CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Ostatnio wydane publikacje o Świadkach Jehowy i innych grupach religijnych

Publikacje

Filmy:

W sprawie książek: "Kościół a sekty w Polsce" Bp Z. Pawłowicz 1992; "Człowiek a Świadkowie Jehowy" Bp Z.Pawłowicz 1991; "Świadkowie Jehowy apostołowie czy intruzi" Ks. W .Hanc, Ks. T. Lenkiewicz 1990; "Świadkowie Jehowy - kim są?" Ks.T.Pietrzyk 1992, informacji udziela Diecezjalny Punkt Poradnictwa Religijnego ul. Mireckiego 3, 80-245 Gdańsk (prosimy przysyłać zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem);

W sprawie książek: "Pismo Św. przeczy nauce Świadków Jehowy" H. A. Szczepańscy, T. Kunda; "Abyś nie wpadł w sidła złego" T. Kunda 1991; "Byłem Świadkiem Jehowy" G. Pape 1991; "Wróć... synu, wróć z daleka" T. Kunda 1995; "Strzeżcie się fałszywych proroków" T.Kunda, R.Kromplewski 1996; "Prorocy z Brooklynu" R. Solak; "Trzydzieści lat w niewoli 'Strażnicy'" W. J. Schnell i inne, informacji udziela p. Tadeusz Kunda skr. poczt. 35, 00-961 Warszawa 42;

Polemikę z naukami sekt podejmują też książki Jacka Salija: "Szukającym drogi", "Pytania nieobojętne", "Poszukiwania w wierze" i "Nadzieja poddawana próbom" J.Salij OP 1993-5 ("W Drodze" ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań);


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Ostatnio wydane publikacje o Świadkach Jehowy i innych grupach religijnych"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_publikacje.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:60). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)