CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Nowe światło

"Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia". (Prz 4:18 BW)

Trudno sobie wyobrazić, co by się stało ze Świadkami Jehowy, gdyby tego wersetu nie było w Biblii. Jest on dla nich niczym oaza na pustyni lub koło ratunkowe dla tonącego. Dlaczego tak jest? Otóż wielkie znaczenie tego wersetu bierze się z następującego rozumowania Świadków Jehowy:

Innymi słowy: wczoraj głosiliśmy tak a tak, a dzisiaj zmieniamy pogląd na tę sprawę - zajaśniało nam "nowe światło". Jeśli więc, jak twierdzi były Świadek Jehowy William J. Schnell, czasopismo "Strażnica" zmieniło swoje doktryny między 1917 a 1928 nie mniej niż 148 razy, to oznacza to, że tyle razy zaświeciło "nowe światło" [1]

Gdy ktokolwiek próbuje zarzucić Świadkom Jehowy, że ich przełożeni zmieniają nauki jak rękawiczki, oni nie przejmują się tym i spokojnie cytują Prz 4:18. Jakaż to wygoda mieć taki werset w zanadrzu!

Tymczasem droga w Piśmie Św. nie oznacza nauk lecz życie, postępowanie człowieka. Słowa Jezusa są tego wymownym przykładem:

"Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują". (Mt 7:13-14)

Załóżmy jednak przez chwilę, że droga w Prz 4:18 oznacza nauki Towarzystwa Strażnica i zbadajmy, czy takie rozumienie drogi jest do pogodzenia z tym, co głosili.

Droga w Prz 4:18 ma świecić coraz jaśniej. Tak więc nauki Świadków Jehowy, per analogiam, także powinny były świecić coraz jaśniej. Czy jednak rzeczywiście tak było? Jeśliby Towarzystwo Strażnica głosiło w przeszłości jakąś naukę, a następnie się z niej wycofało, by ponownie wrócić do tej pierwszej, to oznaczałoby to, że ich nauki nie świeciły coraz jaśniej, lecz czasami po prostu "gasły". Jeśli "gasły", to nie mogą być przyrównane do drogi opisanej w Prz 4:18, a Świadkowie Jehowy bezpodstawnie stosują ten werset do swoich nauk, a siebie uważają za sprawiedliwego, który tą drogą kroczy. Przyjrzyjmy się następującym przykładom:

Przykład nr 1 - Poglądy Strażnicy na temat zmartwychwstania mieszkańców Sodomy:

Mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną. ("Strażnica" 1879, nr 6, s. 8, wyd. ang.) [2]

Mieszkańcy Sodomy nie zmartwychwstaną. ("Strażnica" 6/1/1952, s. 338, wyd. ang.)

Mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną. ("Strażnica" 8/1/1965, s. 479, wyd. ang.)

Mieszkańcy Sodomy nie zmartwychwstaną. ("Strażnica" 1988, nr 17, s. 30, wyd. pol.)

Mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną. ([:(] "Będziesz mógł żyć w raju na ziemi", s. 17, wyd. pol. 1989)

Mieszkańcy Sodomy nie zmartwychwstaną. ([:(] "Będziesz mógł żyć w raju na ziemi", s. 179, wyd. pol. 1990 r.)

Tak więc światło nie świeciło coraz jaśniej, lecz gasło, zapalało się, gasło i znów się zapalało itd.

Przykład nr 2 - poglądy Strażnicy w kwestii rozumienia wersetu Rz 13:1.

Władza z Listu do Rzymian 13,1 to rządy pogańskie. ([:(] Tom 1, s. 313, wyd. pol. z 1919 r.)

Władza z Rz 13:1 to Bóg Jehowa i Jezus Chrystus. ([:(] "Prawda was wyswobodzi", s. 312, wyd. ang. z 1943 r.; "Strażnice" z 1 i 15 czerwca 1929 r., wyd. ang.)

Władza to rządy pogańskie ("Strażnica" 1963, nr 17 i 18, s. 3, wyd. pol.; "Strażnica" 1981, nr 3, s.4, wyd. pol.)

Bardzo wyraźnie o kolejnych zmianach w rozumieniu, kim są władze w Rz 13:1 podaje "Strażnica" 1996, nr 9, s. 13 - 14 oraz "Strażnica" 1995, nr 10, s. 21-22. Towarzystwo Strażnica było świadome tych "wpadek" ze światłem. W tej sytuacji trzeba było posłużyć się argumentami pomocniczymi, gdyż werset z Księgi Przysłów 4:18 nie obejmuje swoim zakresem gaśnięcia i ponownego zapalania światła. W związku z tym wykorzystano argumenty zaczerpnięte z ... żeglarstwa. Ciało Kierownicze stosując ten argument nie zauważyło, że stoi on w sprzeczności z 4-tym rozdziałem Księgi Przysłów, z której to właśnie pochodzi cytowany przez nich werset o świetle świecącym coraz jaśniej. W poniższym zestawieniu, po lewej stronie zostanie umieszczony tekst Pisma Świętego z Księgi przysłów 4:18-27, po prawej argument z żeglarstwa zastosowany przez Świadków Jehowy (cytowany w "Strażnicy" 1982, nr 18, s. 19 artykuł pt. "Coraz jaśniej na ścieżce sprawiedliwych").

Księga Przysłów, rozdz. 4, wersety 18-27 "Strażnica" 1982, nr 18, s. 19, par. 2
18. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.
19. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym się mogą potknąć.
20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa: nakłoń ucha do moich mów!
21. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,
22. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.
23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!
24. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg!
25. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone wprost przed siebie!
26. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi.
27. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!".
"Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnienia podawane przez widzialną społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniaków bywa nazywane 'halsowaniem'. Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w prawo, w lewo, tam i z powrotem ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku pomimo przeciwnego wiatru".

Podsumujmy:

  1. Świadkowie Jehowy powołują się na werset Prz 4:18 - według nich droga, która świeci coraz jaśniej to ich nauki

  2. Według Prz 4:27 z drogi, która świeci coraz jaśniej nie wolno zbaczać ani na prawo, ani na lewo

  3. Nauki Świadków Jehowy "zawracają" i "wracają" do punktu wyjścia oraz "żeglują" w prawo i w lewo (zob. tekst podkreślony po prawej tabeli)

Wniosek:

Nauk Świadków Jehowy nie można przyrównać do drogi z Księgi Przysłów 4:18.

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze dwóm wypowiedziom Strażnicy, związanym z "nowym światłem":

"Nowe światło nigdy nie stoi w sprzeczności ze starym światłem, lecz dodaje coś do niego". ("Strażnica" 1881, nr 2, s. 188, wyd. ang.)

Strażnicy nie udało się być wiernym tej zasadzie(por. rozdział "Nauki stają na głowie"). Najwidoczniej zajaśniało nowe światło odnośnie rozumienia "nowego światła".

Drugi cytat dotyczy stosunku chrześcijan do zmieniających się nauk:

"Chrześcijanie co do podstawowych nauk nie mogą być niezdecydowani, zmienni jak 'chorągiewka na wietrze'. Czy można polegać na zdaniu takich ludzi lub na ich szczerości?" ("Strażnica" 1977, nr 15, s. 18, wyd. pol.)

Odpowiemy Świadkom Jehowy - absolutnie nie można polegać na zdaniu ludzi, których nauki są zmienne jak "chorągiewka na wietrze".


[1] Por. R. Rhodes, [:)] Reasoning form the Scriptures with the Jehovah's Witnesses (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ze Świadkami Jehowy), Eugene 1993, s. 350.

[2] Por. D. Reed, op. cit., s. 116.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Nowe światło"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_noweswiatlo.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:54). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)