CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Niebiański Dziadek z gwiazdozbioru Plejad?

Jehowa jako Niebiański Dziadek

"...niebiański Ojciec Jezusa Chrystusa stanie się niebiańskim Dziadkiem dla odkupionej rodziny ludzkiej. Z tego powodu rodzina ludzka wejdzie w nową relację ze Stwórcą nieba i ziemi." (Worldwide Security Under The 'Prince Of Peace', p. 169, 1986)
"Chociaż drugie owce nie zaliczają siię bezpośrednio do 'synów' wspomnianych w Księdze Izajasz 54:13, one też zostałt obdarzone przywilejem korzystania z pouczeń Jehowy. Słusznie więc nazywają Boga 'Ojcem', ponieważ przez 'Odwiecznego Ojca', Jezusa Chrystusa, istotnie stanie się On ich Dziadkiem ." (Watchtower, Aug. 1, 1995, p. 13)

Skoro Świadkowie Jehowy wierzą w Dziadka w Niebie, to czy ich ich "pomazańcy" (dosł. chrystusowie) z Brooklynu to Boże wnuczęta , a nie dzieci czy synowie? Dlaczego więc Chrystus nie powiedział abyśmy się modlili "Dziadku nasz, któryś jest w niebie..."?

Uwaga! Między angielską a polską wersją ostatniego cytatu są dosyć poważne różnice. Wygląda to tak, jakby ktoś w centrali w Nadarzynie nie znał języka angielskiego.

Oryginalny tekst angielski wg CD-ROM'u Watchtower Library brzmi:

"Even though the other sheep are not directly included among the 'sons' spoken of at Isaiah 54:13, they are blessed with being taught by Jehovah. Therefore, they properly address God as 'Father' because he will, in effect, be their Grandfather through the 'Eternal Father,' Jesus Christ.--Matthew 6:9; Isaiah 9:6."

Zaś odpowiadająca temu polska Strażnica tłumaczy to tak:

"Chociaż drugie owce nie zaliczają siię bezpośrednio do 'synów' wspomnianych w Księdze Izajasz 54:13, one też zostałt obdarzone przywilejem korzystania z pouczeń Jehowy. Słusznie więc nazywają Boga 'Ojcem', ponieważ przez 'Ojca na wieki', Jezusa Chrystusa, istotnie stanie się On ich Wspaniałym Ojcem ." (Strażnica, 1.08.1995, s.13, akp.19)

Jak widać w centrali Świadków Jehowy w Polsce komuś nie mogło przejść przez gardło, że Jezus jest Ojcem Odwiecznym zaś Jehowa tylko Dziadkiem w Niebie... Poprawnym tłumaczeniem słowa Grandfather jest Dziadek a nie Wspaniały Ojciec!

Jehowa siedziący w gwiazdozbiorze Plejad

"Oblicze głebi, oczywiście byłoby w kierunku Plejad, które są określone jako dziedzictwo Jehowy." (Creation; 1927; 2,175,000 ed.; p. 94)
"Konstelacja siedmiu gwiazd tworzących Plejady pojawia się jako koronowane centrum wokół którego poruszają się znane systemy planetarne. Nawet planety naszego układu słonecznego są posłuszne słońcu i podróżują po swoich wyznaczonych orbitach. To sugeruje, i to z dużym znaczeniem, że jedna z gwiazd z tej grupy jest miejscem przebywania Jehowy i miejsce najwyższych niebios ;..." (Reconciliation; 1928; p. 14)
"Konstelacja Plejad jest małą grupą w porównaniau z innymi, które przyrządy naukowe odkryły dla dziwiących się oczu człowieka. Ale nawet największych rozmiarów gwiazdy lub planety są małe w porównaniu ze znaczeniem Plejad jako miejsca wiecznego tronu Boga ." (Reconciliation; 1928; p. 14)

Swoją drogą, jestem ciekaw, jaką szybkość kosmiczną osiągnął Chrystus, gdy wstępował do nieba. :-) Zapytaj się Świadka Jehowy.

Tytuł "Niebiański Dziadek z gwiazdozbioru Plejad?"
URL: http://watchtower.org.pl/plejady.php
Autor: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:170). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)