Skocz do zawartości


Zdjęcie

Zach 1:12


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-01-18, godz. 21:06

Za 1:12 Bg „Tedy odpowiedział Anioł Pański, i rzekł: O Panie zastępów! i dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalemem, i nad miastami Judzkiemi, na któreś się gniewał już siedemdziesiąt lat?”

Za 1:12 Br „Wtedy powiedział anioł Pański: Panie Zastępów, jak długo jeszcze będziesz odmawiał swego miłosierdzia Jerozolimie oraz innym miastom judzkim, na które jesteś zagniewany od lat siedemdziesięciu?”

Za 1:12 BT „Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?”

Za 1:12 Bw „Wtedy odezwał się anioł Pana, mówiąc: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalemem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat?”

Za 1:12 Bp „Na to anioł Jahwe rzekł: "Jahwe Zastępów! Dopókiż nie okażesz litości Jerozolimie i miastom judzkim, którym już od siedemdziesięciu lat okazujesz swój gniew?"”


Za 1:12 NS „Toteż anioł Jehowy odpowiedział i rzekł: "Jehowo Zastępów, jak długo nie będziesz okazywał miłosierdzia Jerozolimie i miastom judzkim, które potępiałeś przez tych siedemdziesiąt lat? "”

Za 1:12 LXX „και απεκριθη ο αγγελος κυριου και ειπεν κυριε παντοκρατωρ εως τινος ου μη ελεησης την ιερουσαλημ και τας πολεις ιουδα ας υπερειδες τουτο εβδομηκοστον ετος

Ta wypowiedź o 70 latach gniewu datowana jest na drugi rok króla Dariusza I Hystaspesa (Zach 1:1,7), czyli na rok 519 pne. Według tego co mówił anioł, Bóg Jahwe gniewa się (czas teraźniejszy) na Jeruzalem i miasta Judy już od siedemdziesięciu lat. Cofając się więc o 70 lat do tyłu dochodzimy do roku 589 pne. Co się wydarzyło w tym roku? Rozpoczęło się oblężenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora (2Krl 25:1-2; Ez 24:1-2; Jer 52:4).

Więcej szczegółów w wątku: http://watchtower.or...?showtopic=2664

A więc 70 lat gniewu (potępiania miast judzkich) skończyło się w roku 519 pne. Zatem werset ten jest bardzo mocnym argumentem przemawiającym za świecką datą zburzenia Jerozolimy, która miała miejsce w roku 587 pne. Przywódcom Towarzystwa Strażnica przedstawia się te fakty już od około 100 lat. Takie wnioski są jednak dla nich nie do przyjęcia. Aby sprzeciwić się prawdzie, posunęli się nawet do sfałszowania słowa Bożego. Aby udowodnić, że Bóg i jego anioł mówią o odległym okresie czasu a nie o ostatnich 70 latach, zmienili wypowiedź anioła z czasu teraźniejszego na czas przeszły, aby niektórym przypadkiem nie wydawało się, że te siedemdziesiąt lat potępiania Jerozolimy i innych miast judzkich przez Boga Jahwe w dalszym ciągu trwało. Takimi to właśnie metodami posługuje się Towarzystwo Strażnica, aby udowodnić swoje ludzkie nauki! :blink:
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 Mistrz Yoda

Mistrz Yoda

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 68 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 03:37

Ciekawe. Tylko jak to się ma do okresu dominacji babilońskiej 609 - 539pne. Jak Biblia uczy o kilku okresach siedemdziesięcioletnich. I jak powyższy werset tłumaczą jeszcze inni. Czy sprawdziłeś wszystkie dostępne ci przekłady w tym angielskie? No i chociażby Septuagintę. Jeśli znasz grekę.

Użytkownik Mistrz Yoda edytował ten post 2007-01-20, godz. 05:28

Mroczne czasy nastały dla prawdy. Szukać jej nam trzeba. Jak proroctwa zapowiadały.

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 08:23

Teksty Zach 1:12 jak i 7:5 mówią wyraźnie o 70 (a nie 90) latach, które jeszcze trwały w momencie wypowiadania tych słów. A ponieważ akcja tej księgi rozgrywa się w roku 518 pne więc każdy sam może sobie policzyć, kiedy te 70 lat się zaczęło!

Na uwagę zasługuje również to, że w wersetach tych przed liczebnikiem 70 występuje hebrajski zaimek wskazujący ZEH (זה) = te, już:

Za 1:12 Bg „Tedy odpowiedział Anioł Pański, i rzekł: O Panie zastępów! i dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalemem, i nad miastami Judzkiemi, na któreś się gniewał już siedemdziesiąt lat?”

Za 1:12 BHS ויען מלאך־יהוה ויאמר יהוה צבאות עד־מתי אתה לא־תרחם את־ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה שבעים שנה׃

Za 7:5 Bg „Rzecz do wszystkiego ludu tej ziemi, i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego miesiąca przez te siedemdziesiąt lat, izażeście mnie, mnie, mówię, post pościli?”

Za 7:5 BHS אמר אל־כל־עם הארץ ואל־הכהנים לאמר כי־צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה הצום צמתני אני׃

W tekście Zach 7:5 zaimek ZEH (זה) poprzedzony jest literką WAW (ו)= i; i to; właśnie. Słowniki hebrajskie tłumaczą ZEH, w kontekście czasu, na "te", "już". A oto jeszcze inne miejsca w Piśmie Świętym, gdzie występuje ten hebrajski zaimek:

Rdz 31:38 NS „Przez te dwadzieścia lat byłem u ciebie. Twoje owce i twoje kozy nie miały poronień, a baranów z twojej trzody nigdy nie jadłem.”

Rdz 31:38 BHS זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי׃

Pwt 2:7 NS „Bo Jehowa, twój Bóg, błogosławił ci we wszystkim, co czyniła twa ręka. Dobrze zna twoją wędrówkę przez to wielkie pustkowie. Przez te czterdzieści lat Jehowa, twój Bóg, był z tobą. Nie brakowało ci niczego" '.”

Pwt 2:7 BHS כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את־המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר׃

Pwt 8:2 NS „I pamiętaj o całej drodze, którą Jehowa, twój Bóg, prowadził cię przez te czterdzieści lat na pustkowiu, żeby cię ukorzyć i poddać próbie, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.”

Pwt 8:2 BHS וזכרת את־כל־הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את־אשר בלבבך התשמר מצותו אם־לא׃

Pwt 8:4 NS „Twój płaszcz nie niszczył się na tobie ani twoja stopa nie puchła przez te czterdzieści lat.”

Pwt 8:4 BHS שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה׃

2Sm 14:2 NS „Toteż Joab posłał do Tekoi i sprowadził stamtąd mądrą kobietę, i powiedział jej: "Proszę cię, pogrąż się w żałobie i ubierz się, proszę, w szaty żałobne, i nie nacieraj się oliwą; i upodobnij się do kobiety, która od wielu dni jest w żałobie po zmarłym.”

2Sm 14:2 BHS וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי־נא ולבשי־ נא בגדי־אבל ואל־תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על־מת׃

Est 4:11 NS „"Wszyscy słudzy króla i lud prowincji królewskich wiedzą, że każdego ? mężczyznę czy niewiastę ? kto nie wezwany wchodzi do króla na wewnętrzny dziedziniec, dotyczy ustanowione przez niego jedno prawo: wydanie na śmierć; jedynie gdy król wyciągnie do niego złote berło, wtedy taki na pewno pozostanie przy życiu. A ja już od trzydziestu dni nie byłam wzywana, aby przyjść do króla".”

Est 4:11 BHS כל־עבדי המלך ועם־מדינות המלך ידעים אשר כל־איש ואשה אשר יבוא־ אל־המלך אל־החצר הפנימית אשר לא־יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט־לו המלך את־שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל־המלך זה שלושים יום׃


Zaimek ten występuje w kontekście czasu, który jeszcze trwa, gdy jest mowa o ostatnich latach. Konstrukcja gramatyczna, gdy jest mowa o tym samym okresie, ale z perspektywy czasu nie zawiera tego zaimka hebrajskiego ZEH. Oto parę przykładów:

Am 2:10 NS „I to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, i sprawiałem, że czterdzieści lat szliście przez pustkowie, aby wziąć w posiadanie ziemie Amoryty.”

Am 2:10 BHS ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את־ארץ האמרי׃

Ps 95:10 NS „Przez czterdzieści lat czułem wstręt do tego pokolenia i zacząłem mówić: "Są oni ludem krnąbrnego serca i nie poznali moich dróg";”

Ps 95:10 BHS ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא־ידעו דרכי׃

Ne 9:21 NS „I przez czterdzieści lat zaopatrywałaś ich w żywność na pustkowiu. Niczego im nie brakowało. Szaty im się nie zużywały, a stopy im nie puchły.”

Ne 9:21 BHS וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו׃

Czy zauważyliście różnicę? W tekstach, które mówią o odległych latach, nie występuje zaimek wskazujący ZEH. Występuje on jedynie w tekstach mówiących o ostatnim okresie czasu. O czym świadczy ten fakt? Ano o tym, że w Zach 1:12 oraz 7:5 mówiących o 70 latach nie chodzi o odległy przedział czasowy, ale o ten, który obecnie jeszcze trwa. A ponieważ miało to miejsce ok. roku 518 pne więc logicznym jest kiedy dokładnie te 70 lat się zaczęło.

Jednak według chronologii Strażnicy w wersetach tych powinna występować liczba 90 a nie 70! Czyż nie trudno zauważyć, że te przytoczone wyżej fragmenty biblijne z księgi Zachariasza wyraźnie wskazują na rok 587 jako na rok zburzenia Jerozolimy? Tylko nierozsądny pomyśli jednak inaczej, wbrew wszelkim dowodom historycznym, astronomicznym i archeologicznym.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 Mistrz Yoda

Mistrz Yoda

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 68 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 08:59

Nie zaprzecze ze Jeruzalem było zdobyte w 587. Tylko pominąłeś moje zasadnicze pytanie. Jak to się ma do siedemdziesięcioletniego okresu dominacji babilońskiej 609 - 539pne. I czy Biblia uczy o kilku okresach siedemdziesięcioletnich.

Użytkownik Mistrz Yoda edytował ten post 2007-01-20, godz. 09:01

Mroczne czasy nastały dla prawdy. Szukać jej nam trzeba. Jak proroctwa zapowiadały.

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 09:13

Traktowanie proroctw o 70-latach, jako dotyczących jednego okresu czasu, powoduje to, że z chwilą zdobycia Babilonu, Żydzi powinni powrócić do swojej ojczyzny i natychmiast odbudować z ruin swój kraj, aby mogło zakończyć się proroctwo o siedemdziesięcioletnim okresie spustoszenia Judei. Ponieważ nawet w dzisiejszych czasach byłoby to raczej niemożliwe do zrealizowania, pokazuje to, że tych proroctw nie można brać jako mówiących o tym samym okresie czasu, ale pomimo takiej samej liczby lat, dotyczą one różnych okresów czasu.

Polecam wątki wyjaśniające wszystkie wersety mówiące o 70 latach.


Jer 25:11-12; 29:10 - 70 lat dla Babilonu (609 pne. - 539 pne.)

http://biblia.webd.p...topic.php?t=876

http://watchtower.or...?showtopic=2669


Zach 1:12 - 70 lat gniewu (589 pne. - 519 pne.)

http://biblia.webd.p...topic.php?t=859

http://watchtower.or...?showtopic=2664


Zach 7:5 - 70 lat postów (587 pne. - 518 pne.)

http://biblia.webd.p...topic.php?t=860

http://watchtower.or...?showtopic=2665


2 Krn 36:21 - 50 lat spłacania sabatów (587 pne. - 537 pne.)

http://biblia.webd.p...topic.php?t=989

http://watchtower.or...?showtopic=5162


Dan 9:2 - 70 lat niewoli i spustoszeń Jerozolimy (606 pne. - 537 pne.)

http://biblia.webd.p...topic.php?t=998
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 Mistrz Yoda

Mistrz Yoda

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 68 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 09:42

Tak wszystko zdaje sie składac w jedną całość.
Mroczne czasy nastały dla prawdy. Szukać jej nam trzeba. Jak proroctwa zapowiadały.

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-01-20, godz. 10:06

A co sądzisz mistrzu Yoda o innych jeszcze sfałszowanych przez Strażnicę wersetach, jeśli chodzi o temat zburzenia Jerozolimy:

Jer 29:10 - http://watchtower.or...?showtopic=1111

Dan 1:2 - http://watchtower.or...?showtopic=1112

Czyż nie są raczej dowodem, że oszuści z Brooklynu zrobią wszystko, aby obronić swoje ludzkie nauki?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 agent terenowy:)

agent terenowy:)

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 284 Postów

Napisano 2007-02-05, godz. 00:54

W Agg 2,18n Bog mowi,ze od tego dnia bedzie udzielal blogoslawienstwa(czyli przestal sie gniewac). Mowi to w 9-tym miesiacu. Zch 1,12 dzieje sie w jedenastym miesiacu tego samego roku. Czyli Bog "potepial" Jeruzalem do 9-go miesiaca, a Zch 1,12 POTWIERDZA TEN FAKT 2 m-ce pozniej. Wiec nawet PNS zaprzecza chronologii Straznicy. :D :D :D
Kto przyjmuje pomazańca jako pomazańca, otrzyma nagrodę pomazańca. (por. Mat 10, 41).

#9 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-31, godz. 21:44

Jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem, kiedy się zakończył ten 70-letni okres gniewu, niech spróbuje więc może zacząć teraz od początku.

2Krn 36:16 Bw „Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Gdy przeczytamy dalsze fragmenty wersetu zorientujemy się, że gniew Boga (werset 16) wzmógł się do tego stopnia, że sprowadził króla chaldejskiego (werset 17), który spalił świątynię, zburzył mury Jerozolimy (werset 19) a następnie uprowadził do niewoli resztę ludności, która pozostała tam aż do nastania królestwa perskiego (werset 20).

A więc gniew Jahwe na Żydów rozpoczął się nie po zburzeniu Jerozolimy ale raczej Jahwe gniewał się już na Izraelitów, kiedy wojska króla Nabuchodonozora otoczyły Jerozolimę, prawda? A więc nie mogły to być te same okresy czasu, jak twierdzi Strażnica. Wynika więc z tego, że ludzka interpretacja Strażnicy to wielkie oszustwo. Nikt nie powie przecież, że gniew Jahwe przeciwko Judzie rozgorzał dopiero po zburzeniu Jerozolimy, a tak przecież wynika z argumentacji Strażnicy! Czy zdamy to wszysko na czysty zbieg okoliczności, że podane liczby zgadzają się z chronologią świecką a stoją w sprzeczności z chronologią Strażnicy?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#10 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-03-31, godz. 14:45

A najciekawsze jest to, iż do identycznych wniosków można dojść opierając się też na chronologii Strażnicy, która sama podaje w PNŚ, iż Zachariasz działał w latach 520-518:

Dołączona grafika

Jak teraz dodamy dwukrotnie w tej księdze wspomniane 70 lat to otrzymamy lata 590-588 a więc dokładnie ten przedział czasowy, w którym rozgorzał gniew Boga na Izraelitów (a zatem rozpoczęło się 70 lat gniewu) oraz Izraelici zaczęli pościć, co czynili przez 70 lat.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę chronologię Strażnicy i przyjmiemy datę zburzenia Jerozolimy jako rok 607 pne to nijak nie pasuje do niej te wspomniane w księdze Zachariasza 70 lat, bowiem powinna tam być mowa o 90 latach gniewu i 90 latach postu, gdyż tyle właśnie lat upływa od roku 607 pne do czasów króla Dariusza i działalności Zachariasza. Jak rozwiązać ten problem? Jest chyba jedyny sposób: uwierzyć, że Jerozolima została zburzona w roku 587 pne i odrzucić niebiblijną datę 607 rok pne. ;)
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych