CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

W Obronie Wiary

48. "CUDOWNA PSZENICA"

 

      48.1. Strażnica od dawna nie wspomina już swej niechlubnej sprzedaży tzw. "cudownej pszenicy". Przypomnijmy to wydarzenie, szczególnie dla nowych ŚJ. Aby nie być posądzonym o wymyślanie faktów, trzeba oprzeć się jedynie na materiałach opublikowanych przez ŚJ. Russell nauczał, że Chrystus powrócił niewidzialnie na ziemię w 1874r. ("Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.46-7, 133). Aby to potwierdzić, powoływał się on na wymiary piramidy Cheopsa ("Dokonana Tajemnica" s.68) i na wiele odkryć i wynalazków. Pośmiertne jego dzieło, wyd. przez Rutherforda (1917) pt. "Dokonana Tajemnica" (s.325) podawało: "Z pośród sławnych rzeczy Nowego Dnia, bez wyjątku odkrytych począwszy od roku 1874, są maszyny do rachowania, aeroplany, aluminium, antyseptyczna chirurgia, sztuczne farby, automatyczne spoidła wagonów, automobile, drut kolczasty, (...) separatory do mleka, (...) pługi dyskowe, (...) maszyny żniwiarskie, (...) maszyny do szycia butów, (...) maszynki do pisania..." (por. "Harfa Boża" s.243). Wydaje się, że i pojawienie się w 1904r. nowej odmiany pszenicy, która dawała ponoć wysokie plony i którą w 1906r. nazwano "cudowną pszenicą" (miracle wheat) zostało odczytane przez Russella jako kolejny objaw błogosławieństwa Chrystusa, z okazji Jego powrotu. Strażnica Nr 12, 1958 s.22 nie ukrywa tego, gdyż pytającemu o pszenicę odpowiada: "Brat Russell interesował się wszystkim, co dotyczyło biblijnej przepowiedni, że pustynie zakwitną jak róża i że ziemia wyda swój urodzaj". O istnieniu tej pszenicy poinformował on swych czytelników na łamach ang. Strażnicy [Zion's Watch Tower] z 15 III (s.86) i VII 1908r. "Gdy więc prasa publiczna doniosła o nowej niezwykłej odmianie pszenicy, którą jej hodowca nazwał 'cudowną pszenicą', brat Russell opublikował w 'Strażnicy' tę wiadomość wraz z opinią rządową." (Strażnica Nr 12, 1958 s.22). W 1911r., jak podaje ang. broszura Rutherforda pt. "Wielka bitwa na kościelnych niebiosach" 1915 (fragm. tłumaczenia polskiego patrz "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 6, 1987 s.15-24 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego) reklamowano tę "cudowną pszenicę" w Strażnicy (15.05.1911 i 01.10.1910), przez kontakt z którą można ją było kupować. Jednak jak podaje w/w broszura Rutherforda, z powodu rozpętanej przez wrogów Russella nagonki, Strażnica zarobiła na "cudownej pszenicy" ponoć tylko 1800$, a sprzedawano ją po 1$ za funt (Strażnica Nr 12, 1958 s.22). O niezadowoleniu wtedy opinii publicznej, religijnym kupczeniem zbożem, Strażnica Nr 12, 1958 s.22 tak wspomina: "Gdy postronni zaczęli tę sprzedaż krytykować, powiadomiono wszystkich, którzy wpłacili jakąkolwiek kwotę, że skoro nie są zadowoleni, to mogą swe pieniądze podjąć z powrotem. Zostały one w tym celu złożone w depozycie na jeden rok. Jednak nikt nie zażądał zwrotu". Odbyła się też związana z "cudowną pszenicą" rozprawa sądowa, z gazetą Brooklyn Daily Eagle, o czym wspomina ang. Strażnica [The Watch Tower] z 15 II 1913r. Gazeta ta, oskarżyła bowiem Russella o oszustwo związane z "cudowną pszenicą" (Encyclopedia Americana hasło: 'Russell'). Russell zaś, w 1915r. pytającemu o sprawy reklamy odpowiedział: "Jakiś czas temu podaliśmy w 'Strażnicy' małą notatkę o tak zwanej Cudownej Pszenicy. Wielu z was widziało to. Myślimy, że dobrze uczyniliśmy podając tę notatkę. Podaliśmy też raz notatkę o pewnego rodzaju fasoli i pewnej specjalnej bawełnie. Niektórzy z naszych przyjaciół skorzystali z tych notatek. Raz podaliśmy notatkę o pewnym zabiegu na leczenie raka. Otrzymaliśmy w tej sprawie setki listów, od osób w prawdzie i setki od innych; wielu pisało że odnieśli dobre skutki. Do pewnego stopnia, było to pomocnym w rozpowszechnianiu Prawdy. Ludzie zauważyli, że nam nie rozchodzi się o ich pieniądze, ale że staramy się czynić im dobrze i zaczęli się interesować" ("Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.347). A jak Strażnica tłumaczyła się ze sprzedaży, z której się później wycofano? Odwoływano się do zwyczajów tych, których nazywają Babilonem. Strażnica Nr 12, 1958 s.22 podaje: "Pieniądze od ofiarodawców były datkiem na chrześcijańską pracę misyjną. (...) Była to po prostu darowizna na rzecz Towarzystwa metodą tak często praktykowaną przez innych, jak np. sprzedaż na wencie parafialnej pieczywa ofiarowanego przez dobrowolnych dawców". Jak widać z wypowiedzi Russella, podobno pieniądze nie były najważniejsze, lecz sam efekt z reklamy, dzięki której mieli się pojawić nowi jego zwolennicy. Jemu zaś osobiście, zaistniała "cudowna pszenica", przydała się do potwierdzenia powrotu Chrystusa w 1874r. Ciekawe, że jeszcze w 1925r. Rutherford w "Złotym Wieku" Nr 8, 1925 s.123 nazwał tę pszenicę "zwiastunem nowej epoki". Czyż i ona miała potwierdzać oczekiwania związane z 1925 rokiem? Patrz też 1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses s.70-1; "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 1, 1978 s.8-10 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "W Obronie Wiary", podtytuł: "48. Cudowna pszenica"
URL: http://watchtower.org.pl/w_obronie_wiary-48.php
Autor: Włodzimierz Bednarski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:145). Ostatnie zmiany: 2002-03-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)