CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Kwestie doktrynalne

Kwestie doktrynalne

"Religia ciesząca się uznaniem Bożym musi pod każdym względem być zgodna z Biblią; nie może uznawać tylko pewnych fragmentów Biblii a resztę odrzucać" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s. 31)

Stosunek Świadków Jehowy do Biblii

"uważnie badamy Boże Słowo za pomocą publikacji 'niewolnika', w celu wzmocnienia naszej wiary... (wrogowie) mówią, że wystarczy czytać wyłącznie Biblię - samemu, bądź w małych grupach w domu. Lecz, dziwne, że przez takie 'czytanie Biblii' ludzie ci powracają z powrotem do doktryn odstępców. ("Strażnica", 15 września 1981, s. 28-29, wyd. ang.)
"...choćbyśmy nie wiadomo jak długo czytali Biblię, nigdy nie poznalibyśmy prawdy samodzielnie" (Strażnica, 1 XII 1990, s. 19)
"Kto nie nawiąże kontaktu z tym kanałem łączności, którym się posługuje Bóg, ten nie zrobi postępów na drodze życia, niezależnie od tego jak często by czytał Biblię" (Strażnica, rok CIII, nr 18, s. 20, p. 4)
"...ale jak mogłabym korzystać z mojej niedawno kupionej Biblii, gdyby nie Strażnica, która ją wyjaśnia?" (Strażnica, rok CIV, nr 21 na s. 11)
"Biblia nie może być poprawnie zrozumiana bez uwzględnienia koncepcji widzialnej organizacji Jehowy. " (Strażnica, 1 października 1967 r. s. 587, wyd. ang.)
"Skoro tych sześć tomów 'Wykładów Pisma Świętego' to praktycznie Biblia, tematyczny zestaw z tekstami dowodowymi w załączeniu, to możemy je bez wahania nazwać 'Biblią w porządkowanej formie', to znaczy, że nie są to zaledwie komentarze dotyczące Biblii, ale że jest to w istocie sama Biblia. Ponadto stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie są w stanie ujrzeć plan Bożego na podstawie studiowania samej Biblii, ale widzimy też, że jeśli ktokolwiek odłoży na bok 'Wykłady Pisma Świętego', nawet po ich przeczytaniu, po zaznajomieniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat - jeśli je zatem odłoży na bok, zignoruje i przejdzie do samej tylko Biblii, to choćby rozumiał tę Biblie przez lat dziesięć, nasze doświadczenie wykazuje, że w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś przeczyta zaledwie 'Wykłady Pisma Świętego' wraz z przypisami, a nie przeczyta ani jednej strony z samej Biblii, znajdzie się w blasku światła w czasie tylko dwóch lat. Stanie się tak dlatego, że wejdzie w światło Pisma Świętego". (Strażnica z 15 września 1910, s.198, wyd. ang)

Chronologia

Więcej: Fałszywe proroctwa

Dni ostateczne

Dokładną analizę zagadnienia czasów końca i chronologii biblijnej znajdziesz w książkach:

Duch Święty

Dusza

Fałszywe proroctwa

"Prorokują oni gdyż występują w imieniu Boga" [Świadkowie Jehowy o sobie] (Strażnica 1972, nr 8, s.24, wyd. pol.)
"Rzecz zrozumiała, iż na wydawców i zwolenników Strażnicy oraz związanych z nią innych publikacji takie występowanie i przemawianie w imieniu Boga proroka Jeremiasza od roku 1879 nakładało pewien obowiązek."
"To prawda, że w przeszłości pewni ludzie przepowiadali 'koniec świata', podając nawet dokładne daty. (...) Nic się jednak nie działo. 'Koniec' nie nastąpił. Ludzie ci okazali się fałszywymi prorokami." (Przebudźcie się! nr 1, lata 1970-79, s. 22, wyd. pol.)

Zobacz też sekcje Rok 1914, Rok1915 i 1918, Rok 1925, Rok1975

Głoszenie po domach

Imię Boże

"Dlaczego oni zapragnęli nazywać się od imienia Pańskiego będąc grzesznymi? Odpowiadamy, że taki plan opracował Djabeł (...) żeby przez to szydzić i urągać Bogu i zniesławić Jego imię. Oni stali się narzędziami Szatana, onego Djabła, i jako tacy są hipokrytami.(...) rzeczą ważną jest ten, aby wykazać zamysł Szatana, przez niego przedsięwzięty i przeprowadzony od początku; mianowicie on miał na celu z pewnego zorganizowanego systemu religijnego stworzyć część swego rządu, aby przez to mógł szydzić i urągać imieniu Jehowy." (Wyzwolenie, 1926 r., s. 38, foto)
"Oni nazywają siebie od imienia Pańskiego, lecz w prawdzie i w fakcie reprezentują Djabła" (Wyzwolenie, 1926 r., s.226, foto)
"A jak myślisz, do którego wyznania zaliczyliby cię sąsiedzi, gdybyś w rozmowie z nimi wspominał często o Jehowie, wymieniając Jego imię? (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1989 r., s.185)

Jezus Chrystus

Abaddon, anioł otchłani to:
wcześniej: diabeł, szatan (Dokonana Tajemnica, s.188, wyd. pol. 1925 r.)
teraz: Jezus (Wspaniały finał Objawienia bliski!, s.148)
Archanioł Michał to:
wcześniej: papież (Dokonana Tajemnica, s.225, wyd. pol. 1925 r.)
teraz: Jezus (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s.132)

Królestwo Boże

Krzyż

Wcześniej: "...środkową prawdą planu Bożego, z którego wszelka nadzieja dla ludzkości promienieje" (Harfa Boża, s.142, wyd. pol. 1929 r.)
Teraz: "...obrzydliwością, odrazą związaną z pogańskim kultem fallusa (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s.155-157)
Ga.6:14 bw "Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata."

Kwestia sporna

Niebo i 144 tys.

Nowe światło

Iz.5:20 bw " biada, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność , zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz..."

Organizacja

Piekło

Plejady

Przekład Nowego Świata

"Przekład Nowego Świata nie podaje nazwisk tłumaczy. Przedstawia się ono jako anonimowe dzieło 'Komitetu Tłumaczenia Nowego Świata'. Członkami tego Komitetu byli również: Nathan Knorr, Albert Schroeder i George Gangas; jednakże Fred Franz był jedynym, posiadającym wystarczającą znajomość oryginalnych języków biblijnych, co umożliwiało mu próbę zabrania się do tego rodzaju pracy. Przez dwa lata studiował on grekę na Uniwersytecie Cincinatti, co do hebrajskiego zaś - był samoukiem.
(...) stryj powiedział: 'Dlaczego nie sprawdzisz w niektórych innych tłumaczeniach, które nie są tak tendencyjne?' Wyszedłem z jego biura zastanawiając się, czy rzeczywiście usłyszałem to, co usłyszałem. W przyszłości nieraz przypominałem mu te wypowiedzi w czasie posiedzeń Ciała Kierowniczego"
( Raymond Franz, Kryzys Sumienia; Ray Franz = były członek Ciała Kierowniczego, bratanek w/w stryja ówczesnego prezesa Towarzystwa Strażnica)

Rok 607 pne

Rok 1914

Rok 1915 i 1918

Rok 1925

Rok 1975

Rok 2000

Sekta

Służba wojskowa

Spirytyzm

"Prawda prezentowana przez samego Szatana jest tak samo prawdziwa ja prawda wypowiedziana przez Boga... Przyjmij prawdę gdziekolwiek ją znajdziesz, bez względu na to z czym jest sprzeczna." (Strażnica 7/1879, s.8-9, wyd. ang)
J.8:44 bw "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i Ojcem kłamstwa."

Szarańcza

Trójca

Wielka Piramida

Zbawienie

Zmartwychwstanie


Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2023 Jarosław Zabiełło (http://Apologetyka.com)