CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Słowo od biblisty

Praca Cezarego Podolskiego pt. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" jest ze względu na swoją treść i fprmę nowością w literaturze polemicznej w języku polskim dotyczącej swiadków Jehowy. Autor bowiem ogranicza się zasadniczo do wykazania na bardzo wielu przykładach, że świadkowie Jehowy nie tylko zmieniali wielokrotnie swoją doktrynę, ale też starają się sam fakt dokonywanych zmain ukryć. Praca Autora prowadzi nieodparcie do postawienia pytania: Czy można zaufać świadkom Jehowy w ich interpretacji Biblii, jeżeli w tej interpretacji są zmienni, jeżeli ich nauczanie oparte rzekomo na Słowie Bożym jest tak często sprzeczne z tym, czego też rzekomo w oparciu o Biblię nauczali wcześniej? Autor w szerokim zakresie korzysta z literatury amerykańskiej na ten temat, która w Polsce jest mało znana. Tutaj trzeba dodać, że na Zachodzie istnieje już bardzo wiele prac na temat błędów świadków Jehowy, można je spotkać nawet w sieci komputerowej "Internet". Przybliżenie tego rodzaju prac w języku angielskim polskiemu czytelnikowi jest dużą zasługą Autora.

Praca, o której mówimy, napisana jest w sposób przejrzysty. Autor każdą swoją tezę potwierdza materiałami zaczerpniętymi przede wszystkim z publikacji świadków Jehowy. Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie przez Autora dosyć oryginalnego sposobu oznakowań materiałów pod względem ich pochodzenia. Każdy rodział kończy się podsumowaniem w formie pytania i odpowiedzi.

Myślę, że praca pt. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" będzie bardzo użyteczna dla każdego, kto interesuje się nauką i działalnością sekty świadków Jehowy.

Ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Słowo od biblisty"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_recenzja.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:61). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)