CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Nauki stają na głowie

Świadkowie Jehowy są znani ze swoich niespełnionych proroctw końca świata. Ich organizacja wiedzie również prym w zmianie swoich poglądów i często są to zmiany o 180 stopni. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spada w głównej mierze na tzw. "niewolnika wiernego i rozumnego" zwanego także "kanałem" [1] między Bogiem a Świadkami Jehowy, który rozdaje "pokarm na czas słuszny". [2] Poniżej zostały przedstawione ważniejsze zmiany:

Abaddon (z Apokalipsy 9:11)

Abaddon to Szatan. ([:(] Tom 7, s. 188; wyd. pol. 1925 r.)

Abaddon to Jezus. ([:(] "Wspaniały finał Objawienia bliski!", s. 148; wyd. pol. 1993 r.)

Archanioł Michał (Ap 12:7)

Michał to papież. [3] ([:(] Tom 7, s. 225; wyd. pol. 1925 r.)

Michał to Jezus Chrystus. ([:(] "Wspaniały finał Objawienia bliski!", s. 180-181; wyd. pol. 1993 r.)

Chłopiec z Ap 12:5

Chłopiec to papiestwo. ([:(] Tom 7, s. 224; wyd. pol. 1925 r.)

Chłopiec to Królestwo Boże. ([:(] "Wspaniały finał Objawienia bliski!", s. 180, par. 12; wyd. pol. 1993 r.) [4]

Drzewo Nabuchodonozora (4-ty rozdz. Księgi Daniela)

Drzewo wyobraża urząd Lucyfera. ([:(] "Prawda was wyswobodzi", s. 219; wyd. pol. 1946 r.)

Drzewo wyobraża władzę Boga oraz Królestwo Boże. ([:(] "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi", s. 139; wyd. pol. 1989 r.)

Flagi państwowe

"Każdy w Ameryce powinien czerpać przyjemność w rozwijaniu flagi amerykańskiej". ("Strażnica" 5/15/1917, s. 6086; wyd. ang.)

Dom Świadków Jehowy ozdobiony popiersiem Lincolna i dwiema flagami amerykańskimi. ("Strażnica" 5/15/1917, s. 6086; wyd. ang.)

Oddawanie czci flagom równa się bałwochwalstwu. ([:(] "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism", s. 196-197; wyd. pol. 1991 r.)

Imię Boga w nazwie organizacji

"Natenczas ludzie zaczęli nazywać się od imienia Pańskiego (...) Dlaczego oni zapragnęli nazwać się od imienia Pańskiego będąc grzesznymi? Odpowiadamy, że taki plan opracował Djabeł (sic!)..." (s.38)." (...) Szatan powziął już myśl adoptowania hipokryzji by się ludzie nazywali od imienia Pańskiego, pomimo, że oni wcale nie reprezentowali Boga" (s.205)."Djabeł (sic!) skorzystał z tego wiele, gdy spowodował ludzi do nazwania się od imienia Pańskiego" (s.206)." (...) oni paradują pod imieniem Chrześcijan, które to roszczenie w świetle faktów tu wykazanych jest absolutnie fałszywym. Oni nazwali siebie od imienia Pańskiego, lecz w prawdzie i fakcie reprezentują Djabła (sic!)" (s.226). ("Wyzwolenie"; wyd. pol. 1926 r., strony podane w nawiasach)

"Pierwotnie byli znani jako badacze. Zgodnie z zamierzeniem Boga, by wybrać z narodów 'lud dla swego imienia', w lipcu 1931 rozeszło się echem po całym świecie określenie 'świadkowie Jehowy'". (Jehowa - błędna forma imienia Boga - przyp. C.P.) ("Strażnica" 1981, nr 24, s. 16, par 18; wyd. pol.)

Krzyż

"Krzyż jest środkową prawdą planu Bożego, z którego wszelka nadzieja dla ludzkości promieniuje". ([:(] "Harfa Boża", s. 142; wyd. pol.)

Krzyż wyobraża męskie narządy rozrodcze. ([:(] "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism", s. 155; wyd. pol. 1991 r.)

Małżeństwo

"Jeśli, słuchając Bożego polecenia, klasa Jonadabów* lub Wielka Rzesza* będą wstępować w związki małżeńskie i rodzić dzieci po Armagedonie to, czy nie byłoby biblijnie słuszne dla nich czynić podobnie przed Armagedonem? I czy powinno się teraz zachęcać Jonadabów do zawierania małżeństw i rodzenia dzieci? Nie, brzmi odpowiedź, potwierdzona przez Pismo Św." ("Strażnica" 11/1/1938, s. 323; wyd. ang.)

* - określenia Świadków Jehowy

"Ci, którzy zabraniają małżeństwa odstąpili od wiary". ("Strażnica" 9/15/1979, s. 31, wyd. ang.; "Strażnica" 1981, nr 4, s. 5, wyd. pol.)

Miejsce zamieszkania Boga

"Gwiazda Alcyon (środkowa gwiazda w Plejadach) "'północnym tronem' (...), z którego to miejsca Wszechmocny Bóg rządzi wszechświatem". ([:(] Tom 3, s. 371, wyd. pol. - 1923 r.)

"Byłoby rzeczą niemądrą próbować umiejscawiać tron Boga w jakimś szczególnym miejscu we wszechświecie" ("Strażnica" 11/15/1953, s. 703, wyd. ang.)

Piramida w Gizie

"Bóg zaprojektował zarówno piramidę jak i plan". ("Strażnica" 6/15/1922, s. 187, wyd. ang.)

"Wielka Piramida Egiptu, stojąca jako cichy i nieożywiony świadek Pana, jest posłańcem i jej świadectwo przemawia z dużą wymową odnośnie boskiego planu". ("Strażnica" 5/15/1925, s. 148, wyd. ang.)

"Rozsądną rzeczą jest uważać, że wielka piramida z Gizy, jak również inne piramidy ... zostały zbudowane pod kierunkiem Szatana" ("Strażnica" 11/15/1928, s. 344, wyd. ang.)

Przeszczepy

Przeszczepy to ludożerstwo. ("Strażnica" 1968, nr 14, s. 13, wyd. pol.)

W Biblii nie ma zakazu przyjmowania cudzych tkanek ludzkich. ("Strażnica" 3/15/1980, s. 31, wyd. ang.; "Strażnica" 1982, nr 2, s. 24, wyd. pol.)

Siewca gorczycy (Mt 13:31-32)

Szatan siewcą ziarnka gorczycy. ([:(] Man's Salvation (Zbawienie człowieka), wyd. ang. 1975 r., s. 208, par. 8)

Jezus siewcą ziarnka gorczycy. ("Strażnica" 10/1/1975, s. 600, wyd. ang.; "Strażnica" 1976, nr 15, s. 13, par. 22, wyd. pol.)

"Książka Man's Salvation (strona 208, akapit Nr 8) i Strażnica z 1.10.1975 r. przedstawiają różne wytłumaczenia odnośnie tego, kto był siewcą ziarnka gorczycy (Mt 13:31-32). Które wyjaśnienie jest właściwe? (...) Tekst będzie poprawiony w przyszłych wydaniach Man's Salvation, aby harmonizował z tym punktem widzenia". ([:(] NSK 11/75, s. 4, wyd. ang.)

Święta Bożego Narodzenia

" ...łączcie się ze światem w świętowaniu Bożego Narodzenia". ("Strażnica" 1 grudnia 1904, s. 3468, wyd. ang. - reprinty)

"Ani Święta Bożego Narodzenia, ani związana z nim muzyka nie pochodzą od Jehowy (...) Boże Narodzenie narzędziem Szatana". ("Strażnica" 1984, nr 22, s. 11, wyd. pol.)

Wojsko, służba wojskowa

"Nie ma żadnego przykazania w Piśmie Św. przeciwko służbie wojskowej". ("Strażnica" 8/1/1898, s. 2345, wyd. ang.)

"Nic przeciwko naszym sumieniom, aby pójść do wojska". ("Strażnica" 4/15/1903, s. 3108, wyd. ang.)

"Czy powinieneś się bronić? Właściciel domu ma prawo do zadawania ciosów. Apostołowie Jezusa mieli przynajmniej 2 miecze". ("Przebudźcie się!" 9/8/1975, s. 27-28, wyd. ang.)

"Zgodnie ze sumieniem Świadkowie Jehowy odmawiają służby wojskowej". ("Strażnica" 2/1/1951, s. 73, wyd. ang.)

Na podstawie powyższego materiału śmiało można wysunąć tezę, że jeśli wspomniana na początku rozdziału grupa ludzi jest jakimś "kanałem", to na pewno odbiera ona sygnały na złej częstotliwości i jeśli, to co głosi jest jakimś pokarmem, to jest to pokarm raczej ciężko strawny. Żaden rozsądnie myślący chrześcijanin nie mógłby pomyśleć nawet przez chwilę, że ktoś, głoszący tak przeciwstawne tezy, ma cokolwiek wspólnego z Bogiem i prawdą. Nauki Świadków Jehowy częstokroć zmieniają się o 180 stopni.


[1] "Niewolnik wierny i rozumny" - zob. "Słownik (dla niewtajemniczonych)", "kanał" - inne określenie "niewolnika wiernego i rozumnego".

[2] Tym pokarmem mają być nauki serwowane przez"niewolnika wiernego i rozumnego".

[3] Papież dla Świadków Jehowy zawsze był i jest postacią negatywną.

[4] Por. "Strażnica" 1981, nr 24, s. 16, par. 17, wyd. pol.)


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Nauki stają na głowie"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_naglowie.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:53). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)