz transplantacji został już odrzucony jako błąd. Czyli prosty wniosek, że śmierć tamtych ludzi była niepotrzebna! Dokładniejsze informacje na ten temat możeźć w artykułach: "Czy Świadkowie Jehowy naprawdę wstrzymują się od krwi?", "Nowe światło n/t krwi. Wstęp.", "Powstrzymaj szaleństwo!" oraz na serwerze New Light on Blood .

Jeśli myślisz, że dotyczyć to będzie tylko ciebie, to się mylisz. Twoje niepełnoletnie dzieci także będą musiały raczej umrzeć niż wziąć transfuzję. Umrą za wiarę, której nie wyznają, lecz tego oczekiwać od ciebie będzie mamuśka Organizacja:

[zdjęcie legitytymacji dla dziecka]

Zakaz czytania literatury krytycznej

Dopóki nie byłeś ŚJ, mogłeś czytać co chcesz. Teraz koniec wolności. Jeśli chcesz sobie poczytać np. książkę pt. "Kryzys Sumienia" (autorstwa Raymonda Franza, byłego członka ciała kierowniczego Świadków Jehowy), to pamiętaj, aby się z tym nie afiszować. Za czytanie takiej literatury grozi ci komitet sądowniczy i wykluczenie. Wystarczy abyś się ujawnił, że czytasz np. biuletyny Fundacji Słowo 'Nadziei'.

Literatura Strażnicy niedostępna dla zwykłych ŚJ

Jeśli myślisz, że Świadkowie Jehowy nie mają nic do ukrycia, to się mylisz. Niektóre materiały wydawane przez Towarzystwo Strażnica, nie wolno dawać zwykłym, szeregowym głosicielom. Np. książka "Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę" (KSK), którą czytać mogą tylko starsi dostarcza szeregu interesujacych informacji, o których pewnie wcześniej nie wiedziałes. Np. Towarzystwo usilnie zachęca do służby pionierskiej (pełnoczasowa), lecz umywa ręce z pomocą finansową. Jeśli ci przyjaciele lub ludzie w zborze nie pomogą, Towarzystwo nie śpieszy się do wspierania finansowego takiej działalności: "Może im potrzeba rady i pomocy w załatwieniu formalności niezbędnych do uzyskania wsparcia, jakiego udziela potrzebującym Cezar" (KSK, s.25). Na szczęście książka ta dzieki internetowi jest publicznie dostępna i każdy może ją sobie przeczytać w tym miejscu.

Uważaj! Pośród ŚJ panuje donosicielstwo.

Nie jest to tajemnicą, że ŚJ są zobligowani do donoszenia na siebie nawzajem. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy tam byli. Więc jeśli jeszcze nie zostałeś ŚJ, to zasięgnij języka byłych członków. Kontakty masz na stronie "Świadkowie Jehowy pod lupą". Jeśli możesz uczyń to od razu, bo potem nie wolno ci będzie się z takimi osobami kontaktować pod groźbą wykluczenia. Temat panującego pośród ŚJ donosicielstwa jest skrzętnie ukrywany przed profanami. Lecz wystarczy zajrzeć do ich tajnego podręcznika "Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę", aby np. na stronie 97 przeczytać:

"Jeżeli ktoś dokładnie wie o jakimś wykroczeniu, które mogłoby skazić zbór, jest zobowiązany ujawnić tę sprawę, żeby zbór pozostał czysty." [KSK, s.97]

Nie wystarczy, że napomnisz osobą, która zgrzeszyła, dobrze jest donieść o tym wydarzeniu także nadzorcy przewodniczącemu:

"Choćbyś odnosił wrażenie, że twoja rada wystarczy, aby odwieść grzesznika od złego postępowania, dobrze jest poinformować o całej sprawie nadzorcę przewodniczącego; mogą wchodzić w grę jeszcze inne czynniki." [KSK, s.97]

Nie może to być informacja zasłyszana, lecz z pierwszej ręki:

"Musi być dwóch lub trzech naocznych świadków, nie mogą to być tylko osoby powtarzające zasłyszane informacje; nie podejmuje się żadnych kroków, gdy jest tylko jeden świadek." [KSK, s.111]

Nie zdziw się więc, że np. jakiś "brat" będzie cię szpiegował, czy np. nie spotykasz się z osobą płci przeciwnej po godzinie 21:00, bo to także jest tam potępiane. "Przekonywające powodem" do wykluczenia mogą być np.:

"wyraźne poszlaki takie jak ciąża lub zeznanie (co najmniej dwóch świadków), że obwiniony spędził całą noc w jednym mieszkaniu
z osobą płci odmiennej (albo ze znanym homoseksualistą) w podejrzanych okolicznościach." [KSK, s.111]

Co to są te "podejrzane okoliczności" Towarzystwo nie wyjaśnia. Stwierdza natomiast:

"Zachęcajcie braci do przebywania w dobrym towarzystwie; ostrzegajcie ich, żeby mieli się na baczności przed nieodpowiednim towarzystwem zarówno w zborze , jak i poza nim" [KSK, s.91]

Tak więc Świadkowie Jehowy muszą się strzec nie tylko osób poza zborem, ale także swoich własnych "braci" w zborze, bo oni także mogą stanowić "nieodpowiednie towarzystwo". Niezła paranoja.

Zresztą niezły system kontrolowania siebie nawzajem dokonuje się podczas głoszenia. ŚJ chodzą po domach zwykle dwójkami. To, co większość ludzi nie wie to fakt, że oni z każdego takiego spotkania muszą zrobić sprawozdanie w którym m.in. mogą ocenić swojego współtowarzysza. Nie dziw się więc, że gdy są razem, to siebie b. pilnują i są spięci. Najskuteczniej się dyskutuje ze ŚJ w cztery oczy, gdy on nie musi się obawiać, że ktoś może zaprotokułować jego wątpliwości, donieść o nieudolności w dyskusji.

Biurokratyczny system kontroli

Każy ŚJ jest zobowiązany do comiesięcznego rozliczania się z godzin głoszenia, ilości rozdanej literatury. Będziesz musiał wypełniać różne biurokratyczne blankiety:

[zdjęcie sprawozdania ze służby]
[zdjęcie sprawozdania ze studium]

Zakaz kontaktów z innymi społecznościami religijnymi

"Gdyby się dowiedziano, że ktoś nawiązał kontakt z inną społecznością religijną, należy zbadać tę sprawę, i - jeśli się to potwierdzi - trzeba powołać komitet." [KSK, s.95]

Także:

"Praca zarobkowa na rzecz organizacji religii fałszywej może postawić sprawcę w pozycji przypominającej sytuację osoby, która głosi fałszywe nauki" [KSK, s.95]

jak również:

"Obchodzenie świąt religii fałszywej należy traktować tak, jak każdy inny przejaw fałszywego wielbienia" [KSK, s.95]

Czym jest odstępstwo?

Kryteria, które podają wyżej ŚJ nie da się zbyt uzasadnić Biblią. Interesującą rzeczą jest to, w jaki sposób ŚJ definiują odstępstwo. Może wydawać ci się zaskakujące, ale odstępcą nie jest osoba, która głosi nauki sprzeczne z Biblią, lecz taka, która głosi nauki sprzeczne z aktualną doktryną Towarzystwa Strażnica. Jest to jasno stwierdzone na w KSK na s. 94. I tu niespodzianka. Angielska wersja książki różni się tu wyraźnie od jej polskiej wersji. Angielski tekst brzmi:

"Persons who deliberately spread (stubbornly hold to and speak about) teachings contrary to Bible truth as taught by Jehovah's Witnesses are apostates." [KSK, s.94, ang.]

został przetłumaczony jako:

"Osoby, które rozmyślnie rozpowszechniają (uporczywie popierają lub głoszą) nauki sprzeczne z prawdą biblijną, Świadkowie Jehowy uważają za odstępców." [KSK, s.95]

A powinien być:

Osoby, które rozmyślnie rozpowszechniają (uporczywie popierają lub głoszą) nauki sprzeczne z prawdą biblijną, tak jak nauczają Świadkowie Jehowy, są odstępcami.

Zauważmy, że polskie tłumaczenie KSK różni się zasadniczo od oryginału angielskiego...

Tytuł "Co cię czeka jako Świadka Jehowy?"
URL: http://watchtower.org.pl/jz-zostac_sj.php
Autor: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:178). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)