CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Adresy kontaktowe

 1. STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA
  Biuro Informacji i Dokumentacji
  Nowych Ruchów Religijnych i Sekt
  ul. Piotrowska 49,
  90-417 Łódź
  tel. (042) 336511
  fax (042) 331356
  Czynne we wtorki w godz. 10-13.

 2. DOMINIKAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O
  NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH I SEKTACH
  ul. Stolarska 12,
  31-043 Kraków
  tel. (012) 231613 wew. 265
  Czynne we wtorki w godz. 16-19

 3. RUCH OBRONY RODZINY I JEDNOSTKI
  skryt. poczt. 116
  05-200 Wołomin.

 4. DIECEZJALNY PUNKT PORADNICTWA RELIGIJNEGO
  ul. Mireckiego 3,
  80-245 Gdańsk
  Czynny w piątki w godz. 17-19.

 5. PRZYPARAFIALNE PUNKTY PORADNICTWA RELIGIJNEGO
  RUCHU"EFFATHA"

 6. INNE PRZYPARAFIALNE PUNKTY PORADNICTWA RELIGIJNEGO

Adresy innych poradni można uzyskać poprzez kontakt z redakcją czasopisma "Effatha - Otwórz się!" (ul. Klonowa 7, 05-261 Marki-Struga). Publikacja ta przedstawia naukę katolicką i innych grup religijnych oraz polemikę z wykładniami sekt.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Adresy kontaktowe"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_adresy.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:39). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)