CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

W Obronie Wiary

NIEKTÓRE WERSETY ŹLE INTERPRETOWANE  PRZEZ ŚWIADKÓW JEHOWY

 

Po wersecie biblijnym podany jest punkt, w którym omówiony jest dany fragment. Pierwsza liczba w oznaczeniu punktu jest zarazem numerem rozdziału.


 

Rdz

3:15..................17.13.

6:2............27.4., 28.9.

9:4............46.6., 46.7.

Wj

20:3n................33.1.3

20:17................33.1.3

Kpł

7:27....................46.6.

17:10-14............46.6.

Lb

14:34..................49.1.

21:9.......................6.3.

Pwt

4:16....................33.5.

5:21..................33.1.3

12:16..................46.6.

12:23..................46.6.

1Sm

17:33..................46.6.

28:7-10............22.10.

2Krl

18:4....................33.2.

2Krn

36:21................55.1.2

Job

1:6....................47.1.2

Ps

37:9-29..............24.7.

104:5..................24.7.

110:1..................2.17.

115:16................24.7.

115:17................22.3.

118:24..............34.1.8

Prz

2:21....................24.7.

4:18....................40.6.

8:22n....................3.3.

Koh

3:20n..................22.3.

9:10....................22.3.

Iz

2:4............45.4., 45.6.

11:6-9................24.9.

42:8....................2.15.

43:10n.....2.16., 41.1., 41.5., 41.7.

44:6nn................2.28.

44:9-20..............33.4.

45:18..................24.7.

62:1n..................11.6.

65:21-25............24.9.

Jr

25:11n..............55.1.1

29:10................55.1.1

Ez

4:6......................49.1.

18:4....................22.2.

18:20..................22.2.

Dn

4:13..................40.11.

4:17....................49.1.

4:20..................40.11.

7:25..................40.11.

8:14..................40.11.

12:1.............5.1.9 i 11

12:4....................40.7.

12:7..................40.11.

12:11n..............40.11.

Zch

1:12..................55.1.3

7:5....................55.1.4

Ml

3:1....................5.1.14

Mt

1:23.......................2.4.

1:25....................4.1.8

2:1-12................38.4.

5:5......................24.6.

10:28..................22.8.

11:11..................25.9.

12:46n..................4.1.

12:48nn............17.12.

13:55n..................4.1.

15:1-9................32.3.

16:18..................18.2.

16:19..................18.5.

17:3n..................22.7.

20:23..................2.18.

22:30..................24.3.

23:9....................20.1.

23:14..................43.4.

24:3..8.1.8, 8.4., 8.10.

24:14..................30.3.

24:34..................49.1.

24:36...2.8., 14.9., 29.1.

24:37nn......8.1.8 i 11

24:45................40.10.

25:40..................25.8.

25:46................28.10.

26:26nn.....35.2.7, 35.2.11-2

27:52n....13.1., 22.17.

28:18.................2.1.3.

28:19................14.1.6, 15.2., 15.6.

Mk

1:8......................14.5.

3:31n....................4.1.

6:3........................4.1.

7:1-13.................32.3.

10:18....................2.7.

13:32.........2.8., 14.9., 29.1.

16:16..............36.3.24

Łk

1:28....................17.6.

1:48.......17.3., 17.17.

2:22nn................17.7.

2:49..................17.15.

4:18....................11.6.

8:19n....................4.1.

11:27n..............17.14.

12:4....................22.8.

16:19-31...22.5., 28.5.

17:21..................30.1.

20:46..................43.1.

21:24..................49.2.

22:19................35.4.6

22:20................35.2.7

23:43.......23.1., 24.2., 24.4.

24:37..................22.6.

24:39..................22.6.

24:49..............14.1.12

J

1:1..............2.2., 13.1.

2:4....................17.15.

2:12......................4.1.

2:19-22...............2.24., 13.2.28

4:24....................33.3.

5:18....................2.27.

6:51-56.....35.2.4 i 11

7:3nn.....................4.1.

10:16..................25.6.

10:17n............13.2.28

10:30..................2.20.

10:33..........2.6., 2.20.

10:34....................2.6.

13:35..................40.3.

14:19....................8.2.

14:22....................8.2.

14:28..................2.22.

15:7................13.2.15

17:3..........2.11., 15.7.

17:6....................11.4.

17:26..................11.4.

18:11..................45.4.

19:26n..............17.11., 17.13.

20:17........2.19., 23.1.

20:23...........37.1.1 i 2

20:25..................6.1.6

20:28....................2.9.

Dz

1:7......................29.1.

1:11......................8.7.

1:14......................4.1.

2:4......................14.3.

2:17....................14.2.

2:21....................10.2.

2:29....................25.9.

2:42.............35.4.4 i 7

2:46.............35.4.4 i 7

5:30......................6.4.

5:42.........44.2., 44.4.,

7:59....................10.5.

8:14....................18.7.

10:38..................14.4.

10:39....................6.4.

13:29....................6.4.

15:14..................41.3.

15:20..................46.1.

15:29..................46.1.

20:7......34.8., 35.4.4, 35.4.7

20:20........44.1., 44.4.

21:25..................46.1.

Rz

1:23....................33.6.

6:7....................28.11.

6:23..........28.3., 28.4.

9:5......................2.26.

10:13..................10.2.

14:5....................34.2.

15:6....................2.19.

 

1Kor

5:3........................8.8.

5:7n....................39.5.

10:4....................18.3.

11:3....................2.10.

11:25................35.2.7

11:26................35.1.2

15:24n.....2.12., 9.1.4

15:28........2.12., 9.1.4

15:44................7.1.13

15:45................7.1.10

15:50....................7.3.

16:2....................34.8.

2Kor

1:3......................2.19.

5:1-8.................22.15.

5:16..................7.1.17

11:31..................2.19.

Ga

2:7nn..................19.2.

3:20....................15.9.

4:26..................17.11.

Ef

1:3......................2.19.

1:17....................2.19.

 

Flp

1:21-24.............22.14.

2:6n....................2.23.

3:21............7.1.3, 7.3.

Kol

1:15..........2.13., 3.1.3

1Tm

2:5n..........10.6., 17.3.

3:2......................42.3.

3:16..................7.1.14

4:3......................42.2.

2Tm

2:2......................40.2.

Tt

2:13......................2.3.

Hbr

1:3......................2.13.

1:6......................10.7.

1:8n....................2.21.

1:10.......11.3.2, 12.1.

10:10..................8.13.

11:14nn..........13.2.24, 24.7.

12:22n..............22.11.

Jk

5:20....................22.2.

1P

1:3......................2.19.

2:24......................6.4.

3:18..................7.1.12

3:19....................27.4.

5:13....................19.1.

2P

1:1........................2.3.

1J

5:20....................2.11.

Jud

7.........................28.2.

 

 

 

Ap

1:1......................2.14.

1:7......................8.1.3

1:10....................34.1.

1:17......................2.5.

2:8........................2.5.

3:12....................2.19.

3:14....................3.1.4

4:4........22.12., 25.2.5

5:10....................25.7.

6:9n....................22.3.

7:4-8...................25.2.

7:9-15.................25.2.

7:15.....13.2.31, 25.3.

12:1-4....17.9., 17.13.

12:7-13..............47.2.

14:1-4....22.12., 25.2., 25.4.

16:16..................29.1.

19:1....................25.3.

20:6....................25.7.

22:12n..................2.5.

 


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "W Obronie Wiary", podtytuł: "Niektóre wersety źle intrepretowane przez ŚJ"
URL: http://watchtower.org.pl/w_obronie_wiary-indeks.php
Autor: Włodzimierz Bednarski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:156). Ostatnie zmiany: 2002-03-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2019 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)