CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Zastosowanie / Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy /

Książki

Książki należące do sekty:

[nowość!]

Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego

"Wiedza..." to podstawowa książka studiowana przez Świadków Jehowy. Ta książka zastąpiła wcześniejszą o tytule "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi"

[nowość!]

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

To sztandarowy podręcznik dla Świadków Jehowy z którego uczą się prowadzić dyskusje, rozpoczynać rozmowę itp. Książka zawiera gotowe fragmenty wstępów, króre wielu ŚJ uczy się na pamięć. Gdy do nas stukają to zwykle recytują którąś z wyuczonych regułek. Książka zawiera także całą listę potencjalnych pytań i odpowiedzi jakie Strażnica zaleca stosować. Znając, je będziesz w stanie wyprzedzić argumentację każdego ŚJ. Doktryny ŚJ tak szybko ulegają deaktualizacji, że nawet ta książka się przed tym nie obroniła. Fragmenty poświęcone obronie nauki o pokoleniu roku 1914 które miało nie umrzeć przed nadejściem końca świata są od listopada 1995 nieaktualne. Zobacz artykuł na ten temat.

Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę

Ta książka jest wyjątkowa. Jest to tajny podręcznik dostępny tylko dla starszych w zborze. Szeregowi Świadkowie Jehowy nie mają do niego dostępu! Nie ma się czemu dziwić. Zobacz artykuł na ten temat który wyjaśnia czemu ta książka jest niebezpieczna dla samych Świadków Jehowy (książka ujawnia nie tylko to, za co ŚJ może zostać wyrzucony z organizacji ale także ujawnia pochwałę organizacji dla donosicielstwa). Książka ta jest wypożyczana do czytania starszym, którzy muszą ją oddać z powrotem w wypadku zaprzestana pełnienia funkcji w zborze. Strażnica wytoczyła początkowo nawet proces paru byłym ŚJ, którzy ją umieścili na swych stronach. Jednak potem się wycofali, bo najwidoczniej zrozumieli że to nic im nie da, a zrobi tylko reklamę stronom internetowym byłych ŚJ.

Starsze książki:

"Skoro tych sześć tomów 'Wykładów Pisma Świętego' to praktycznie Biblia, tematyczny zestaw z tekstami dowodowymi w załączeniu, to możemy je bez wahania nazwać 'Biblią w porządkowanej formie', to znaczy, że nie są to zaledwie komentarze dotyczące Biblii, ale że jest to w istocie sama Biblia. Ponadto stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie są w stanie ujrzeć plan Bożego na podstawie studiowania samej Biblii, ale widzimy też, że jeśli ktokolwiek odłoży na bok 'Wykłady Pisma Świętego', nawet po ich przeczytaniu, po zaznajomieniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat - jeśli je zatem odłoży na bok, zignoruje i przejdzie do samej tylko Biblii, to choćby rozumiał tę Biblie przez lat dziesięć, nasze doświadczenie wykazuje, że w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś przeczyta zaledwie 'Wykłady Pisma Świętego' wraz z przypisami, a nie przeczyta ani jednej strony z samej Biblii, znajdzie się w blasku światła w czasie tylko dwóch lat. Stanie się tak dlatego, że wejdzie w światło Pisma Świętego". (Strażnica z 15 września 1910, s.198, wyd. ang)

Książki polemizujące z sektą:

Wydane książki i filmy wideo polemizujące z sektą:

Raymond Franz, "Kryzys Sumienia"

Raymond Franz, "Kryzys Sumienia" - ta książka jest wyjątkowa. Została napisana przez byłego członka "ciała kierowniczego" Świadków Jehowy. Autor był współtwórcą słownika biblijnego wydanego przez Towarzystwo Strażnica (Aid to the Bible Understanding). Jest bratankiem zmarłego już prezesa ŚJ - Fredericka Franza. Autor opisuje swój pobyt w ciele kierowniczym (9 lat), sposób funkcjonowania, podejmowania decyzji, dwojakie normy moralne i biurokrację panującą w Brooklynie. Bardzo wartościowa książka szczególnie dla ŚJ, którzy prawie nic nie wiedzą o swym "ciele kierowniczym." Wydanie: Fundacja Słowo Nadziei, 1997 r.; 331 stron. Kontakt z wydawcami: Fundacja Słowo Nadziei, skr.poczt.26, 81-209 Gdynia 9. WWW: http://www.sn.org.pl.

Zobacz: "Dwojakie normy" (6-ty rozdział książki "Kryzys Sumienia")


Tadeusz Połgensek, "Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj"

Tadeusz Połgensek, "Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj" - książka w formie opowiadania, łatwo przyswajalna dla osób nie obeznanych z tematem. Autor jest byłym Świadkiem Jehowy. Wydanie: Fundacja Słowo Nadziei, 1994 r. ; 101 stron. Kontakt z autorem: Fundacja Słowo Nadziei, skr.poczt.26, 81-209 Gdynia 9. WWW: http://www.slowo-nadziei.pik-net.pl.Robert H. Countness, "Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata"

Robert H. Countness, "Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata" - solidna (naukowa) krytyka Biblii Świadków Jehowy. Książka jest napisana w sposób beznamiętny i naukowy więc może być trochę trudna dla przeciętnego czytelnika. Wydanie: Oficyna Wydawnicza 'Vocatio', Warszawa 1998 r.; 175 stron. Książkę można zamówić ze strony internetowej wydawnictwa Vocatio lub przez chrześcijańska księgarnię internetową.Cezary Podolski, "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy"

Cezary Podolski, "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" - jedna z lepszych krytyk doktryn Świadków Jehowy napisanych przez katolika. Książka jest dostępna w Internecie w pełnej wersji online! Wydanie: Wydawnictwo Mispol Sp. z o.o., ul. Pomorska 7/2, 80-333 Gdańsk; 1996 r.; 137 stron.

Włodzimierz Bednarski, "W OBRONIE WIARY. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich"

>Włodzimierz Bednarski, "W OBRONIE WIARY. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich." - jedna z najlepszych książek katolickich. Książa stanowi spore kompedium wiedzy na temat doktryn ŚJ, cytatów z Ojców Kościoła, litearatury jehowickiej i zawiera dużo argumentacji z Biblii. Książka jest dostępna w Internecie w pełnej wersji online Kontakt z autorem: 0600 565 148!

Hans-Jürgen Twisselmann, "Od Świadka Jehowy do Świadka Jezusa Chrystusa"

Hans-Jürgen Twisselmann, "Od Świadka Jehowy do Świadka Jezusa Chrystusa. Autentyczne przeżycia nawróconego Świadka Jehowy." - dobra książka wydana przez chrześcijan baptystów. Poza opisem życia i rozterek autora jako ŚJ, cenny jest końcowy aneks z polemika doktrynalną z Towarzystwem Strażnica. Autor, jako były ŚJ doskonale rozumie sposób myślenia ŚJ i dotyka swą argumentacją samych fundamentów ich systemu doktrynalnego. Wydanie: Wydawnictwo "Słowo Prawdy", 00-865 Warszawa, ul. Waliców 25; 1994 r.; 178 stron.

Grzegorz Fels, "Świadkowie Jehowy bez retuszu."

Grzegorz Fels, "Świadkowie Jehowy bez retuszu." - niezła książka mgr teologii i absolwenta KUL'u zawiera fotokopie starych publikacji ŚJ. Wydanie: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1995, 174 strony.

Alfred Jagucki, "Świadkowie Jehowy czy świadkowie Jezusa Chrystusa."

Alfred Jagucki, "Świadkowie Jehowy czy świadkowie Jezusa Chrystusa." Wydanie: "Zwiastun" - Wydawnictwo Ewangelicko-Augsb., 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21; 1989 r.

Tadeusz Pietrzyk, "Świadkowie Jehowy - kim są?"

Tadeusz Pietrzyk, "Świadkowie Jehowy - kim są?" - niezła polemika z perspektywy katolickiej. Wydanie: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 50-329 Wrocław, Pl. Katedralny 19, tel. 227211; 133 strony.

Tadeusz Pietrzyk, "Kim są świadkowie Jehowy?"

Tadeusz Pietrzyk, "Kim są świadkowie Jehowy?" - 59 stron.

Günter Pape, "Byłem Świadkiem Jehowy"

Günter Pape, "Byłem Świadkiem Jehowy" - świadectwo nawrócenia się na katolicyzm niemieckiego Świadka Jehowy. Wydanie: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 1991 r.; 197 stron.

Wojciech Hanc, "Świadkowie Jehowy apostołowie czy intruzi?"

Wojciech Hanc, Teodor Lenkiewicz, "Świadkowie Jehowy apostołowie czy intruzi?" - Wydanie: Wrocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990 r.; 63 stron.

H.A. Szczepańscy, T. Kunda, "Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy"

H.A. Szczepańscy, T. Kunda, "Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy" - polemika ze ŚJ z perspektywy katolickiego fundamentalizmu, książka dosyć ostra w tonie; Kontakt z autorem: Tadeusz Kunda, Skr. Poczt. 35, Warszawa 42. Wydanie 1991 r.; 276 stron.

E. Bruce Price, "Nieomylnośc Strażnicy"

E. Bruce Price, "Nieomylnośc Strażnicy" oraz "Dlaczego moja matka nie została Świadkiem Jehowy?" - to ta sam książka wydana przez Kościół Adwentystów Dnia 7. Wydanie: Audycje Radiowe "Głos Nadziei", Podkowa Leśna, ul. 1 Maja 39, Bielsko-Biała, 230 stron ale małego formatu A6. Książka zawiera trochę fotokopii ze starej literatury ŚJ. Argumentacja chwilami dobra, ale zawiera za dużo agitacji do adwentystów.

Pozostałe publikacje patrz w "bibliografii" z książki "W Obronie Wiary" oraz w bibliografii zawartej w książce "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy"

Filmy wideo

Nie wszystkie z podanych materiałów w linkach muszą odzwierciedlać poglądy autora serwisu. Jednakże są interesujące dla osób chcących dokładniej zbadać dane zagadnienie. Jeśli zauważyłeś że któryś z występujących tu linków jest nieaktualny, bądź pragniesz podzielić się swoją opinią czy pomysłem na ulepszenie tej strony, skontaktuj się z jej Webmasterem.

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)