CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Wstęp

Spośród sekt, które obecnie tak szybko się rozmnażają, najbardziej znani są Świadkowie Jehowy. Nad innymi górują oni liczebnością (w Polsce ok. 120000 - 1996 r.) oraz aktywnością (każdy z nich ma przydzielony swój rejon, który regularnie obchodzi).

Podczas moich pierwszych kontaktów z wyznawcami tej organizacji fascynowała mnie ich znajomość Pisma Św. Później przekonałem się, że w większości przypadków jest to wiedza bardzo powierzchowna, choć wystarczająca, aby wyprowadzić w pole tych, którzy wcale nie zaglądają do Słowa Bożego.

Praca w Poradniach Religijnych w Trójmieście, których celem jest niesienie pomocy osobom zagrożonym przez sekty, pozwoliła mi bliżej poznać metody stosowane przez Świadków Jehowy, wykorzystywane przez nich przy werbowaniu nowych adeptów, jak też te, które pozwalają chronić osoby zwerbowane przed odejściem z ich organizacji.

Dużą pomocą na polu pracy ze Świadkami Jehowy są coraz liczniejsze publikacje, które ukazały się w ostatnich latach. Wśród nich można wymienić pozycje typowo polemiczne, ukazujące jak bronić naszej wiary przy pomocy Pisma Św. ("Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy" W. Bednarskiego, "Pismo Św. przeczy nauce Świadków Jehowy" T. Kundy i H. A. Szczepańskich), przedstawiające świadectwa byłych Świadków Jehowy ("Byłem Świadkiem Jehowy" G. Pape, "Od Świadka Jehowy do świadka Jezusa Chrystusa" H. J. Twisselmanna, "Trzydzieści lat w niewoli Strażnicy" W. J. Schnella, "Prorocy z Brooklynu" R. Solaka) oraz wiele innych o charakterze informacyjnym (zob. spis na końcu książki).

Przeglądając literaturę anglojęzyczną zauważyłem, że istnieje sporo publikacji, które w całości poświęcone są przedstawieniem kompromitujących dla Świadków Jehowy materiałów, a często ukrywanych przed nowymi adeptami i ogółem społeczeństwa. Niniejsza książka ma właśnie taki charakter (podobnie jak wydana niedawno pozycja "Świadkowie Jehowy bez retuszu" G. Felsa). Prawie wszystkie informacje w niej zawarte zaczerpnąłem z publikacji jehowickich, z podaniem źródła, dla łatwiejszego ich wyszukiwania. Poradnia w Gdańsku - Oliwie, w której obecnie się udzielam, oraz Poradnia w Gdańsku - Wrzeszczu dysponują większością literatury Towarzystwa Strażnica, na którą powołuję się w niniejszej publikacji. Przyszłych autorów zamierzających pisać o Świadkach Jehowy zachęcam do współpracy, a osoby zagrożone przez sekty zapraszam do odwiedzenia najbliższej poradni religijnej (zob. spis adresów na końcu książki).

Przy lekturze niniejszej publikacji powinniśmy stale pamiętać o tym, że krytyczna postawa wobec doktryny Świadków Jehowy i innych sekt nie zwalnia nas od ewangelicznej zasady miłości bliźniego i nieustannej modlitwy za tych, którzy odłączyli się od owczarni naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

-Autor


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Wstęp"
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_wstep.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:72). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2021 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)