Skocz do zawartości


Zdjęcie

Studium I.


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
469 replies to this topic

#41 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2006-03-23, godz. 17:17

Liberal, byłoby fajnie, gdybyś przytoczył także pogląd Towarzystwa Strażnica na temat panowania pozostałych królów babilońskich jako zgodny z chronologią świecką. Czy masz Strażnicę z 1 stycznia 1965, strona 29?

Proszę bardzo, chociaż ten artykuł jest przedrukiem z książki Babylon the Great Has Fallen! God's Kingdom Rules! do ściągnięcia stąd

Watchtower z 1 stycznia 1965, ss.28-30 [Strażnica nr8 z 1966, ss.9-11]

Radość złych nie trwa długo

KIEDY w roku 607 przed nasza erą Babilon obalił figuralny rząd Boży, wczesny jego król Nabuchodonozor uznał, że doprawdy ma czym się szczycić. Wydawało mu się, że bardzo siebie przez to wywyższył. (Izaj. 14:13) Prawdą jest, że Jehowa nazwał Nabuchodonozora swoim sługa. (Jer. 25:9) Pozwolił mu zdobyć władzę i użył go za narzędzie do wytracenia odstępczej, buntowniczej Judy. Nabuchodonozor jednak nie dokonał tego jako wielbiciel Jehowy; czcił babilońskiego bożka Marduka, a Babilon był odwiecznym wrogiem Boga. Radość Babilonu opierała się więc na nienawiści do Jehowy i Jego ludu – na pobudkach wywodzących się od samego Diabła. Dlatego radość ta nie mogła trwać długo, a w samej rzeczy trwała tylko sześćdziesiąt osiem lat. Jehowa z góry przewidział i oznajmił, jak długo Babilon będzie mógł dumnie podnosić głowę, weseląc się nad zwyciężonym ludem Bożym. – Treny 1:21, Jer. 29:10,
2 Zapoznanie się z przebiegiem tych wydarzeń dodaje otuchy i pociechy. Niniejszy artykuł oraz dalsze z tej serii wykażą, jak Jehowa złamał władzę Babilonu i odwrócił kartę radości.
3 Do przekazywania swemu ludowi zapewnienia, że radość ich zwycięzców nie potrwa długo, Jehowa nadal posługiwał się prorokiem Ezechielem. W roku 593 p.n.e., przebywając na wygnaniu w Babilonii już dwudziesty piąty rok. Ezechiel oglądał w wizji nową świątynię Jehowy i przyległe miasto pod nazwą Jehowa-szammah, co znaczy: „Jehowa tam mieszka”. (Ezech. 40:1 do 48:35) W wyniku tego serca wielbicieli Janowy napełniła krzepiąca nadzieja, że są widoki na wznowienie wielbienia prawdziwego Boga Jehowy w nowej świątyni wzniesionej w Jeruzalem, z którym to miastem On związał swoje ironię.
4 Dwa lata później Ezechiel zapisał ostatnie proroctwo o Nabuchodonozorze w roli sługi Jehowy. Bóg przepowiedział, że wynagrodzi Nabuchodonozora za służbę, którą pełnił jako wykonawca wyroku Jehowy przez 12 lat oblężenia Tyru, kiedy to zdołał wprawdzie zburzyć lądowe dzielnice miasta, ale nie potrafił zdobyć łupu, jakim były jego wielkie bogactwa. Opanowanie Tyru wyspowego miało przypaść w udziale dopiero Aleksandrowi Wielkiemu. Natomiast Nabuchodonozor miał być nagrodzony podbojem Egiptu i wszystkimi jego bogactwami. Dlatego odstąpiwszy od Tyru rozszerzył w roku 588 p.n.e. imperium babilońskie o terytorium Egiptu. Radość Babilonu miała jednak trwać już tylko czterdzieści dziewięć lat. – Ezech. 29:17-20.'

OSTATNIA DYNASTIA SEMICKICH KRÓLÓW BABILONU
5 Nabuchodonozor zestarzał się i wreszcie zaczął się rozglądać za następcą. Ze swej małżonki Amytis, pochodzącej z Medii, miał pierworodnego syna Ewilmerodacha. Prócz tego miał dwóch zięciów, Neriglissara i Nabonida. Ten ostatni był mężem Nitokris, córki Nabuchodonozora, którą mu urodziła żona o takim samym imieniu. Małżeństwo to wydało na świat Balsazara (Balszassara), który w takim razie był wnukiem Nabuchodonozora i prawnukiem Nabopolassara, założyciela ostatniej dynastii semickich królów Babilonu. 1
6 Amel-Marduk (Ewil-Merodach) jako najstarszy syn Nabuchodonozora objął po nim tron w roku 581 p.n.e. Okazał łaskawość pewnemu więźniowi judejskiemu, przez co nieświadomie wprowadził w czyn zamierzenie Jehowy. Księga 2 Królewska 25:27-30 donosi: „Stało się także trzydziestego i, siódmego roku pojmania Joachyna, króla Judzkiego, dwunastego miesiąca [już w roku 580 p.n.e.] (...), że wywyższył Ewilmerodach, król Babiloński tegoż roku, gdy począł królować, głowę Joachyna, króla Judzkiego, uwolniwszy go z więzienia. I rozmawiał z nim łaskawie, a wystawił stolicę [tron] jego nad stolice innych królów, którzy z nim byli w Babilonie. Odmienił też jego odzienie, w którym był w wiezieniu, i jadał chleb zawsze przed obliczem jego po wszystkie dni żywota swego.” Joachyn (inaczej Jechoniasz) miał w Babilonii siedmiu synów, a między nimi Salatiela, którego przysposobiony syn Zorobabel został później namiestnikiem odbudowanego Jeruzalem i wszedł do linii rodowej przodków Jezusa Chrystusa. – 1 Kron. 3:17-19; Agg. 1:1; 2:24; Ezdr. 5:1, 2; Mat. 1:12.
7 Ewil-merodach po dwuletnim panowaniu został zamordowany przez swego szwagra Neriglissara, który następnie rządził przez cztery lata i w tym okresie zajmował się głownie wznoszeniem budowli. Po nim wstąpił na tron jego małoletni jeszcze syn Labaszi-Marduk, dał się on poznać jako nader występny młodzieniec i już po dziewięciu miesiącach padł ofiarą zamachu. Wtedy objął tron Nabonid, ulubiony zięć Nabuchodonozora, który dotąd pełnił funkcję namiestnika miasta Babilon. Panowanie jego zyskało sobie wielką sławę i rozciągnęło się aż do upadku Babilonu w roku 539 p.n.e. Oddawał się literaturze, sztuce i religii. Twierdzi się o nim, iż był synem pewnej kapłanki księżyca z Charanu (Harranu), i to miało być przyczyną, dla której Nabuchodonozor okazywał mu szczególne względy. Znane dzieło pt. The Encyclopedia Americana podaje w tomie II, na stronie 441:
Był to gorliwy zwolennik religii i zbieracz zabytków przeszłości. Zbudował lub odnowił wiele świątyń, głównych miastach swego królestwa. Zapał Nabonida poniósł go zbyt daleko, ponieważ próbował zcentralizować w Babilonie kulty całego swego królestwa. Odstręczył przez to od siebie kapłanów, a nawet wywołał ich czynny opór. Od zamierzchłej bowiem przeszłości każde miasto Babilonii miało własne bóstwo opiekuńcze, któremu poświęcano świątynię i któremu lud był głęboko oddany. Posągi i kapliczki tych poszczególnych bóstw zostały teraz zgromadzone w Babilonie. Krok ten oraz inne podobne zraził kapłaństwo, co utorowało drogę do jego kapitulacji przed silniejszą potęgą.
8 W oazie Tema na terenie Arabii Nabonid założył drugą stolicę Babilonii. W trzecim roku swego królowania ustanowił współwładcą wspomnianego już Balsazara. Kiedy, Nabonid przebywał poza Babilonem, w położonej daleko na południu Temie, w Babilonie urzędował Balsazar jako drugi władca kraju. Był to również człowiek nader religijny, a tego właśnie oczekiwali Babilończycy od swych królów. Był bardzo oddany kultowi babilońskich bogów, a Jehowie bluźnił i lżył Go, radując się z rzekomego zwycięstwa swoich bogów, o którym wnioskował na tej podstawie, że Judejczycy znaleźli się w niewoli babilońskiej. (Dan. 5:1-4) Budował świątynię i składał im w darze złoto, srebro i zwierzęta ofiarne. Odkryto sześć dokumentów pisanych znakami klinowymi i pochodzących z okresu między piątym a trzynastym rokiem panowania jego ojca Nabonida, gdzie znalazło się potwierdzenie tych faktów. Balsazar nawet płacił babilońską dziesięcinę religijną. Był naprawdę oddany swoim bogom. 2

DNI BABILOŃSKIEGO MOCARSTWA ŚWIATOWEGO POLICZONE
9 Trwał właśnie trzeci rok panowania Nabonida, kiedy nastąpiło zdarzenie opisane w proroctwie Daniela 7:1, gdzie Balsazarowi przypisano miano „króla babilońskiego” i gdzie czytamy: „Roku pierwszego Balsazara, króla Babilońskiego, miał Daniel sen i widzenia swoje na łożu swym.” W tym proroczym śnie Daniel ujrzał, że babilońskie mocarstwo światowe nie miało trwać bez końca. Kolejno po sobie następujące potęgi zostały we śnie przedstawione jako dzikie bestie. Pierwsza bestia, lew z orlimi skrzydłami, symbolizowała mocarstwo babilońskie pod władzą dynastii królów od Nabuchodonozora do Balsasara. Druga bestia, która była podobna niedźwiedziowi wspartemu na jednym boku i otrzymała rozkaz: „Wstań, nażryj się dostatkiem mięsa” – stanowiła unaocznienie mocarstwa medo-perskiego z linią władców od Dariusza Meda i Cyrusa Persa aż do Dariusza III Persa. 3
10 W ósmym rozdziale księgi Daniela opisana jest inna wizja, którą Daniel miał „roku trzeciego królowania Balsazara króla”; widział wtedy barana, przed którym nikt się nie mógł ostać. Powiedziano mu, że baran oznacza królów Medii i Persji. Tym sposobem Bóg przepowiedział przez widzenie, że Babilon, trzecie mocarstwo światowe w historii, upadnie przed czwartą potęgą, to jest Medo-persją. – Dan. 8:1, 3, 4, 20.
11 A zatem to, co teraz miało się odebrać na scenie świata, było już z góry ustalone. Po Nabuchodonozorze nastąpił w Babilonie stosunkowo kratki okres burzliwych rządów, który objął tylko jeszcze jego wnuka. Następnie w roku 539 p.n.e. Babilon wpadł w ręce Medów i Persów. Chociaż więc z powodu upadku Judy czuł się tak bardzo wywyższony i miał z tego tyle uciechy – wszystko to nie trwało jednak długo, ponieważ Ten, kto ustanawia czasy i chwile oraz „według woli swojej postępuje z wojskiem niebieskim i z obywatelami ziemi”, wyznaczyć panowaniu babilońskiemu kres. – Dan. 4:35.

POCIECHA DLA LUDZKOŚCI
12 Podobnie i dziś, kiedy na ziemi sroży się nieprawość, a zagrożone zostało nawet samo istnienie ludzkości, i kiedy ludzie stojący po stronie Królestwa Bożego i ogłaszający je są prześladowani – możemy być pewni, że radość takich podłych ciemięzców jest tylko krótkotrwała. Dzisiaj, gdy się szerzą zło i przemoc, wywołane przez fałszywe nauki religijne większego Babilonu, Słowo Boże zapewnia nas, że jest to niewątpliwy znak bliskiego końca tych ciemięzców. Sam Jezus, który z licznymi szczegółami opisał stosunki obecnie panujące na świecie, zapowiedział, że triumf zła będzie tylko pozorny: „Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”, to znaczy aż nieprawość zostanie usunięta i w całej pełni zapanuje na ziemi Królestwo „Syna człowieczego” ku błogosławieństwu wszystkich ludzi. (Mat. 24:30, 34, NT, Psalm 92:8) Tego to władcę widział Daniel w swoim śnie i właśnie jemu dano „Władzę i cześć, i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki, służyli; władza jego (...) wieczna, która nie będzie odjęta.” – Dan. 7:14.
(B-17)

[Przypisy]
1 R.P. Dougherty: „Nabonidus and Belshazzar”, str. 79.
2 Zobacz wydaną w języku angielskim książkę „Nabonidus and Belshazzar”, rozdział VTII pt.: „Belshazzar’s Devotion to Babylonians Deities”.
3 Zobacz książkę Towarzystwa Strażnica pt. „Bądź wola twoja na ziemi”.


Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#42 White Death

White Death

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 243 Postów

Napisano 2006-03-23, godz. 18:14

Oczywiscie. Jeszcze jakis czas temu ludzilem sie ze bracia z Ciała Kierowniczego sa tak mocno zapracowani ze nie znajduja czasu na omowienie oczywistych wskazowek jakie naplywaja z calego swiata co do poprawnego zrozumienia blednie podawanych przez nich prawd. Dzisiaj zdobylem dowody i pewnosc iz sa to ludzie na wskros cyniczni,bez żadnych skrupułów kto wie czy nie ateiści!! MOCNE!!!!!??

Mozesz temat rozszerzyć lub wyslać mi te dowody na maila ?
Przeto odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim. Efezjan 4:25a
To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! Zach 8:16

#43 ehomo

ehomo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 337 Postów

Napisano 2006-03-23, godz. 20:42

AZARIASZ

pytasz - 1. Czego ile mamy?

Lat panowania. Jeżeli zliczysz panowanie wszystkich królów babilońskich od Nabuchodonozora do Nabonida wyjdzie ci ile lat trzeba odliczyć aby zobaczyć kiedy wypada 18 rok panowania Nabuchodonozora czyli rok zburzenia Jerozolimy.


pytasz - 2. Podaj stronę we Wnikliwym poznawaniu... z której czerpiesz info o 17 latach.

Mirek podał

pytasz - 3. Jaki to ma związek z resztą?

odpowiedz pod pierwszym pytaniem.

-------------------------------------------------------------------------

Jeżeli możesz to odpowiedz na pytania:

1. Gdzie w Biblii jest podany rok zdobycia Babilonu?
2. Gdzie w Biblii jest podany rok przybycia Żydów z wygnania po wydaniu dekretu Cyrusa?

czekam :)
-------------------------------------------------------------------------

Co do Petroniusza.
Jak poczytasz to się przekonasz jak się myli. Jeżli chcesz to mogę ci odpowiedzieć dlaczego tak myślę. Gdzieś założyłem wątek o tych "argumentach" starożytnych pisarzy

#44 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-23, godz. 22:50

Mirku i Ehomo, Fly i inni szczerzy Bracia zajrzyjcie pod ten link i powiedzcie kto tu zajmuje sie klamstwem!!!??? :angry:

http://www.watchtowe...lski_cytuja.php
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#45 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-03-24, godz. 00:58

Kloo, krótka na temat dwóch spraw, które poruszyłeś:

Gdzie podział sie Jakub syn Jozefa??
Daleki jestem od uznania Marii za jaką ja uznają inni chrzescijanie,ale czy Niewolnik nie zna tych wersetow?? Gdzie znajdziemy ich wyjasnienie?? Czy ktos juz tak jak ja przejrzal ten temat poczawszy od lat 30-stych??


Najbardziej naturalne odczytanie tekstu Nowego Testamentu, każe nam wierzyć, że Jezus miał czterech braci. Tym, którzy twierdzą, że na pewno tak nie było, pozostaje to udowodnić. Wystarczyłoby pokazać, że pisarze NT nie znają słowa 'kuzyn' i 'krewny'. Albo możnaby pokazać jakieś użycie słowa adelfos przez pisarzy, którzy mówią o braciach Jezusa (w sumie to moglibyśmy sobie pozwolić nawet na wszystkich pisarzy Nowego Testamentu) w znaczeniu innym niż "rodzony brat".

Jeśli ktoś więc twierdzi, że pisarze NT używali słowa adelfos w znaczeniu "kuzyn" albo "daleki krewny", to ciężar dowodu spada na niego.

Teraz kwestia Jakuba. Po pierwsze, żaden z dwóch Jakubów z "dwunastki apostółow" nie zostaje w ewangeliach nazwany bratem Jezusa. Nie możemy więc na tej podstawie stwierdzić, że któryś z nich jest faktycznie 'bratem Jezusa', o którym pisze ap. Paweł.

Co natomiast wiemy, to to, że był pewien Jakub, któremu to ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu. Wiemy też, że apostołami byli nazywani chrześcijanie nie wchodzący w skład "dwunastki". Wiemy również, że Dzieje Ap. kilka razy mówią o Jakubie, który pełnił ważną rolę w zborze pierwszych chrześcijan. I teraz pytanie: Kim według Ciebie jest ten Jakub?, i dlaczego nie mógłby być rodzonym bratem Jezusa?

Druga nie mniej wazna sprawa : Czemu jako jedyni na swiecie opieramy nasz przeklad PS na spirytystach Greberze i Thompsonie?? Sluze dowodami pod :
[email protected]


Nie opieramy. Prawdą jest, że Strażnica na przestrzeni lat 1955-83 kilka razy powołała się np. na przekład Grebera. Nie oznacza to jednak, że 1) przekład Nowego Świata, czy jakikolwiek inny przekład jest "oparty" na przekładzie spirytystów, tylko dlatego, że niektóre decyzje podjęte podczas tłumaczenia tekstu przez tłumaczy tego przekładu, są zbieżne z decyzjami Grebera czy Thompsona

oraz

2) nie oznacza to, że redaktorzy, którzy pisali akurat te artykuły w Strażnicy, w których cytowano przekład Grebera, w ogóle wiedzieli o tym, że Greber jest spiritystą.

Poza tym Świadkowie nie są jakimś ewenementem, że zacytowali przekład Grebera, bo cytować przekład Grebera zdarzało się np. takiemu bibliście-gigantowi jak Metzgerowi. Więc to nie tak, że Świadkowie szukali, szukali i w kóncu znaleźli jakiegoś spirytystę i postanowili go zacytować (albo uznać za autorytet).

Pisanie, że Świadkowie "opierają swój przekład na spirytystach" jest dla mnie więc przynajmniej nieporozumieniem.


Pozdrawiam serdecznie,
Matuzalem

#46 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-24, godz. 07:18

Serdecznie Ci dziekuje. Mozesz wskazac wersety ktore mowia O tym innym Jakubie, ktoremu ukazal sie Jezus ??

Co natomiast wiemy, to to, że był pewien Jakub, któremu to ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu.

Wiemy też, że apostołami byli nazywani chrześcijanie nie wchodzący w skład "dwunastki".


Ktore wersety na to wskazuja Drogi Bracie??


Wiemy również, że Dzieje Ap. kilka razy mówią o Jakubie, który pełnił ważną rolę w zborze pierwszych chrześcijan. I teraz pytanie: Kim według Ciebie jest ten Jakub?, i dlaczego nie mógłby być rodzonym bratem Jezusa?
A według Ciebie,Drogi Bracie i dlaczego mógł nim być ??

Tym, którzy twierdzą, że na pewno tak nie było, pozostaje to udowodnić.
prosze pomoz mi w tym

Wystarczyłoby pokazać, że pisarze NT nie znają słowa 'kuzyn' i 'krewny'. Albo możnaby pokazać jakieś użycie słowa adelfos przez pisarzy, którzy mówią o braciach Jezusa (w sumie to moglibyśmy sobie pozwolić nawet na wszystkich pisarzy Nowego Testamentu) w znaczeniu innym niż "rodzony brat".
ogromnie bym sobie cenil dowod i w tej Twoiej tezie.

Nie opieramy. Prawdą jest, że Strażnica na przestrzeni lat 1955-83 kilka razy powołała się np. na przekład Grebera. Nie oznacza to jednak, że 1) przekład Nowego Świata, czy jakikolwiek inny przekład jest "oparty" na przekładzie spirytystów, tylko dlatego, że niektóre decyzje podjęte podczas tłumaczenia tekstu przez tłumaczy tego przekładu, są zbieżne z decyzjami Grebera czy Thompsona
Hmmmm......mam przeciwne dowody ze STRAZNIC, udostepnie je za chwile.

2) nie oznacza to, że redaktorzy, którzy pisali akurat te artykuły w Strażnicy, w których cytowano przekład Grebera, w ogóle wiedzieli o tym, że Greber jest spiritystą.
Twoj nick zobowiązywalby do okazywania wiekszej rozwagi. Przekaze cytaty ze STRAZNIC, ktore tej Twojej tezie przeczą


Poza tym Świadkowie nie są jakimś ewenementem, że zacytowali przekład Grebera, bo cytować przekład Grebera zdarzało się np. takiemu bibliście-gigantowi jak Metzgerowi. Więc to nie tak, że Świadkowie szukali, szukali i w kóncu znaleźli jakiegoś spirytystę i postanowili go zacytować (albo uznać za autorytet).
Pisanie, że Świadkowie "opierają swój przekład na spirytystach" jest dla mnie więc przynajmniej nieporozumieniem.

A do tego odniose sie na sam koniec :rolleyes:

Usowaj zatem MATUZALEMIE moje wątpliwości, aby PRAWDA swieciła jak zorza o PORANKU :rolleyes:

Użytkownik Kloo edytował ten post 2006-03-24, godz. 07:24

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#47 Terebint

Terebint

  Taoista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4710 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-03-24, godz. 09:50

Matuzalem i Czesiek bardzo ciekawie napisali na temat brata Pana Jezusa. A już myślałem, że wreszcie rozszyfrowałem ten temat.

pzdr. :)

"Ot, ma wygląd ptaka, a więc będzie latał, proste". - Baltazar Siedem Słońc


#48 azariasz

azariasz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 153 Postów

Napisano 2006-03-24, godz. 15:18

Kloo - zadałem dwa pytania, odpowiedziałes na jedno. Nie chcę decydować o Twoim odłączeniu, ale spróbuj odpowiedziec na drugie: Czy Świadkowie Jehowy są organizacją bożą? A co Grebera, to jeśli był znawcą greki, to nie widzę przeciwwskazań. Może inni bibliści byli nałogowymi pijakami i ich się nikt nie czepia, bo w tym co robili byli dobrzy.

I jeszcze jedno - w linku do odstępczej stronki, którą podałes "bracie", jest niezłe ściemnianie. Przeczytałem pierwszy przykład "manipulacji" w publikacjach - jest żałosny, dalej nie czytałem.

A w jakiej sprawie będzie się coś działo w ciagu roku? W jakiej sprawie są Twoim zdaniem te listy?
Istnieje druga strona medalu. Nie musisz wierzyć świadkożerczej propagandzie.

Jestem człowiekiem wolnym. Jestem Świadkiem Jehowy.

#49 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-24, godz. 23:45

"A przecież ty Panie jesteś pośród nas, a Twoim imieniem jestesmy nazwani, nie opuszczaj nas! Tak mówi Pan o tym ludzie: Tak lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan nie ma w nich upodobania, wspomina teraz ich winę i nawiedza ich grzechy.
Potem Pan rzekł do mnie: Nie módl się o powodzenie dla tego ludu.
(...) I rzekłem, Ach! Wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: nie ujrzycie miecza, ani głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu.
A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby, i wymysły swego serca wam prorokują.
Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy, chociaż ich nie posłałem, prorokują w moim imieniu i mówią: Miecza i głodu nie będzie w tej ziemi; od miecza i głodu poginą ci prorocy."
(Księga Jeremiasza 14:9b-11,13-15)

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#50 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-24, godz. 23:58

Wtracę się na chwilkę. Otóż w Polskiej literaturze ŚJ też można znaleźć

artykuły przyrównujące 'klasę niewolnika' i jego osądów do działalności

proroka Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. A nie ulega wątpliwosci że ci

słynni mężowie ST byli prorokami Boga Jahwe (bądź jak woli Waldek - Boga

Jehowy) wygłaszającymi JEGO wyroki i orędzia dla ludzkości.Tak wiec po krotce cytuje:15. '(...) A ponieważ nasze czasy odpowiadają okresowi, w którym żył

prorok Jeremiasz, wiec siłą rzeczy powinno dziś istnieć grono ludzi na

wzór Jeremiasza WYSTEPUJĄCE W IMIENIU JEHOWY. Taka grupa albo klasa

istnieje! Tworzy ją cieszący się aprobatą Jehowy ostatek klasy

"niewolnika"'

17. 'Wydawca i współpracownicy nowego czasopisma oraz zbór, który

udzielał mu poparcia, WYSTĄPILI NA ARENIE ŚWIATOWEJ W IMIENIU BOGA

proroka Jeremiasza (...)'

19. 'Rzecz nie ulega wątpliwości: Wydawca "Strażnicy Syjońskiej i Zwiastuna

Obecności Chrystusa" wystąpił na światowej arenie działalności religijnej

W IMIENIU JEHOWY, TAK JAK TO NIEGDYŚ UCZYNIŁ PROROK JEREMIASZ' [!]

21. '(...) Rzecz zrozumiała, iż na wydawcow i zwolenników Strażnicy oraz

związanych z nąa innych publikacji takie WYSTĘPOWANIE I PRZEMAWIANIE

W IMIENIU BOGA proroka Jeremiasza od roku 1879 nakładało pewien

obowiązek.' [!]Cytaty powyzszych akapitow przytoczylem ze Straznicy Nr7,Rok XCIX, s.5-6.Książka 'Narody mają poznać, że Ja Jestem Jehowa' s. 190, ak. 36;'(...) Lepiej uświadomić sobie teraz, że wsród nas działa rzeczywista,

PROROCZA KLASA chrześcijan, zanim będzie za późno. (...) O orędziu, które

wiernie ogłasza KLASA EZECHIELA, Jehowa STANOWCZO OŚWIADCZA [sic!] , że

ONO JUŻ SIĘ SPEŁNIA". Zapewnia przy tym, że niezdecydowani, którzy czekają,

aż ono "się wypełni", "BĘDA MUSIELI POZNAĆ, ŻE POŚROD NICH BYŁ PROROK" [!!!]

(Ezech. 33:33)Jeszcze krótko zacytuję Strażnicę nr 1 z 1989 roku, s.10-15,

artykuł 'SŁUCHAJ gdy mowi straznik ustanowiony przez Jehowę' :1. ' "Strażnik" ustanowiony przez Jehowę rozgłasza teraz Boskie orędzie.

Czy wsłuchujesz się w jego treść? Od tego, czy je docenisz i potwierdzisz

to uczynkami, ZALEŻY WRĘCZ TWOJE ŻYCIE (...) Czy spodziewasz się być wtedy

wśród ocalonych? Masz taką SZANSĘ, ALE POD WARUNKIEM, ŻE BĘDZIESZ SŁUCHAŁ,

gdy mówi "strażnik' Boży.

8. 'W naszych czasach chrześcijaństwo odmawia słuchania tego, CO GŁOSI

OSTATEK POMAZANCÓW, i stara się powstrzymać jego działalność. Niemniej od

roku 1919 USŁUGUJE ON W CHARAKTERZE "STRAŻNIKA" WYZNACZONEGO PRZEZ JEHOWĘ,

śmialo publikując JEGO [!!!!] orzeczenia na temat "czasu końca" obecnego

systemu rzeczy.'

18. 'Odpowiednikiem 'męża w lnianej szacie' jest KLASA chrześcijan

namaszczonych duchem. Chodzą oni od domu do domu, BY SYMBOLICZNIE KREŚLIC

ZNAK NA CZOŁACH LUDZI, którzy następnie powiększają szeregi "wielkiej

rzeszy" (...) Posiadany przez nich "znak" WSKAŻE EGZEKUCYJNYM SIŁOM BOŻYM,

ŻE NALEŻY ICH OSZCZĘDZIĆ podczas "wielkiego ucisku".

19. 'Kto się UCHYLA od SŁUCHANIA "strażnika" WYZNACZONEGO przez Jehowę, TEN

OCZYWIŚCIE [!!!!] NIE MOŻE LICZYĆ NA OCALENIE'Znaczki [!] i DUŻA CZCIONKA są wyłuszczone przeze mnie. Tych przykładów

jest więcej w aktualnej literaturze ŚJ.Dlatego też jawnym kłamstwem są słowa TS zamieszczone w "Przebudźcie sie!"

Nr 4, 1993, s.4 przypis :'Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa, Świadkowie Jehowy podawali

przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z TEGO POWODU

niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami. ŚWIADKOWIE NIGDY [!!!!!!]

jednak NIE TWIERDZILI, ŻE WYGŁASZAJĄ TE ZAPOWIEDZI "W IMIENIU JAHWE". NIGDY

nie mówili "TO SĄ SŁOWA JEHOWY".,,,,, a pamietasz chociażby takie zwoty z literatury TS gdy wyznaczali

koniec świata 'TO SĄ BOŻE DATY NIE LUDZKIE','BOŻE NAUKI' itd. mam to

poszukać i tu przytoczyć? A co z prorokami Jeremiaszem i Ezechielem czy oni

też nie przemawiali w imieniu Jehowy? Dla mnie jest to czysta demagogia tym

bardziej, że jak TS pisze o INNYCH to pisze zgoła inaczej. Cytuję z

'Przebudźcie sie!' Nr 1 (1970 r) pod szumnym tytulem 'Czy dobiega końca

czas istnienia becnego pokolenia? Co przyniosą lata siedemdziesiąte?'

strona 22:'To prawda, że w przeszłosci pewni ludzie przepowiadali 'koniec świata',

podając nawet DOKŁADNE DATY. (...) Nic się jednak nie działo. "Koniec" nie

nastąpił. LUDZIE CI OKAZALI SIĘ [sic!!!!] FAŁSZYWYMI PROROKAMI.'Hipokryzja najwyższej proby!!!

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#51 White Death

White Death

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 243 Postów

Napisano 2006-03-25, godz. 05:37

Masz racje Kloo, mam te publikacje i tak w nich własnie napisano. Ta autoadoracja niewolnika jest niesamowicie irytująca w zestawieniu z wyrażeniami "pewni ludzie" jako próbą zwalenia odpowiedzialności na innych, szarych głosicieli.
Czy jednak nie przesadzasz z tym "fałszywym prorokiem" ?
Co innego niekonsekwencja CK w twierdzeniach a co innego otwarte zarzucanie WTS bycia w roli fałszywego proroka. Jesteś naprawdę pewny że tak jest ?
Czy to po prostu niechlujna bezradność CK i motanie się we własnych orędziach ?
Bo to mogą być 2 różne sprawy.
Przeto odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim. Efezjan 4:25a
To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! Zach 8:16

#52 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-25, godz. 08:13

WD Uwierz, że cały czas szukam odpowiedzi na pare pytań :

- Ile razy Nasz Ukochany Jehowa zmienił zdanie ?
- Ile razy ANIOŁOWIE błędnie przekazali wiadomosci prorokom, bo cos po drodze na dół umknęło ich uwadze??
- Ile razy PROROCY BOŻY przekrecili przekazane im proroctwo ??
- Ile razy popełnił bład SYN BOŻY JEZUS ABY Sam musiał sie poprawiać ??
- Ile razy pomylił sie DUCH ŚWIETY PO ZESŁANIU NA CHRZEŚCIJAN???
- Ile razy pomylił się APOSTOŁ czy któryś z UCZNIÓW JEZUSA ,po zesłaniu na nich DUCHA ŚWIĘTEGO???
Może ktos mi pomoże znaleźć odpowiedz na te pytania??

- A Ile razy pomylił sie kierowany ( jak sam twierdzi ) DUCHEM Świętym, nasz kochany NIEWOLNIK ??

Na to pytanie postaram się sam sobie dać odpowiedź w następnym poście :(

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#53 Terebint

Terebint

  Taoista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4710 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-03-25, godz. 08:18


- Ile razy pomylił się APOSTOŁ czy któryś z UCZNIÓW JEZUSA ,po zesłaniu na nich DUCHA ŚWIĘTEGO???
Może ktos mi pomoże znaleźć odpowiedz na te pytania??

Najwięcej razy pomylił się apostoł Piotr, ale chyba nigdy jeśli chodzi o dogmaty.

pzdr. :)

"Ot, ma wygląd ptaka, a więc będzie latał, proste". - Baltazar Siedem Słońc


#54 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-25, godz. 08:35

Dobrze mówisz Terbciu,ale dlatego dopisalem,ze po wylaniu DŚ :rolleyes:
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#55 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-25, godz. 08:41

Czy Strażnica wiedziała, że cytuje spirytystę?

podaję źródło artykułu: watchtower.org.pl | moderator


Jednym z możliwych wyjaśnień jakie podaje Towarzystwo Strażnica jest to, że choć korzystali z przekładu Johannesa Grebera to jednak nie wiedzieli nic o jego wierzeniach i źródłach z których korzystał. Jednakże jest to teza nie do utrzymania w świetle faktów. Z ich własnych publikacji wynika jasno, że Towarzystwo wiedziało wcześniej o tym iż Greber był spirytystą!

...niejaki Johannes Greber, były ksiądz katolicki został spirytystą i opublikował swoją książkę pt. "Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele" (1932, Macoy Publishing Company, New York). W swoim Wstępie podał typowe błędne stwierdzenie: "Biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną." [W55 10/1 606]

Niejaki Johannes Greber pisze we wstępie do swego przekładu Nowego Testamentu, wydanego w roku 1937: "Byłem księdzem katolickim i do czterdziestego ósmego roku życia w ogóle nie wierzyłem w możliwość kontaktu ze światem duchów Bożych. Potem jednak nastał dzień, kiedy niechcący zrobiłem pierwszy krok w kierunku takich kontaktów. Przeżyłem rzeczy, które aż do najgłębszych głębi wstrząsnęły moim jestestwem. (...) Przeżycia te opisałem w książce, która ukazała się w języku niemieckimi i angielskim, a nosi tytuł: 'Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele'" (Strona 17, par. 1,2) Stosownie do swego katolickiego pochodzenia Greber dał na okładce swego przekładu wtłoczyć złoty krzyż. W przedmowie do ostatnio wspomnianej książki były ksiądz Greber powiada: "Biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną." Kierując się takim wrażeniem Greber stara się swemu przekładowi nadać nutę jak najbardziej spirytystyczną. (...) Rzecz całkiem oczywista, że w dokonaniu takiego przekładu pomagali byłemu księdzu Greberowi "duchowie", w których wierzył. [W56 2/15 110; cyta za polską Strażnicą nr 8 z roku 1961, s.3, zobacz foto]

Zwróćmy uwagę, że ten artykuł (w wyd. ang.) ukazał się na sześć lat przed pierwszym odnośnikiem do Grebera jaki się później pojawił w literaturze Strażnicy. Tak więc organizacja ŚJ dobrze zdawała sobie sprawe zarówno z istnienia obu książek Grebera jak i natury przekładu tego Nowego Testamentu. Mimo to organizacja Strażnicy umieszczała później odnośniki do Grebera przez prawie dwadzieścia lat, włączając w to ich główną pracę referencyjną - słownik "Aid to Bible Understanding" (Pomoc w zrozumieniu Biblii).

Innym wyjaśnieniem na używanie przez Towarzystwo Strażnica przekładu Grebera byłoby to, że owo Towarzystwo spogląda z zaciekawieniem na spirytyzm. Ale to raczej jest niemożliwe, gdyż oficjalnie Strażnica zdecydowanie potępia wszelkie formy spirytyzmu jako komunikowanie się z demonami. Na przykład, w ich innym dziele zatytułowanym "Insight on the Scriptures" stwierdzają:

"To jednak logicznie wynika, że wszelki rodzaj potwierdzonej komunikacji .... [z duchami] musi pochodzić ze złego źródła i jest w opozycji do Boga Jehowy. Biblia jasno wskazuje, że złe duchy, demony, są tym złym źródłem."
Towarzystwo ostatecznie zaprzestało używać odniesień do Grebera w roku 1983, kiedy w Pytaniach Od Czytelników pojawiło się takie:

Dlaczego w ostatnich latach "Strażnica" nie powoływała się na przekład Pisma Świętego, który opracował były ksiądz katolicki, Johannes Greber?

Wersję tę przytaczano od czasu do czasu na poparcie sposobu, w jaki "New World Translation" (Przekład Nowego Świata) oraz inne miarodajne tłumaczenia Biblii oddają tekst Ewangelii według Mateusza 27:52,53 oraz według Jana 1:1. Niemniej jednak w roku 1980 ukazała się w przedmowie do "Nowego Testamentu" Johannesa Grebera wzmianka o istotnym znaczeniu, z której wynika, że tłumacz ten w poszukiwaniu sposobów wyjaśnienia trudniejszych fragmentów zdał się na "Boski świat duchów". Powiedziano tam: "Jego żona, będąca medium Boskiego świata duchów, często pośredniczyła w przekazywaniu księdzu Greberowi trafnych odpowiedzi pochodzących od Posłańców Bożych". Uznano za niestosowne, by "Strażnica" korzystała z przekładu, który ma tak ścisłe powiązania ze spirytyzmem (Powt.Pr. 18:10-12). Podstawy naukowe, na jakich opiera się sposób oddania powyższych wersetów w "New World Translation", są dostatecznie mocne i dlatego nie ma potrzeby, by powoływać się w tej sprawie na tłumaczenia Grebera. Nic więc straconego, gdy nie posługujemy się już tym przekładem. [W83 4/1 31; cytat za polską Strażnicą, Rok CIV/22 (1983) s.24; foto]


Jest to oczywiście kłamstwo. Strażnica nie od 1980, lecz już w 1956 roku wiedziała o powiązaniach Grebera ze spirytyzmem (zob. wyżej) i w międzyczasie wielokrotnie go cytowała Czyżby przełożeni Świadków Jehowy cierpieli na zaniki pamięci? A może nie czytają swoich starych artykułów?

W 1986 roku Świadkowie Jehowy wydali indeks swoich publikacji, obejmujący lata 1930 - 1985. Na stronie 372 tego indeksu pod hasłem "Greber" przytoczono tylko dwa odnośniki. Pominięto całkowicie w/w artykuł z ang. "Strażnicy" z 1956 roku, w którym obszernie opisano związki Grebera ze spirytyzmem.podaję źródło ww. fragmentu: link | moderator

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#56 azariasz

azariasz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 153 Postów

Napisano 2006-03-25, godz. 09:09

Kloo - napisałeś dużo, tekst moze i ciekawy (na polemikę nie mam teraz wielkiej ochoty, a juz na pewno czasu), ale wciąż nie udzieliłeś bezpośreniej odpowiedzi na moje pytanie. Powtarzam je więc 3 raz: Czy Świadkowie Jehowy są organizacją, którą posługuje się Bóg? Albo może tak: Czy Świadkowie Jehowy sa wg Ciebie religią prawdziwą?
Istnieje druga strona medalu. Nie musisz wierzyć świadkożerczej propagandzie.

Jestem człowiekiem wolnym. Jestem Świadkiem Jehowy.

#57 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-25, godz. 10:08

Malachiasza 3:6

Ja bowiem jestem Jehowa; ja się nie zmieniłem.

Jakuba 1:17

Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u niego nie ma zmienności obracania się cienia.

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#58 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-03-25, godz. 10:14

zabawię się w adwokata diabła i spróbuję stanąć w obronie WTS:

Pytacie: "czy redaktorzy mają zaniki pamięci albo nie czytają starych artykułów?"

A może jedna osoba redagowała w dobrej wierze artykuł o spirytyzmie Grebera, a inna w dobrej wierze powoływała się na jego przekład? może te osoby ze sobą nie współpracowały? Co sądzicie o takiej możliwości?

#59 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2006-03-25, godz. 10:33

[B]wszystko Sebciu jest mozliwym,aczkolwiek z opisu Raya by to nie wynikało.

Ja zadam SAM SOBIE INNE pytanie :

Kochany Bracie Mieczysławie :

ILE % WSZYSTKICH PRZEKLADOW PISMA ŚWIETEGO JEST TAK SAMO ZREDAGOWANYCH JAK TWOJ ( MOJ ) PNŚ ?

KTORY PRZEKLAD TAK JAK TWOJ TAK MOCNO ROZNI SIE OD WSZYSTKICH ZACHOWANYCH ORYGINALOW ??

Porównanie nauk Świadków Jehowy z naukami demonów

Po zetknięciu się z "dobrymi duchami" przez miedium i seanse spirytystyczne Greber postanowił nauczac zasad jakie przekazały mu owe duchy. Również poszukiwał lepszego zrozumienia w wielu kwestiach, które wg duchów, chrześcijaństwo wypaczyło przez wieki. W swojej książce "Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele", stwierdził:

"Naukę jaką otrzymałem zgodnie z prawami rządzącymi komunikującymi się duchami... rozlała tak wiele światła na wydarzenia o których mówi Biblia, że nie byłem w stanie tego zrozumieć... Byłem bardzo zainteresowany tym, czy wszystkie doktryny religijne jakie dotąd wyznawałem są prawdziwe i które pomiędzy tymi jakie są nauczane w mym kościele są prawdziwe... Nie trzeba było dużo przewidywać, że takich niezgodności byłoby dużo... Od boskiego świata duchów miałem nadzieję nauczyć się prawdy odnośnie najważniejszych pytań dotycząch życia... Gdy uznamy możliwość tego aby ludzie byli wprowadzenie w pełnię prawdy poprzez bezpośredni kontakt z dobrymi duchami Boga, fundamenty kościołów zaczną się chwiać. ...ludzie już nie muszą w poszukiwaniu prawdy polegac na duchowieństwie, lecz poprzez swoja komunikację z boskimi duchami świata, nauczą się bezpośredniej drogi do źródła prawdy..."
Greber szczegółowo opisał swoje objawienia od duchów świata w kwestii głównych nauk chrześcijaństw na temat Boga, Chrystusa, odkupienia, nieba i piekła i wielu innych. Kiedy porównamy doktryny które Greber otrzymał drogą spirytystycznych seansów, to podobieństwo jest uderzające i kłopotliwe. Poniższa lista jest stanowi porównanie tych doktryn z tym co nauczają Świadkowie Jehowy. Ważnym jest aby nie zapomnieć o paru kwestiach gdy takie porównanie będzie się czytać.

Po pierwsze, to nie są opinie i wierzenia Grebera, ale duchów, które mu te nauki przedstawiły. Towarzystwo poprawnie opisuje to jak Biblia potępia takie komunikowanie się z duchami jako kontakt z demonami.

Po drugie, pamiętaj że Greber był pierwotnie księdzem rzymskokatolickim, i stąd posiadał wierzenia zgodne z tym, czego nauczają wszystkie główne denominacje chrześcijaństwa - wierzenia które Towarzystwo Strażnica potępia jako pochodzące od szatana. Jest warte rozważenia to dlaczego demony z którymi Greber się komunikował chciały aby został "oświecony" przez nauczanie go doktryn, które "niewolnik wierny i rozumny" Towarzystwa Strażnica teraz rozdziela jako "pokarm na czas słuszny".

"Jednakze natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze nadchnione wypowiedzi oraz naukę demonów" (1Tym.4:1 NWT)

"jakaż społecznosć między światłością a ciemnością?" (2Kor.6:14)

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#60 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-03-25, godz. 12:42

a więc, niezależnie od tego, czy redaktorzy strażnicy świadomie kłamali w sprawie przekładu Grebera, czy nieświadomie dali plamę, to i tak nauczają doktryn podobnych lub identycznych do tego, co propagują demony...
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych