CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Rok 1914 - rokiem krytycznym?

Gdy w 1914 roku nie nastąpiło, zapowiedziane przez Świadków Jehowy,"kompletne obalenie ówczesnych systemów" i zastąpienie ich przez Królestwo Boże (por. rozdział "Fałszywe proroctwa - materiał dowodowy" pod rokiem 1914), zaczęli oni nadawać tej dacie nowe znaczenie (normalna praktyka u fałszywych proroków). Na tym jednak nie poprzestali. Na poparcie swoich nowych poglądów posłużyli się jak zwykle wypowiedziami historyków, dziennikarzy i polityków (por. rozdział "Znaki końca świata"). Spośród tysięcy takich wypowiedzi wyszukali takie, które pasowały do ich twierdzeń o wyjątkowym znaczeniu roku 1914 [2]. W "Strażnicy" 1981, nr 17, s. 4 (wyd. pol.) wypowiadają się następująco:

"Wielu historyków słusznie uważa, iż rok ten miał dla ludzkości przełomowe znaczenie".

W swojej publikacji [:(] "Let Your Kingdom Come" (Niech nadejdzie Twe Królestwo) [3] Świadkowie powołują się na książkę historyka Barbary Tuchman, cytując wypowiedź:

"Pierwsza Wojna Światowa była jednym z wielu wstrząsów w historii" [4].

Cytat ten został jednak trochę okrojony. W rzeczywistości brzmiał on następująco:

"Podobnie jak Rewolucja Francuska, Pierwsza Wojna Światowa była jednym z wielu wstrząsów w historii".

Dlaczego Świadkowie pominęli część zdania: "Podobnie jak Rewolucja Francuska"? Oczywiście dlatego, że słowa te osłabiłyby wyjątkowość Pierwszej Wojny Światowej.

Na tej samej stronie [:(] "Let Your ..." Świadkowie powołują się na magazyn [:)] "The Economist" z 4 sierpnia 1979 r.:

"W 1914 r. świat stracił spójność, której nie zdołał odzyskać..."

Ale ukryto przed czytelnikami, że redaktor w tym samym artykule porównuje okres po 1914 r. z okresem od 1789 do 1848 r., który był równie niestały, wypełniony wojnami, nieporządkiem i przemocą jak nasze czasy i sugeruje, że historia przyjmuje rytmiczny wzór -"dwa pokolenia wstrząsów i przemocy, dwa pokolenia zjednoczenia i spokoju i ponownie następują dwa pokolenia wstrząsów".

Spróbujmy obecnie zastosować metodę Świadków Jehowy i "udowodnić", że nie 1914 rok, lecz inne daty i wydarzenia były przełomowymi w historii:

 1. Upadek Imperium Rzymskiego (V w.)

  "Okres ten był jednym z wielkich punktów zwrotnych w historii świata." [5]

 2. Rewolucja Przemysłowa (lata 80-te XVIII w.)

  "Jakkolwiek nie patrzeć było to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie w historii świata" [6]

 3. Rewolucja Francuska (1789-1799)

  "Rewolucja Francuska jest najważniejszym wydarzeniem w życiu współczesnej Europy. Zasługuje, aby traktować ją na równi z Reformacją i powstaniem chrześcijaństwa, ponieważ, podobnie jak te wydarzenia, zburzyła stare punkty orientacyjne świata (...)" [7]

  "Rewolucja Francuska była wielkim punktem zwrotnym współczesnej cywilizacji." [8]

 4. Wojna Rosyjsko-Japońska

  "Japońskie zwycięstwo w wojnie, psychologicznie i politycznie, wyznaczyło punkt zwrotny w historii świata" [9]

 5. Zrzucenie pierwszej bomby atomowej (1945)

  "Nowa era w prowadzeniu wojny i nowa era w historii zaświtała w ostatnich dniach tego okresu: wiek nuklearny, rozpoczęty przez zrzucenie pierwszej bomby atomowej na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 r." [10]

Jak widać z powyższych przykładów w historii świata było wiele punktów zwrotnych. Jednym z wielu takich zdarzeń była na pewno Pierwsza Wojna Światowa. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, zdając sobie sprawę z faktu istnienia wielu wypowiedzi i poglądów, tak je dobiera, aby pasowały do ich doktryny.


[1] Rozdział ten został opracowany na podstawie książki Jonssona i Herbsta [:)] "The 'Sign' ...", s. 128-131.

[2] Por. Rok 1914 punktem zwrotnym w: "Przebudźcie się!" lata 1970-1979, nr 1, s. 4-5.

[3] [:(] Let Your Kingdom Come, Watchtower 1981 r., s. 115, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.

[4] B. Tuchman, [:)] The Guns of August - August 1914, wyd. czwarte, 1964 - 1965, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.

[5] R. E. Dupuy i T. N. Dupuy, op. cit., s. 166, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[6] E. J. Hobsbawn, [:)] The Age of Revolution, Londyn 1962, s. 29, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[7] [:)] Cambridge Modern History, Cambridge University Press 1904, t. 8, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[8] Wypowiedź znanego historyka R. R. Palmera w przedmowie do publikacji George'a Lefebvre'a [:)] "The Coming of the French Revolution", Nowy Jork, Vintage 1947, s. V, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[9] Dupuy, Dupuy, op. cit., s. 926, 1014, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[10] Ibidem, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Rok 1914 - rokiem krytycznym?"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_rok1914.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:62). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)