CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

List uczonego

Wyrywanie wypowiedzi z kontekstu (por. rozdz. "Świadkowie Jehowy 'cytują'") jest praktyką stosowaną przez Towarzystwo Strażnica nagminnie. W związku z tym wielu uczonych wyraziło swój zdecydowany protest. Przykładem takiego protestu jest list skierowany przez amerykańskiego uczonego Juliusa Mantey'a do Świadków Jehowy. Poniżej przedstawiam jego fragment (podkreślenie dodane):

414 Palmette Road
New Port
Richey, FL 33552

11 lipca 1974 r.

Watchtower Bible 'Tract Society'
117 Adams St.
Brooklyn
New York 11201

Szanowni Państwo!

(...)W świetle powyższych faktów, a szczególnie z powodu cytowania mnie bez uwzględnienia kontekstu, żądam, abyście nie powoływali się już więcej na [:)] "Manual Grammar of the Greek New Testament", co czyniliście przez 24 lata [1]. A także, abyście odtąd nie cytowali tej ani innych moich publikacji w swojej literaturze.

Także, abyście publicznie i niezwłocznie przeprosili mnie w czasopiśmie "Strażnica", gdyż moje wypowiedzi nie mają żadnego związku z nieobecnością przedimka przed słowem "theos" w J 1:1. (...).

Na stronie poprzedzającej Wstęp w mojej gramatyce widnieją następujące słowa: "Wszelkie prawa zastrzeżone - żadna część tej książki nie może być kopiowana w żadnej formie bez pisemnego zezwolenia wydawcy".

Jeśli macie takie zezwolenie, to wyślijcie mi jego kopię.

Jeśli nie dostosujecie się do moich żądań, zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności.

Julius R. Mantey

Pełna jego treść tego listu została opublikowana przez Billa Cetnara w [:)] "Questions for Jehovah's Witnesses who love the truth" (Pytania do Świadków Jehowy, którzy miłują prawdę). [2]


[1] Mantey był m.in. cytowany w następujących wydaniach "Strażnicy": 1974 , 15 czerwca, s. 364; 1962, 1 października, s. 597; 1961, 15 sierpnia, s. 503 (wszystkie wydania ang.).

[2] B. Cetnar, op. cit., s. 45-46.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "List uczonego"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_list.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:50). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)