CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Historia Świadków Jehowy

1870 - Charles Taze Russell (późniejszy pierwszy Prezes Strażnicy), jego ojciec i grupa osób rozpoczynają studium biblijne.

1879 - ukazuje się pierwszy numer miesięcznika"Strażnica" (nakład 6000 sztuk).

1884 - rejestracja Towarzystwa Strażnica w Pensylwanii.

1892 -"Strażnica" zostaje przekształcona w dwutygodnik.

1894 - Józef F. Rutherford (późniejszy drugi Prezes) zaczyna studium biblijne z przedstawicielami Strażnicy.

1900 - pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo Strażnicy zostaje otwarte w Londynie.

1914 - zapowiedziany na ten rok koniec świata nie nadchodzi.

1915 - przesunięty z 1914 roku Armagedon także nie nadchodzi.

1916 - umiera Russell.

1917 - Rutherford wybrany na drugiego Prezesa Strażnicy.

1918 - nie następuje"kompletne obalenie Babilonu", nazwy nadanej chrześcijaństwu przez jehowitów.

1919 - ukazuje się pierwszy numer [:(]"Golden Age" (Złoty Wiek).

1921 - zostaje otwarte przedstawicielstwo Strażnicy w Warszawie.

1925 - zapowiadane na ten rok zmartwychwstanie Abrahama i innych patriarchów nie następuje.

1931 - wyznawcy Towarzystwa Strażnica przyjmują nazwę"Świadkowie Jehowy" (dotąd nazywali się Badaczami Pisma Św.).

1932 - w tym roku, według Strażnicy, Bóg miał"obalić chrześcijaństwo".

1935 - zapowiedziany Armagedon nie pojawia się.

1936 - wprowadzenie nauki, że Jezus umarł na palu, a nie na krzyżu.

1937 - zmiana nazwy czasopisma [:(]"Golden Age" na"Consolation" (Pociecha).

1941 - zapowiedziany na ten rok Armagedon nie nadchodzi.

1942 - umiera Rutherford Nathan Knorr wybrany na trzeciego Prezesa Strażnicy.

1943 - Strażnica otwiera szkołę dla misjonarzy o nazwie"Gilead".

1945 - Strażnica wprowadza zakaz transfuzji krwi.

1946 - zmiana nazwy czasopisma [:(]"Consolation" na"Awake!" (Przebudźcie się!) - taka nazwa utrzymuje się do dziś (zob. lata 1919, 1937).

1950 - Strażnica wydaje [:(]"New World Translation of the Greek Scriptures" (Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata) czyli jehowicki"Nowy Testament".

1961 - Strażnica wydaje całą Biblię (Stary i Nowy Testament).

1973 - Strażnica wprowadza wykluczenie za palenie tytoniu.

1975 - kolejny rok, w którym Strażnica spodziewała się Armagedonu.

1977 - umiera Knorr. Frederick Franz zostaje czwartym Prezesem Świadków Jehowy.

1980 - z Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy odchodzi Raymond Franz (bratanek czwartego Prezesa) - autor książki pt. [:)] "Crisis of Conscience" (Kryzys Sumienia).

1985 - Świadkowie Jehowy w Polsce rejestrują się pod nazwą"Strażnica - Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce".

1989 - Świadkowie Jehowy w Polsce rejestrują się pod nazwą"Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce"/

1992 - umiera F. R. Franz. Milton Henschel zostaje piątym Prezesem Strażnicy.

1994 - wydano jehowicki"Nowy Testament" w języku polskim.

2000 - do końca XX wieku Strażnica spodziewa się Armagedonu.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Historia Świadków Jehowy"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_historia.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:45). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)