CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Problem krwi

Ci ludzie nie muszą umierać!

Świadkowie Jehowy i PROBLEM KRWI .

[English] This site is a partial mirror of http://www.ajwrb.org/. I hope, we are able to translate more articles in future. Check the current list of our translations.
[Polish] Niniejsza strona jest częściowym mirrorem serwisu "Zjednoczenia Świadków Jehowy na rzecz reform w kwestii krwi". Tutaj znajduje się lista z przetłumaczonymi artykułami.

Uwaga! Istnieje już oficjalny polski mirror serwisu "Zjednoczenie Świadków Jehowy na rzecz reform w kwestii krwi". Zachęcam do zapoznania się z materiałami tam zawartymi po adresem: http://ajwrb.org/polish.

Przymusowi męczennicy za wiarę swoich rodziców...

Czy zetknąłeś się kiedyś z poglądem nakazującym zabijanie dzieci na ołtarzu wiary ich rodziców? Biblia wspomina o starożytnym kultu Molocha gdzie małe dzieci były składane na ofiarę całopaleniową w ofierze pogańskiemu bożkowi. Czasy się zmieniły i wydawałoby się, że tamte wierzenia przeminęły. Jednakże dziś także można spotkać ugrupowanie religijne które uważa, że nie ma nic niestosownego w zabijaniu nieletnich za wiarę którą wyznają ich rodzice.
Świadkowie Jehowy są szeroko znani z powodu swej nieprzejednanej postawy wobec przyjmowania transfuzji krwi. Zwróć uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy nie wierzą, że jest się Świadkiem Jehowy od urodzenia. A jednak mimo to nie widzą nic przeciwko zmuszaniu dzieci do umierania za poglądy i wiarę która nie jest ich udziałem. Stąd widać, że organizacja Świadków Jehowy może być całkiem niebezpieczną religią dla osób niepełnoletnich których rodzice są ŚJ. Zmarłym na pocieszenie pozostaje tylko fakt że zostaną uznani za męczenników jehowickiej wiary. Dziwni to zaiste męczennicy, którzy poginęli nie za swoją wiarę, lecz za wiarę swoich rodziców...

"W dawnych czasach tysiące młodych ludzi przypłacało życiem dawanie pierwszeństwa Bogu. Dzisiejsi młodzi są gotowi uczynić to samo, tyle że ich tragedia rozgrywa się w szpitalach i salach sądowych, a kwestią sporną jest transfuzja krwi." - Przebudźcie się! nr 6 z dnia 8 czerwca 1994, s.2, wyd. pol. (oficjalna publikacja Świadków Jehowy)
Lisa Kosack
12 l.
Adrian Yeattes
15 l.
Wyndham Cook
15 l.
Lenea Martinez
12 l.
Dan Christian Andersen
15 l.
Te dzieci są już martwe z powodu podtrzymywania przez Strażnicę zakazu dokonywania transfuzji krwi. Ofiar jest jednak o wiele więcej. Zobacz na stronę poświęconą ofiarom Strażnicy, czyli Watchtower Victim's Memorial (http://www.ajwrb.org/victims/ oraz do polskiego artykułu "Bezkrwawe ofiary Brooklynu" (off site)

Samobójcze identyfikatory

Jeśli jakiemuś ŚJ zdarzy się wypadek, lub choroba, wskutek czego straciłby wiele krwi, jest zobligowany do wybrania raczej śmierci niż życia. Każdy ŚJ jest zachęcany do noszenia przy sobie takiej legitymacji, oraz oświadczenia. Organizacja ŚJ zadbała też o to, aby dzieci nie mogły wybrać transfuzji i żyć i przygotowała też pod tym kątem legitymację!

Zbadaj swoją wiedzę na temat Świadków Jehowy i krwi. Czy wiesz, że...

...Strażnica zmieniła politykę zabraniającą transfuzji wszelkiej krwi. Teraz Świadkowie Jehowy mają pozwolenie na transfuzję oczyszczonej krwi wołu! ..Strażnica zmieniła politykę zabraniającą używania poszczególnych składników krwi. Teraz Świadkowie Jehowy moga używać wszystkich składników krwi! ...Strażnica tworzy sobie z dzieci w rodzinach Świadków Jehowy "męczenników wiary"?

[zdjęcie Hemopure]

Towarzystwo Strażnica aprobuje używanie przez Świadków Jehowy Hemopure

Prawdziwie znaczącym rozwojem Towarzystwa Strażnica jest decyzja zezwalająca Świadkom Jehowy na korzystanie z nowej substancji przenoszącej tlen która jest uzyskiwana z krwi cielęcej. Jest tak pomimo rzekomego biblijnego zakazu przechowywania/używania krwi zwierzęcej. Świadkowie Jehowy nie mogą przechowywać swojej własnej krwi ani nawet używać głównych produktów krwi takich jak płytki krwi które są często potrzebne przy chemioterapii.

[wykres]

Swego czasy Świadkowie Jehowy zabraniali używania wszelkich składników krwi pokazanych na powyższym diagramie. Strażnica stopniowo zezwalała na użycie każdego ze składników. Wpierw globulin, potem frakcji odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi, następnie protein osocza, a w końcu także i hemoglobiny (zobacz polską Strażnicę z 15 czerwca 2000, s. 30, a tu skan w formacie DjVu, 53K)
Towarzystwo Strażnica wciąż utrzymuje, że Świadkowie Jehowy "powtrzymują się od krwi". Jednak, skoro zezwalają na użycie wszystkich (100%) komponentów krwi, to wielu może się zapytać: " Co jest faktycznie zabronione? " Zezwolone składniki krwi są przetworzone z gromadzonej i przechowywanej krwi. Świadkowie Jehowy mogą korzystać ze składników krwi dostarczanych przez inne osoby, lecz im samym nie wolno przekazywać krwi dla innych! Czy taka polityka postępowania jest etyczna i zgodna z podstawowymi zasadami chrześcijańskimi?

Na okładce polskiego wydania magazynu Przebudźcie się! z dnia 8 czerwca 1994 znajduje 26 fotografii dzieci z tytułem: "Młodzi dający pierwszeństwo Bogu". Wewnątrz czasopismo wychwala dzieci Świadków Jehowy które umarły za popieranie polityki Towarzystwa Strażnicy. Czy ich śmierć była koniecznie potrzebna?

Prezydent Vladimiro Naranjo


"To jest forma morderstwa, więcej, morderstwa pierwszego stopnia... Wolność religijna nie jest absolutna, religia która rości sobie prawo do decydowania o życiu innych osób nie może być legalnie uznana." Sąd Konstytucyjny Kolumbii. Zobacz szczegóły...

Wewnętrzna opozycja wobec polityki Towarzystwa Strażnicy.

Niektórzy ze Świadków Jehowy wierzą że transfuzja krwi nie jest spożywaniem krwi, lecz przeszczepem tkanki łącznej czyli transplantacją organu. Stąd nie ma tu miejsca pogwałcenie biblijnych wymagań aby się "powtrzymywać od [zjadania] krwi" Towarzystwo Strażnica usiłuje pozbawiać te osoby (z których wielu urodziło się w rodzinie Świadków Jehowy) wolnego wyboru w zakresie korzystania z pomocy lekarskiej. Czyni to za pomocą sankcji i sprawowania kontroli, tj. zmuszając do unikania takich osób przez przyjaciół i członków rodziny. Osoby takie są prześladowane za wyznawanie wiary zgodnie ze swoim sumieniem przez swoją własną organizację religijną która prezentuje siebie samą jako mistrza w przestrzeganiu praw człowieka.

Zjednoczeni Świadkowie Jehowy Dla Reformy Poglądów Na Temat Krwi to grupa różnych Świadków z wielu krajów, włączając starszych i innych przedstawicieli organizacji, członków Komitetów łączności Szpitalnej, lekarzy, prawników, kuratorów dziecięcych i innych członków którzy ochotniczo ofiarowali swój czas i energie w celu doprowadzenia do zakończenia tragicznego i błędnego postępowania, które kosztowało tysiące ofiar, w tym wiele dzieci. Czy pomożesz ocalić niewinne istnienie?

Zobacz: Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Ratuj swoje dzieci

Bądź głosem tych co są pozbawieni głosu. Możesz pomóc powstrzymać promowane przez Strażnicę medycyczne lekceważenie praw dzieci poprzez:

(1) Skierowanie swych uwag do lokalnych władz aby zatrzymały subwencjonowanie aktywności Towarzystwa Strażnicy które korzysta ze zwolnień od płacenia podatków,

(2) aby ustanowiono i umocniono prawa chroniące dzieci ŚJ oraz

(3) zapytaj się znanych ci ŚJ lub pukających do twych drzwi, aby wyjaśnili tą irracjonalną politykę Strażnicy.

Przywódcy Strażnicy przyłapani na oszustwie! Afera w Bułgarii.

W skrócie : W 1997 r. rząd Bułgarski odmówił legalizacji Świadków Jehowy ( zobacz art. który ukazał się w Rzeczypospolitej). W odpowiedzi przywódcy Strażnicy skierowali skargę do Europejskiej Komisji Ds. Praw Człowieka na rząd Bułgarii. W roku 1998 przywódcy organizacji Strażnicy podpisali ugodę z rządem bułgarskim, który uznaje Świadków Jehowy za legalne wyznanie. W zamian za to organizacja Strażnicy podpisała dokument w którym stwierdza odnośnie kwestii transfuzji krwi, że każdy z jej członków posiada wolny wybór wobec siebie i swoich dzieci bez jakiejkolwiek kontroli czy sankcji ze strony towarzystwa. Innymi słowy przywódcy Świadków Jehowy podpisali fałszywe oświadczenie, gdyż wcale nie wycofali swoich poglądów. Okłamali tym samym Europejską Komisję Praw Człowieka.

Mamy teraz dziwną sytuację z formalnego punktu widzenia. Organizacja Strażnicy posiada podwójną politykę w stos. do kwestii krwi. Jedną dla Bułgarii, drugą dla reszty świata. Z podpisanych dokumentów wynika, że w Bułgarii Świadkowie mogą przyjmować transfuzje zgodnie ze swoim sumieniem bez żadnych sankcji i kontroli ze strony swej organizacji. Natomiast w innych krajach tego Świadkom Jehowy czynić nie wolno pod groźbą wykluczenia z organizacji. Cała sprawa jest dokładnie udokumentowana na angielskich stronach internetowych. Osoby zainteresowane szczegółami odsyłam do strony Watchtower Leaders Caught in Deception oraz do przetłumaczonego artykułu pt. Bułgarska polityka Towarzystwa Strażnicy - przestępstwo, obraza i złudzenie .

Trudne pytania do osób podzielających stanowisko Strażnicy

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów, by nakłonić Świadka Jehowy do przemyślenia doktryny związanej z krwią okazało się zadawanie pytań. Odpowiednie pytania są potężnym orężem w rękach członków AJWRB i lekarzy na całym świecie. Zapoznaj się tymi pytaniami...

WRÓTCE:


Czy składanie ofiar z dzieci na ołtarzu religijnych przekonań jego rodziców nie przybliża wierzeń Świadków Jehowy do starych pogańskich nauk inspirowanych przez demony?

Dostępne artykuły w języku polskim

Czy wiesz że....

Organizacja Strażnicy pierwotnie nie tylko nie występowała przeciwko transfuzji krwi, ale nawet ją pochwalała?

"Transfuzja krwi jest dzisiaj już w codziennym użyciu i przy stosowaniu jej nie ma obawy wypadków, których przyczyny przez długi czas nie można było odkryć (...) Wielu ludzi mogłoby czuć pewną instynktowną odrazę do takiej operacji w swoim rodzaju makabrycznej. Ale kiedy się nad tym spokojnie zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że jest to wynalazek mogący oddać ludzkości wielkie usługi. Krew jednego zmarłego może ratować życie kilkunastu umierającym. Ten jedynie wzgląd powinien już przekonać wszystkich do tego rodzaju operacji, która w istocie swojej nie ma nic zdrożnego." ("Nowy Dzień" Nr 3, 1936 r. s. 48; art. "Krew zmarłego ratuje życie umierającym" publikacja dostępna w Bibliotece Narodowej w Warszawie)

W swojej historii organizacja Strażnicy nauczała następujące "rewelacje":

  • Wścieklizna nie istnieje - G23 1/1 p. 214

  • Zarazki nie wywołują chorób - G24 1/16 p. 250

  • Szczepionki są nieużyteczne - G31 2/4 p. 294

  • Lekarze to agenci szatana - G31 8/5 pp.727,728

  • Szczepionki powodują demonizm - G31 2/4 p.293

  • Aspiryna wywołuje choroby serca - G35 2/27 pp.343,344

  • Szczepionki są okrutnym żartem - G39 5/31 p.3

  • Krew jest 'pożywieniem' - W51 7/1 p.415

  • Cechy dziedziczne są przekazywane przez transfuzje - W61 9/15 p.564

(G = Przebudźcie się!, W = Strażnica, skróty używane przez ŚJ. Po skrócie występuje rok wydania)

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)