CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Podziękowania

Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie Joannie za jej cierpliwość i wyrozumiałość jaką okazała w czasie, gdy byłem zajęty pracą nad tą książką.

Dalej pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wydania tej książki: mojemu przyjacielowi, Włodkowi Bednarskiemu z Diecezjalnego Punktu Poradnictwa Religijnego w Gdańsku-Wrzeszczu za udostępnienie materiałów i cenne wskazówki merytoryczne; Ks. Andrzejowi Buja za uwagi z duszpasterskiego punktu widzenia; Wioletcie Podolskiej, mojej bratowej, i pani Anieli Burau za trud włożony w korektę tekstu. Nieocenione przy pisaniu tej książki były dla mnie materiały z sieci komputerowej Internet traktujące o Świadkach Jehowy, które otrzymałem od Jarka Zabiełło. Podziękowania składam także pani Lucynie Lasek i Robertowi Sobczykowi za wykonanie projektu okładki. W imieniu firmy"Mispol", której jestem współwłaścicielem, wyrażam wdzięczność Małgorzacie i Leszkowi Urbom za rady związane z wydaniem mojej książki. Specjalne podziękowania należą się panu Julianowi Stefańczakowi, który udostępnił mi i zezwolił na wykorzystanie dotąd nie publikowanego dzieła C. O. Jonssona i W. Herbsta pt. "The 'Sign' of the Last Days - When?" w tłumaczeniu pana Janusza Andrzeja Jopka.

Autor


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Podziękowania"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_podziekowania.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:57). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)