Skocz do zawartości


Zdjęcie

Ciało duchowe


 • Please log in to reply
113 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-08-28, godz. 15:48

Jednym z największych kłamstw Towarzystwa Strażnica jest przypisywanie Bogu ciała. ŚJ twierdzą, że Bóg posiada ciało duchowe. Jednak Bóg jest Duchem (J 4:24) a nie ciałem, i jako osoba duchowa nie jest cząstką żadnej czasoprzestrzeni ponieważ panuje zarówno nad czasem, jak i nad przestrzenią. Można zadać od razu pytanie, gdzie był Bóg, jak nie było jeszcze żadnej czasoprzestrzeni, bo ten ją dopiero stworzył?

ŚJ twierdzą również, iż zmartwychwstanie pomazańców, które według ich dogmatu trwa od 1918 roku, jest niewidzialne i zmartwychwstali otrzymują tuż po swojej śmierci nowe niewidzialne i niematerialne ciała duchowe. Pomijając już fakt, iż biblia mówi tylko o zmartwychwstaniu w ciele, gdyby spytać się ich, gdzie to jest o tym napisane w bilii, wskazują na werset z 1 Kor 15:44:

1Kor 15:44 BT „zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.”

1Kor 15:44 Bw „sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.”

1Kor 15:44 Bp „sieje się ciało podległe zmysłom - powstaje ciało podległe duchowi. Jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi.”

1Kor 15:44 NS „Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.”

1Kor 15:44 WH „σπειρεται σωμα ψυχικον εγειρεται σωμα πνευματικον ει εστιν σωμα ψυχικον εστιν και πνευματικον

Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w tłumaczeniu PNŚ z innymi przekładami. Strażnica tłumaczy frazę SOMA PSYCHIKON poprzez "ciało fizyczne", chociaż dosłowne tłumaczenie brzmi "ciało zmysłowe". Jak zobaczymy później, zmiana ta ma kolosalne znaczenie i jest próbą ukrycia prawdy. Frazę SOMA PNEUMATIKON - "ciało duchowe" tłumacze PNŚ oddają poprawnie.

Jednak rozumienie frazy „ciało duchowe” występuje u ŚJ w tym miejscu na dość infantylnym poziomie korespondującym z tezami głoszonymi przez spirytystów i filmach dla dzieci o duszkach. Wyrażenie ciało duchowe Towarzystwo Strażnica interpretuje tak jak spirytyści, czyli jako ciało niematerialne i astralne. To właśnie spirytyści nauczają bowiem, że człowiek przestaje po śmierci mieć cokolwiek wspólnego ze swym fizycznym ciałem i staje się tzw. ciałem astralnym. Ciało astralne nie jest ograniczone ani czasem ani przestrzenią, będąc subtelną substancją o bliżej nieokreślonej formie.

Jednak prawda jest inna: ciało cielesne to ciało podległe śmierci a ciało duchowe to ciało nieśmiertelne. Ciało duchowe to nie duch, lecz ciało postępujące według Ducha, tak samo jak ciało zmysłowe to nie zmysł, lecz ciało postępujące według zmysłów:

Rz 8:4 Bw „aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.”

Ga 5:16 Bw „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.”

1Kor 2:14-15 Bw „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.(15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.”


A apostoł Paweł w wersecie o ciele duchowym zapowiada, że w przyszłości wszystkie ciała będą kierowane Duchem Bożym i będą chwalebne:

Flp 3:21 Bw „który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.”

Strażnica zwodniczo przetłumaczyła frazę SOMA PSYCHIKON jako „ciało fizyczne”, czyniąc to po to, aby Czytelnik uległ złudzeniu, iż werset ten mówiąc dalej o "ciele duchowym” (SOMA PNEUMATIKON) rozróżniał ciała materialne i niematerialne i że Biblia przeciwstawia tutaj świat materii ze światem ducha. W rzeczywistości jest to wielkie kłamstwo, bo apostoł Paweł nic takiego nie stwierdza. Widać to chociażby po kontekście tego wersetu, gdzie Paweł wymienia ciała materialne, oraz po innych fragmentach Biblii w jakich Paweł i inni stosują słowo PSYCHIKON i PNEUMATIKON. To ostatnie ma zawsze znaczenie materialne (1 Kor 2:14-15, 3:1; 1 P 2:5) i, będąc przeciwstawieniem zmysłowości i grzeszności, tyczy się rzeczywistości duchowych, i nie określa jakichś „zmartwychwstałych” przeźroczystych duszków.

Przekład Nowego Świata zatem sfałszował omawiany werset, bo słowo PSYCHIKON, które w Biblii znaczy coś zmysłowego i niematerialnego przetłumaczył jako coś koniecznie materialnego, natomiast słowo PNEUMATIKON, oznaczające w Biblii również materialnych ludzi przed zmartwychwstaniem przetłumaczył i objaśnia jako coś koniecznie niematerialnego. Jest to naginanie Biblii do swoich własnych nauk.

Podsumowując: Nauka ŚJ, iż ciało duchowe to ciało niematerialne jest nauką niebiblijną. Albo coś jest materialne albo nie. Nie ma logicznej możliwości udowodnienia istnienia substancji, która byłaby jednocześnie materialna i niematerialna.

Jeśli Świadkowie Jehowy nadal twierdzą, że ciało duchowe jest niematerialne, to warto zadać im na koniec parę pytań:

1. Czy biblia uczy o zmartwychwstaniu ciał czy duchów?

2. Jeśli ŚJ twierdzą, że Jezus zmartwychwstał jako duch, to dlaczego Jezus wyraźnie daje do zrozumienia, że posiada ciało materialne:


Lk 24:39 Bw "Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam."

Czyżby wprowadzał swoich uczniów w błąd? Powyższy werset jest też o tyle ciekawy, że Jezus wyraźnie stwierdza, że duch nie ma żadnego ciała.

3. Co Bóg wskrzesił, jeśli według ŚJ ciało Jezusa zostało zdematerializowane, a duszy czy ducha on również nie posiadał? Biblia mówi przecież o zmartwychwstnaiu ciał a nie o utworzeniu nowych dubletów.

4. Jeśli Jezus przed swoją egzystencją na ziemi posiadał jakieś ciało, to dlaczego napisane jest, iż "Słowo stało się ciałem"? Skoro Słowo było ciałem, to jak mogło znowu się ciałem stać? Co stało się z tym rzekomym wcześniejszym ciałem Jezusa, podczas pobytu Jezusa na ziemi?

5. Jeśli Bóg posiadałby ciało, a więc ciało duchowe byłoby na początku, to dlaczego napisane jest, że pierwszym ciałem jest ciało ziemskie?


1Kor 15:46 Bw „Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe.”

Polecam również artykulik w sieci na ten temat: http://brooklyn.org....yntian15_44.htm
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-12-21, godz. 20:20

Chciałbym podzielić się kolejnymi myślami dotyczącymi ciała duchowego.

Ciało fizyczne to po grecku SOMA PHYSIKON, czyli całkiem różne słowo od SOMA PSYCHIKON - ciało zmysłowe, które właśnie wystepuje w 1 Kor 15:44.

Bibla nigdzie nie mówi, że aniołowie czy Bóg mają ciała! Gdzie w Biblii słowo duchowe znaczy "niematerialne"? Gdzie Biblia mówi iż ciała jakie ludzie otrzymają po zmartwychwstaniu będą takie jak ciała aniołów, i gdzie mówi iż ciała te będą duchowe w sensie niematerialności. Ja tego nigdzie w Biblii nie widzę.

Skoro ciało zmysłowe jest w Biblii regularnie używane w znaczeniu ciało grzeszne i pełne pożądliwości, i wedle 1 Kor 15:50 takie nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, to znaczy, że gdy będzie pozbawione tej wady to stanie się w pełni duchowe i wtedy to Królestwo odziedziczy. To najbardziej bezpośrednia zgodna z używanymi w Biblii znaczeniami interpretacja, bez potrzeby wprowadania tu bocznymi drzwiami znaczeń w postaci jakichś "niematerialnych ciał" astralnych, jak czynią to ŚJ.

Oczywiście ciało zmysłowe nie może pójść do nieba, bo jest pełne grzeszności. Ciało w pełni uduchowione może pójść do nieba. My wszyscy z ludzi posiadamy teraz ciało zmysłowe, czyli śmiertelne ciało kierowane zmysłami. Ciało duchowe otrzymamy podczas zmartwychwstania:

Flp 3:21 Bw „który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.”

Zauważmy, że werset ten mówi, iż nasze ciała zostaną przemienione, a nie (jak sugeruje Strażnica), że dostaniemy nowe ciała. W procesie przemiany bierze udział zawsze poprzedni składnik. Widać więc bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia tutaj cały czas ze światem materii, a nie ducha.

Jezus zatem przekształci nasze ciała, a nie je zamieni całkowicie na coś niematerialnego. Gdyby ciała duchowe miały być niematerialne, to nie byłoby sensu mówić o przekształcaniu tego co jest, bo coś co się zamienia całkowicie nie jest przekształcaniem tego co było (a w przypadku zamiany cielesnego na niematerialne zachodzi właśnie sytuacja zamiany całkowitej).

Jak kogoś to interesuje to dyskusja na tema ciała duchowego prowadzona jest na innym forum pod adresem:

http://biblia.webd.p...topic.php?t=722

I jeszcze dyskusja na temat idiomu hebrajskiego "ciało i krew", które troszkę wiąże się z tym tematem pod linkiem:

http://biblia.webd.p...topic.php?t=942
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 Emka

Emka

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 164 Postów
 • Płeć:Female
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 2008-02-05, godz. 09:12

Zapytam tutaj, bo innego podobnego tematu nie widzę. Zastanawialiście się kiedyś, jak to było z aniołami w czasach nefilimów? Jak to jest, że istota niematerialna odczuwa pociąg do ludzkich kobiet? Zupełnie mi to nie pasuje. Przecież to całkiem inna kategoria istnienia, coś jak z człowiekiem i zwierzęciem. Jak to jest, że kobiety, choćby i najpiękniejsze, mogły skłonić aniołów do zejścia na ziemię i przybrania ludzkich ciał?
"When the war of the beasts brings about the world’s end
The goddess descends from the sky."

#4 Terebint

Terebint

  Taoista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4710 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-02-05, godz. 09:41

Emka, to była wyobraźnia ówczesnych starożytnych ludzi, a nie jakaś prawda "objawiona". ;)

"Ot, ma wygląd ptaka, a więc będzie latał, proste". - Baltazar Siedem Słońc


#5 Fly

Fly

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 712 Postów

Napisano 2008-02-05, godz. 09:46

Zapytam tutaj, bo innego podobnego tematu nie widzę. Zastanawialiście się kiedyś, jak to było z aniołami w czasach nefilimów? Jak to jest, że istota niematerialna odczuwa pociąg do ludzkich kobiet? Zupełnie mi to nie pasuje. Przecież to całkiem inna kategoria istnienia, coś jak z człowiekiem i zwierzęciem. Jak to jest, że kobiety, choćby i najpiękniejsze, mogły skłonić aniołów do zejścia na ziemię i przybrania ludzkich ciał?

Jest tu gdzieś stosowny wątek na ten temat. Na pewno znajdziesz. A fachowcem jest w tej materii Padre Antonio. ;)

#6 Emka

Emka

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 164 Postów
 • Płeć:Female
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 2008-02-05, godz. 09:50

Emka, to była wyobraźnia ówczesnych starożytnych ludzi, a nie jakaś prawda "objawiona". ;)


No właśnie usiłuję tego dociec :) Bo ŚJ zawsze traktowali tę sprawę dosłownie, tak tłumaczyli narodziny olbrzymów. Nawet pamiętam takie ładne obrazki w którejś książce :P
"When the war of the beasts brings about the world’s end
The goddess descends from the sky."

#7 jb

jb

  ^o^

 • Moderatorzy
 • PipPipPipPip
 • 4057 Postów
 • Płeć:Female
 • Lokalizacja:Polska

Napisano 2008-02-05, godz. 14:03

Emka,
Zerknij również do tych dyskusji: link1 oraz link2
.jb

#8 Emka

Emka

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 164 Postów
 • Płeć:Female
 • Lokalizacja:Kraków

Napisano 2008-02-05, godz. 14:23

Dziękuję za linki :) Dobrze sobie odświeżyć ten temat, łącznie z groteskowym rozdziałem "Przysłuchiwania się...". Po latach to faktycznie brzmi jak jakiś żart :blink:
"When the war of the beasts brings about the world’s end
The goddess descends from the sky."

#9 Chakmach

Chakmach

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 427 Postów

Napisano 2008-02-06, godz. 10:02

Zapytam tutaj, bo innego podobnego tematu nie widzę. Zastanawialiście się kiedyś, jak to było z aniołami w czasach nefilimów? Jak to jest, że istota niematerialna odczuwa pociąg do ludzkich kobiet? Zupełnie mi to nie pasuje. Przecież to całkiem inna kategoria istnienia, coś jak z człowiekiem i zwierzęciem. Jak to jest, że kobiety, choćby i najpiękniejsze, mogły skłonić aniołów do zejścia na ziemię i przybrania ludzkich ciał?Pożądanie jakiekolwiek zaczyna sie w umysle. Diabeł istota duchowa pożądał władzy Izajasza 14:13-14. Dlatego także i inna forma pożądania moze byc u istot duchowych. Diabeł i aniołowie byli przedstawiani w formie podobnej nam. Moze nie jest to materia jaką my znamy. Są różne materie. Jest czarna materia jest teoria strun.Pan Jezus ozywiony duchem 1 Pt 3:18 a jednak mógł sie materializowac i mozna było go dotknąć. Aniołowie mogli jesć(Rodzaju 18:5-8).

Użytkownik Chakmach edytował ten post 2008-02-06, godz. 10:08


#10 Chakmach

Chakmach

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 427 Postów

Napisano 2008-02-06, godz. 10:34

Jednym z największych kłamstw Towarzystwa Strażnica jest przypisywanie Bogu ciała.Zależy w jakim kontekście rozumiemy słowo ciało. W Ezechiela 1:26 mamy mowę o Bogu 'jakby zarys człowieka'(anthropou)BT.. Człowiek został stworzony na podobieństwo ale nie na identycznosć Boga. W pewnym sensie jest podobny do Boga a Bóg do niego.

Użytkownik Chakmach edytował ten post 2008-02-06, godz. 11:05


#11 Chakmach

Chakmach

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 427 Postów

Napisano 2008-02-06, godz. 11:02

1Kor 15:44 Bw „sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.”

1Kor 15:44 Bp „sieje się ciało podległe zmysłom - powstaje ciało podległe duchowi. Jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi.”

1Kor 15:44 NS „Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.”[/color]

1Kor 15:44 WH „σπειρεται σωμα ψυχικον εγειρεται σωμα πνευματικον ει εστιν σωμα ψυχικον εστιν και πνευματικον


1Kor 15:46 Bw „Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe.”

Polecam również artykulik w sieci na ten temat: http://brooklyn.org....yntian15_44.htm


Soma psychikon nie jest łatwe do tłumaczenia. Jak widać 1 Kor. 15:44 Bw oddało to jako 'ciało cielesne'. Czy ich zamiarem tez była manipulacja?. Raczej nie. Więc co jest powodem takiego tłumaczenia? 'Soma psychikon' faktycznie lepiej oddać 'ciało zmysłowe' choc paradoksalnie i 'sarka' 'sarkos' tłumaczyć mozna na 'ciało zmysłowe'(skazone bądź nie). To kwestia niuansów znaczeniowych. Wracając zas do 'ciała fizycznego' czy 'ciała cielesnego' to soma(ciało) psychikon w znaczeniu psyche oznacza całego człowieka Ez 18:4 dlatego tez w pewnym sensie psyche 'jest cielesna' a dokładnie ujmujac kiedy dodamy 'soma'(ciało) wtedy 'psyche' nabiera znaczenia 'cielesnego', 'fizycznego'.

#12 belszaccar7

belszaccar7

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 140 Postów
 • Lokalizacja:kolberg

Napisano 2008-03-05, godz. 07:55

Bibla nigdzie nie mówi, że aniołowie czy Bóg mają ciała! Gdzie w Biblii słowo duchowe znaczy "niematerialne"? Gdzie Biblia mówi iż ciała jakie ludzie otrzymają po zmartwychwstaniu będą takie jak ciała aniołów, i gdzie mówi iż ciała te będą duchowe w sensie niematerialności. Ja tego nigdzie w Biblii nie widzę.


Skoro ciało zmysłowe jest w Biblii regularnie używane w znaczeniu ciało grzeszne i pełne pożądliwości, i wedle 1 Kor 15:50 takie nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, to znaczy, że gdy będzie pozbawione tej wady to stanie się w pełni duchowe i wtedy to Królestwo odziedziczy. To najbardziej bezpośrednia zgodna z używanymi w Biblii znaczeniami interpretacja, bez potrzeby wprowadania tu bocznymi drzwiami znaczeń w postaci jakichś "niematerialnych ciał" astralnych, jak czynią to ŚJ.


kontekst tego fragmentu wskazuje ze jezus ma cialo duchowe przeciwstawieione wyraznie cielesnemu ,wynika to ze slow:
45 Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym. 46 A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero potem duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu, drugi człowiek jest z nieba. -1kor 15, 45 i 46. zauwaz ,z e jezus niema odnowionego duchem ciala zmyslowego ale jest duchem zyciodajnym tak jak bog jest duchem- jana 4,24,jak myslisz bog odnowil swoje cialo zmyslowe w lepsze zmyslowe czyli duchowe? mysle ze nie.
pozdro.

Użytkownik belszaccar7 edytował ten post 2008-03-05, godz. 08:04


#13 Padre Antonio

Padre Antonio

  Ateista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2291 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-03-05, godz. 08:56

kontekst tego fragmentu wskazuje ze jezus ma cialo duchowe przeciwstawieione wyraznie cielesnemu ,wynika to ze slow:
45 Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym. 46 A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero potem duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu, drugi człowiek jest z nieba. -1kor 15, 45 i 46. zauwaz ,z e jezus niema odnowionego duchem ciala zmyslowego ale jest duchem zyciodajnym tak jak bog jest duchem- jana 4,24,jak myslisz bog odnowil swoje cialo zmyslowe w lepsze zmyslowe czyli duchowe? mysle ze nie.
pozdro.


Hehe, następny filozof z Koziej Wólki. Przepraszam za osobista wycięczkę ale myslisz tak rózne pojęcia jak kontekst i interpretacja.
W przytoczonym przez Ciebie fragmencie nigdzie nie pada określenie ciało duchowe, tylko duch. Ciało sobie dorobileś bo napewno nie wynika to z kontekstu.
"Jeśli dojdziesz ostatecznie do tego, że nie ma Boga, zachętą do cnoty i odwagi niech będzie dla ciebie radość i przyjemność, jaką dawało ci samo myślenie, i miłość innych, którą ci ono zapewni" Thomas Jefferson

#14 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-03-05, godz. 10:20

kontekst tego fragmentu wskazuje ze jezus ma cialo duchowe przeciwstawieione wyraznie cielesnemu ,wynika to ze slow:
45 Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym. 46 A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero potem duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu, drugi człowiek jest z nieba. -1kor 15, 45 i 46. zauwaz ,z e jezus niema odnowionego duchem ciala zmyslowego ale jest duchem zyciodajnym tak jak bog jest duchem- jana 4,24,jak myslisz bog odnowil swoje cialo zmyslowe w lepsze zmyslowe czyli duchowe? mysle ze nie.
pozdro.


W Biblii nie ma ani słowa o tym, że Pan Jezus ma 'ciało duchowe'.
Natomiast pisze, że Pan Jezus posiada ciało chwalebne (Flp 3,21). Mógł jeść (Łk 24,43) i zarazem przechodzic przez zamknięte drzwi (J 20,19), można było Go dotknąć (Łk 24,39), mógł jednocześnie ukazywać się kilkuset osobom jednocześnie (1Kor 15,6).
Proponuję mniej zaczytywania się w baśniach, więcej czytać Słowo Boże.

Użytkownik hi fi edytował ten post 2008-03-05, godz. 10:25


#15 belszaccar7

belszaccar7

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 140 Postów
 • Lokalizacja:kolberg

Napisano 2008-03-08, godz. 18:25

;)

Hehe, następny filozof z Koziej Wólki. Przepraszam za osobista wycięczkę ale myslisz tak rózne pojęcia jak kontekst i interpretacja.
W przytoczonym przez Ciebie fragmencie nigdzie nie pada określenie ciało duchowe, tylko duch. Ciało sobie dorobileś bo napewno nie wynika to z kontekstu.

W Biblii nie ma ani słowa o tym, że Pan Jezus ma 'ciało duchowe'.
Natomiast pisze, że Pan Jezus posiada ciało chwalebne (Flp 3,21). Mógł jeść (Łk 24,43) i zarazem przechodzic przez zamknięte drzwi (J 20,19), można było Go dotknąć (Łk 24,39), mógł jednocześnie ukazywać się kilkuset osobom jednocześnie (1Kor 15,6).
Proponuję mniej zaczytywania się w baśniach, więcej czytać Słowo Boże.Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich - 1kor 15,45 biblia tysialecia

zasiewa się ciało zmysłowe15 - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. 1kor 15,40. btJezus ma ciało chwalebne.ok. Jest duchem jak wiadomo ,podobnie jak Jego Ojciec. Chwalebne ciało ducha - to jakie ciało? Jak myśisz? Sam sobie odpowiedz.

pozdrawiam. ;)

Użytkownik belszaccar7 edytował ten post 2008-03-08, godz. 18:26


#16 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-03-08, godz. 20:54

Jezus ma ciało chwalebne.ok. Jest duchem jak wiadomo ,podobnie jak Jego Ojciec. Chwalebne ciało ducha - to jakie ciało? Jak myśisz? Sam sobie odpowiedz.

pozdrawiam. ;)


Gdzie pisze w Piśmie Świętym, że Pan Jezus jest duchem?

#17 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2008-03-08, godz. 21:56

Gdzie pisze w Piśmie Świętym, że Pan Jezus jest duchem?

"Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym." (1 Kor 15,45)

"My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Kor 3,18)

"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu" (1 Piotra 3,18)
Dołączona grafika

#18 belszaccar7

belszaccar7

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 140 Postów
 • Lokalizacja:kolberg

Napisano 2008-03-08, godz. 22:13

Gdzie pisze w Piśmie Świętym, że Pan Jezus jest duchem?
a tu: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom9 zamkniętym w więzieniu- 1 piotra 3, 18 i 19. biblia tysiac.

i tu

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.
Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale. 1 tymoteusza 3.16 ,biblia tysiaclecia

tu tez

jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:
Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. ,bt 1tym 6,16

Jezeli Pan Jezus jest dokładnym odbiciem Ojca i wyobrazeniem Jego istoty- hebrajczyk. 1,3 a Jego Ojciec jest Duchem i przebywają razem w niebie -to jak myslisz kim jest, jaka ma nature i cialo? -jana 4,24

pozdro :)

Użytkownik belszaccar7 edytował ten post 2008-03-08, godz. 22:16


#19 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-03-09, godz. 09:08

a tu: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom9 zamkniętym w więzieniu- 1 piotra 3, 18 i 19. biblia tysiac.

i tu

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.
Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale. 1 tymoteusza 3.16 ,biblia tysiaclecia

tu tez

jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:
Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. ,bt 1tym 6,16

Jezeli Pan Jezus jest dokładnym odbiciem Ojca i wyobrazeniem Jego istoty- hebrajczyk. 1,3 a Jego Ojciec jest Duchem i przebywają razem w niebie -to jak myslisz kim jest, jaka ma nature i cialo? -jana 4,24

pozdro :)


Czy zrozumiałeś moje pytanie? Gdzie pisze, że Pan Jezus jest duchem? Konkretnie proszę.
"powołany do życia Duchem" (1P 3,18nn) nie mówi, że Jezus jest duchem, lecz został powołany do życia "przez Ducha", a więc przez kogoś innego.

1Tm 6,16 nie wspomina, że Jezus jest duchem?

Hbr 1,3 mówi nam o tym, że Syn ma tę samą naturę co Ojciec, a więc jest Bogiem.
J 1,1 mówi, że jest Bogiem.
Mt 1,21 mówi, że Maryja porodzi syna, a więc człowieka. Jezus będąc na ziemi jest Bogiem-człowiekiem.
Po zmartwychwstaniu, Pan Jezus sam stwierdza, że nie jest duchem:

"Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam" (Łk 24,39)

Po Wniebowstąpieniu, Pan Jezus jest Bogiem-człowiekiem, a nie żadnym duchem.
To, że Pan Jezus jest teraz człowiekiem, potwierdza 1Tm 2,5.

Proszę więc podać miejsce w Piśmie Świętym, że Pan Jezus jest duchem.

Użytkownik hi fi edytował ten post 2008-03-09, godz. 09:09


#20 belszaccar7

belszaccar7

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 140 Postów
 • Lokalizacja:kolberg

Napisano 2008-03-09, godz. 10:41

Czy zrozumiałeś moje pytanie? Gdzie pisze, że Pan Jezus jest duchem? Konkretnie proszę.
"powołany do życia Duchem" (1P 3,18nn) nie mówi, że Jezus jest duchem, lecz został powołany do życia "przez Ducha", a więc przez kogoś innego.

hi fi

1.
Zacytowałem z biblii tysiaclecia ,która tłumaczy ten fragment następująco: 'Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchomzamkniętym w więzieniu' 1piotra 3, 18 bt.

Zauważ , że Pan został ożywiony nie przez Ducha , ale powołany Duchem , by byc Duchem , tak jak kiedyś uśmiercony ciałem a nie przez ciało czy dla ciała. I w tym stanie- w Duchu -poszedł zwiastować nie natomiast z Duchem czy dla Ducha
„w duchu”, Bibl. warszawska, też biblia poznanska

2.

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.
Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale. 1 tymoteusza 3.16 ,biblia tysiaclecia

en sarki = w ciele
en pneumati = w Duchu , grecko polski interlinarny , Vocatio.

Przyszedł w ciele. Nie dla ciała czy przez ciało.
Uznany w Duchu. Nie dla Ducha czy przez Ducha.

Jezus został wskrzeszony z martwych z ciałem duchowym. W tekście greckim słowo „ciało” jest przeciwstawione „duchowi” i oba występują w celowniku. Jeżeli więc tłumacz oddaje to wyrażeniem „przez Ducha”, powinien też konsekwentnie napisać „przez ciało”, jeżeli zaś tłumaczy „w ciele”, powinien też przetłumaczyć „w duchu”). -prowadzenie rozmów , wyd. sw.jeh.

mniej baśni więcej konkretów.
pozdro. ;)

Użytkownik belszaccar7 edytował ten post 2008-03-09, godz. 11:11

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych