CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Proroctwa Daniela z występującymi okresami proroczymi w nauce Świadków Jehowy

OKRESY PROROCZE Nauka pierwotna ŚJ Nauki pośrednie ŚJ Nauka dziś obowiązująca ŚJ Katolickia wykładnia
3,5 czasu tj.1260 dni (Dn 7:25; 12:7) Od 539r. do 1799r. (Nadszedł Czas" s.96;"Złoty Wiek" Nr 97, 1929 s.188). Nauka wycofana ok. 1930r. Od ok. 1 X 1914r. do ok. 1 IV 1918r. (ang. Strażnica 1 VII 1951 s.409; por. ang. Strażnica 1 VI 1954 s.338 - od X 1914 do IV 1918). Nauka wycofana w 1958r.Od 1 poł. XI 1914r. do 7 V 1918r. (Bądź wola Twoja" tabela na końcu). Nauka wycofana w 1977r. ("Our Incoming World..." rozdz 8; por. Strażnica Nr 21, 1993 s.9-przypis) Od XII 1914r. do VI 1918r. ("Pilnie zważaj na Proroctwa Daniela!" 1999 s.301) Okresy 1150 dni (tj 2300 wieczorów i poranków), 1260 dni (tj 3,5 czasu), 1290 i 1335 dni są to poszczególne etapy oczyszczenia świątyni z pogańskiego kultu, kończenia się prześladowań Izraelitów przez Antiocha IV, rozpoczętych w 167r. przed Chr. a zakończonych w 164r. przed Chr. Wchodzi nawet w rachubę śmierć Antiocha (164r.). Nasze rozumienie tych liczb potwierdzają wydarzenia z Ksiąg Machabejskich oraz historyk żydowski Flawiusz (+98), który pisał:"Istotnie, naród nasz zaznał pod panowaniem Antiocha Epifanesa takiej właśnie niedoli, jaką Daniel na wiele lat przedtem ujrzał i zapowiedział w swym Piśmie" ("Dawne Dzieje Izraela" s.517-18).
1290 dni (Dn 12:11) Od 539r. do 1829r. ("Przyjdź Królestwo Twoje" s.83). Nauka wycofana ok. 1930r. Od I 1919r. do IX 1922r. (j/w.)
1335 dni (Dn 12:12) Od 539r. do 1874r. ("Przyjdź Królestwo Twoje" s.83). Nauka wycofana ok. 1930r. Od IX 1922r. do V 1926r. (j/w.)
2300 wieczorów i poranków (Dn 8:14) Od 454r. p.n.e. do 1846r. (Przyjdź Królestwo Twoje" s. 108-24;"Dokonana Tajemnica" s.194). Nauka wycofana w 1933r. ("Preparation" s.357) Od V 1926r. do X 1932r. ("Bogactwo" s.272;"Bądź wola Twoja" tabela na końcu). Nauka wycofana w 1971r. (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s.14-6) Od VI 1938r. do X 1944r. (j/w.)
7 czasów, wg ŚJ 2520 lat (Dn 4:16, 25 [4:13, 20 BT]) Od 606r. p.n.e. do 1914r. ("Nadszedł Czas" s.95). Nauka wycofana w 1943r. (Wspaniały finał Objawienia bliski!" s.105) Od X 607r. p.n.e. do X 1914r. (j/w.) Może dotyczyć literalnie okresu siedmiu lat, ale również pewnego symbolicznego okresu z życia Nabuchodonozora (patrz Dn 4:30 BT)

Co oznaczają powyższe okresy w nauce ŚJ zainteresowany znajdzie w w/w źródłach. Autorowi chodziło tylko o wskazanie manipulacji liczbami z proroctw Daniela dokonanymi przez Strażnicę aby je dostosować do swych potrzeb w danym czasie.

Oto podobne okresy prorocze z Apokalipsy w nauce Świadków Jehowy1260 dni (Ap 11:3)
Od 539r. do 1799r. ("Dokonana Tajemnica" s.207). Od X 1914r. do IV 1918r. (ang. Strażnica 1 VII 1951 s. 410-11). Nauka wprowadzona ok. 1930r. Od 1 poł. XI 1914r. do 7 V 1918r. ("Bądź wola Twoja" rozdz.8 par.26). Nauka wprowadzona w 1955r. (ang. Strażnica 15 III 1955 s.175). Od XII 1914r. do VI 1918r. (Strażnica Nr 15, 1994 s.31 por."Our Incoming World..." rozdz.8 - od 28 XII 1914 do 21 VI 1918). Nauka wprowadzona w 1977r. ("Our Incoming World..." rozdz.8). Patrz też"Wspaniały finał..." (s.162-4) - od X 1914r. do 1918r.


3,5 czasu tj. 1260 dni (Ap 12:6, 14)
Od 539r. do 1799r. ("Dokonana Tajemnica" s.225, 229). Od wiosny 1919r. do jesieni 1922r. ("Wspaniały finał..." s.184). Nauka wprowadzona w 1925r. (Strażnica 15 IV 1925 s.120).
Tytuł "Proroctwa Daniela z występującymi okresami proroczymi w nauce Świadków Jehowy"
URL: http://watchtower.org.pl/okresy.php
Autor: Włodzimierz Bednarski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:97). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)